Cinemateket til Hausmania?

Cinemateket til Hausmania?

Mens Cinematekets framtid på Filmens Hus er under utredning, kommer aktørene bak Vega Scene med et interessant innspill i Aftenposten Osloby. De ønsker å innlemme Cinemateket i sine planer om en film- og teaterscene ved siden av Hausmania i Oslo.

Vega Scene fikk i fjor 650.000 i innovasjonsstøtte av byråd Hallstein Bjerke til videreutvikling av prosjektet. Huset skal romme både nisjekinoer og teaterscene, og nå ønsker de altså også Cinemateket velkommen som leietager.

– Vi vil skape et inkluderende hus med plass til alle, og en kombinasjon mellom en arthauskino og Cinematek fungerer veldig fint i andre storbyer. Vi mener det er en god løsning om Cinemateket vil være med på denne prosessen, sier Lasse Skagen, en av stifterne bak Film fra Sør og en av initiativtagerne bak Vega Scene.

I filmmeldingen har regjeringen signalisert at den ønsker å skille Cinemateket ut fra Norsk filminstitutt, og avvikle publikumsaktiviteten ved Filmens hus. Det ble straks opprettet støttegruppe for Cinemateket på Facebook. Nå kommer også politikere på banen og støtter videre statlig drift av Cinemateket. Venstrepolitiker Trine Skei Grande mener Oslo trenger en alternativ kino.

– En av forutsetningene for salg av Oslo Kino var at det ble opprettet en alternativ scene for den uavhengige filmen. Du kan se på dette her som en start, og jeg skal ta dette videre med kulturministeren. Oslo trenger både et Cinematek og en nisjescene. Jeg tror en samlokalisering vil gi en god synergieffekt, sier Grande til Osloby.

Seksjonsleder for Cinemateket, Jan Langlo, kan ikke kommentere ideen om å flytte Cinemateket til Vega Scene siden det på nåværende tidspunkt kun er en idé og ikke et konkret forslag.

– Dersom Vega-prosjektet inkluderer bygging av cinematek-kinosaler, med de kostnadene det innebærer, og at Cinemateket kan drives der uten at profil, egenart og driftsgrunnlag svekkes, så er det selvsagt et forslag som vil bli tatt seriøst, sier Jan Langlo.

Kilde: Osloby

Cinemateket til Hausmania?

Cinemateket til Hausmania?

Mens Cinematekets framtid på Filmens Hus er under utredning, kommer aktørene bak Vega Scene med et interessant innspill i Aftenposten Osloby. De ønsker å innlemme Cinemateket i sine planer om en film- og teaterscene ved siden av Hausmania i Oslo.

Vega Scene fikk i fjor 650.000 i innovasjonsstøtte av byråd Hallstein Bjerke til videreutvikling av prosjektet. Huset skal romme både nisjekinoer og teaterscene, og nå ønsker de altså også Cinemateket velkommen som leietager.

– Vi vil skape et inkluderende hus med plass til alle, og en kombinasjon mellom en arthauskino og Cinematek fungerer veldig fint i andre storbyer. Vi mener det er en god løsning om Cinemateket vil være med på denne prosessen, sier Lasse Skagen, en av stifterne bak Film fra Sør og en av initiativtagerne bak Vega Scene.

I filmmeldingen har regjeringen signalisert at den ønsker å skille Cinemateket ut fra Norsk filminstitutt, og avvikle publikumsaktiviteten ved Filmens hus. Det ble straks opprettet støttegruppe for Cinemateket på Facebook. Nå kommer også politikere på banen og støtter videre statlig drift av Cinemateket. Venstrepolitiker Trine Skei Grande mener Oslo trenger en alternativ kino.

– En av forutsetningene for salg av Oslo Kino var at det ble opprettet en alternativ scene for den uavhengige filmen. Du kan se på dette her som en start, og jeg skal ta dette videre med kulturministeren. Oslo trenger både et Cinematek og en nisjescene. Jeg tror en samlokalisering vil gi en god synergieffekt, sier Grande til Osloby.

Seksjonsleder for Cinemateket, Jan Langlo, kan ikke kommentere ideen om å flytte Cinemateket til Vega Scene siden det på nåværende tidspunkt kun er en idé og ikke et konkret forslag.

– Dersom Vega-prosjektet inkluderer bygging av cinematek-kinosaler, med de kostnadene det innebærer, og at Cinemateket kan drives der uten at profil, egenart og driftsgrunnlag svekkes, så er det selvsagt et forslag som vil bli tatt seriøst, sier Jan Langlo.

Kilde: Osloby

MENY