Produsentforeningen: – Vi har ikke tillit til Kortfilmfestivalens styre

Produsentforeningen: – Vi har ikke tillit til Kortfilmfestivalens styre

Foto: Kortfilmfestivalen

– Jeg tror det er gjort uopprettelig skade, sa Ingvil Giske fra Produsentforeningen under debatten som ble arrangert på Kortfilmfestivalen da The Magnitsky Act – Behind the Scenes skulle ha blitt vist.

Fredag kveld skulle Andrej Nekrasovs film The Magnitsky Act – Behind the Scenes bli vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, men visningen ble som kjent avlyst etter at festivalens styre besluttet at trusler om søksmål og påfølgende saksomkostninger ville innebære en for stor økonomisk risiko.

I stedet for filmvisningen ble det arrangert en debatt om filmen og omstendigheten rundt den. Det ble en debatt med høy temperatur, hvor det ble rettet svært skarp kritikk mot festivalens avgjørelse om å avlyse visningen.

Ikke minst fra Produsentforeningen, som sa at de etter dette ikke har tillit til styret i Kortfilmfestivalen, og at de ikke vet ikke hvordan tilliten skal gjenopprettes med det styret som sitter nå.

– Det er basert både på selve avgjørelsen om å ikke vise filmen, men også på at festivalen virker uforberedt på at sånne ting kan skje, sa Produsentforeningens styremedlem Ingvil Giske i panelet.

Hun mente videre at Produsentforeningen var bekymret for at det samme vil kunne skje neste gang det trues med søksmål, og at de var veldig bekymret for at man vil kunne få en form for selvsensur, hvor man i framtiden velger å ikke vise liknende kontroversielle filmer, og skjuler avgjørelsen bak kunstnerisk skjønn.

– Jeg tror egentlig det er gjort uopprettelig skade, sa Giske.

Deltakerne i debatten var (fra venstre på bildet) Tom Eilertsen (styreleder Kortfilmfestivalen), Gunnar Ekeløve-Slydal (assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen), Ingvil Giske (styremedlem, Produsentforeningen), KriStine Ann Skaret (dokumentarfilmkonsulent NFI) og journalist og filmskaper Fredrik Gertten, som ble utsatt for et lignende søksmål i 2009 for sin dokumentarfilm Bananas!*.

I debatten sa Gunnar Ekeløve-Slydal fra Helsingforskomiteen – som i en årrekke har samarbeidet med Magnitsky-forkjemper Bill Browder, hvis trusler om søksmål fikk visningen stoppet – at organisasjonen han representerer aldri har vært imot visning av filmen, selv om de er uenige i dens innhold.

– Vi støtter visning av filmen, og at den blir laget, sa Ekeløve-Slydal, som hevdet at Helsingforskomiteen aldri har vært utydelige på dette i media, men at media på sin side har vært veldig unøyaktige. Han sa også at Helsingforskomiteen har argumentert overfor Bill Browder for at man burde la filmen bli vist.

Produsent Torstein Grude og regissør Andrej Nekrasov ønsket ikke å delta i panelet, men samtalen var arrangert av festivalen ”i forståelse med Grude og Piraya Film”, sa ordstyrer Åshild Eidem innledningsvis.

Kortfilmfestivalen har i dag publisert et videoopptak av debatten i sin helhet på Vimeo:

Produsentforeningen: – Vi har ikke tillit til Kortfilmfestivalens styre

Produsentforeningen: – Vi har ikke tillit til Kortfilmfestivalens styre

Foto: Kortfilmfestivalen

– Jeg tror det er gjort uopprettelig skade, sa Ingvil Giske fra Produsentforeningen under debatten som ble arrangert på Kortfilmfestivalen da The Magnitsky Act – Behind the Scenes skulle ha blitt vist.

Fredag kveld skulle Andrej Nekrasovs film The Magnitsky Act – Behind the Scenes bli vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, men visningen ble som kjent avlyst etter at festivalens styre besluttet at trusler om søksmål og påfølgende saksomkostninger ville innebære en for stor økonomisk risiko.

I stedet for filmvisningen ble det arrangert en debatt om filmen og omstendigheten rundt den. Det ble en debatt med høy temperatur, hvor det ble rettet svært skarp kritikk mot festivalens avgjørelse om å avlyse visningen.

Ikke minst fra Produsentforeningen, som sa at de etter dette ikke har tillit til styret i Kortfilmfestivalen, og at de ikke vet ikke hvordan tilliten skal gjenopprettes med det styret som sitter nå.

– Det er basert både på selve avgjørelsen om å ikke vise filmen, men også på at festivalen virker uforberedt på at sånne ting kan skje, sa Produsentforeningens styremedlem Ingvil Giske i panelet.

Hun mente videre at Produsentforeningen var bekymret for at det samme vil kunne skje neste gang det trues med søksmål, og at de var veldig bekymret for at man vil kunne få en form for selvsensur, hvor man i framtiden velger å ikke vise liknende kontroversielle filmer, og skjuler avgjørelsen bak kunstnerisk skjønn.

– Jeg tror egentlig det er gjort uopprettelig skade, sa Giske.

Deltakerne i debatten var (fra venstre på bildet) Tom Eilertsen (styreleder Kortfilmfestivalen), Gunnar Ekeløve-Slydal (assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen), Ingvil Giske (styremedlem, Produsentforeningen), KriStine Ann Skaret (dokumentarfilmkonsulent NFI) og journalist og filmskaper Fredrik Gertten, som ble utsatt for et lignende søksmål i 2009 for sin dokumentarfilm Bananas!*.

I debatten sa Gunnar Ekeløve-Slydal fra Helsingforskomiteen – som i en årrekke har samarbeidet med Magnitsky-forkjemper Bill Browder, hvis trusler om søksmål fikk visningen stoppet – at organisasjonen han representerer aldri har vært imot visning av filmen, selv om de er uenige i dens innhold.

– Vi støtter visning av filmen, og at den blir laget, sa Ekeløve-Slydal, som hevdet at Helsingforskomiteen aldri har vært utydelige på dette i media, men at media på sin side har vært veldig unøyaktige. Han sa også at Helsingforskomiteen har argumentert overfor Bill Browder for at man burde la filmen bli vist.

Produsent Torstein Grude og regissør Andrej Nekrasov ønsket ikke å delta i panelet, men samtalen var arrangert av festivalen ”i forståelse med Grude og Piraya Film”, sa ordstyrer Åshild Eidem innledningsvis.

Kortfilmfestivalen har i dag publisert et videoopptak av debatten i sin helhet på Vimeo:

MENY