Filmskolen starter opp masterutdanning

Filmskolenmotiv

Fra desember 2014 er det klart for masterutdanning – Master of Fine Arts – innen film, TV og nye medier på Den norske filmskolen ved Høgskolen i Lillehammer.

Utdanningen gir tilbud om spillefilmproduksjon og TV-dramaproduksjon. NOKUT har nå godkjent det faglige innholdet i masterutdanningen og Kunnskapsdepartementet har bidratt til å løse finansieringsutfordringene.

– Dette er en stor dag for meg som rektor på HiL og som faglig ansvarlig for høgskolens studieportefølje, sier rektor ved HiL Bente Ohnstad. Filmskolen markerer HiL på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig brikke er nå på plass slik at vi kan fortsette å utvikle film- og TV-utdanningen på HiL til en komplett utdanning fra bachelor til Ph.d.

– Dette er den viktigste dagen for filmskolen siden starten i 1997, sier dekan på Den norske filmskolen Thomas Stenderup.

Masterutdanningen starter opptaksprosessen i løpet av høsten 2014. Krav til opptak er bachelorutdanning innen film og minimum 2 års yrkeserfaring. 14 studenter tas opp annet hvert år innen fagene manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd. Utdanningen starter i desember 2014 og finner hovedsakelig sted på campus i Oslo, hvis beliggenhet ennå ikke er endelig besluttet.

Kilde: Høgskolen i Lillehammer, pressemelding.

Filmskolen starter opp masterutdanning

Filmskolenmotiv

Fra desember 2014 er det klart for masterutdanning – Master of Fine Arts – innen film, TV og nye medier på Den norske filmskolen ved Høgskolen i Lillehammer.

Utdanningen gir tilbud om spillefilmproduksjon og TV-dramaproduksjon. NOKUT har nå godkjent det faglige innholdet i masterutdanningen og Kunnskapsdepartementet har bidratt til å løse finansieringsutfordringene.

– Dette er en stor dag for meg som rektor på HiL og som faglig ansvarlig for høgskolens studieportefølje, sier rektor ved HiL Bente Ohnstad. Filmskolen markerer HiL på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig brikke er nå på plass slik at vi kan fortsette å utvikle film- og TV-utdanningen på HiL til en komplett utdanning fra bachelor til Ph.d.

– Dette er den viktigste dagen for filmskolen siden starten i 1997, sier dekan på Den norske filmskolen Thomas Stenderup.

Masterutdanningen starter opptaksprosessen i løpet av høsten 2014. Krav til opptak er bachelorutdanning innen film og minimum 2 års yrkeserfaring. 14 studenter tas opp annet hvert år innen fagene manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd. Utdanningen starter i desember 2014 og finner hovedsakelig sted på campus i Oslo, hvis beliggenhet ennå ikke er endelig besluttet.

Kilde: Høgskolen i Lillehammer, pressemelding.

MENY