NFI utløser nordnorsk vrede

NFI utløser nordnorsk vrede

Tor Vadseth i Nordnorsk filmsenter er forbanna. Han mener NFI foreslår en omlegging i tilskuddsordningene som ikke er forankret i vedtatt filmpolitikk.

Det er i et innlegg på filmsenterets egen webside at direktør Tor Vadseth gjør det klart at tillitten til Norsk filminstitutt (NFI) nå er ganske tynnslitt, og han mener å snakke på vegne av de andre filmregionene. Bakgrunnen er et oppslag i nettavisen iTromsø (bak betalingsvegg) der Lars Løges uttalelser på vegne av NFI ikke har falt i god jord.

«For de som ikke kunne lese bak iTromsøs betalingsmur kan jeg fortelle hva som gjør meg og alle andre regionale tilskuddsforvaltere forbanna,» skriver han.

«NFI har foreslått en omlegging i tilskuddsordningene som ikke er forankra i vedtatt filmpolitikk og som går mot det meste av konklusjonene i Menonrapporten fra 2019. Denne rapporten ble gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet er en analyse av bransjen og tilskuddsordningene. Man skulle tro at NFI som er det øverste forvaltningsorganet for film i Norge ville forholde seg til denne rapporten, og at de også ville diskutere følgene av endringene med andre enn seg sjøl, før de forfattet endringsforslaget.»

Hovedstriden i NFIs forslag dreier seg om etterhåndstilskuddet (EHT), og Vadseth viser til konklusjonen i Menonrapporten om denne tilskuddsordningen:

«Det er tydelig at ordningen demper statlig styring av repertoaret ved å overføre myndighet i produksjonsbeslutninger for kinofilm til bransjeaktører, og at den på denne måten bidrar til bredde og variasjon gjennom maktfordeling.»

Omleggingen som NFI foreslår går motsatt vei, mener Vadseth.

«Den vil gi en sterkere sentral styring, den vil skape mindre bredde, og kanskje det viktigste av alt, den vil gjøre det langt vanskeligere å hente privat kapital inn i filmproduksjonen.»

I iTromsø-artikkelen sier NFIs direktør for produksjon og utvikling, Lars Løge, at Vadseths påstander er lite konstruktive. Vadseth mener på sin side at Løge bedriver en form for monolog.

«Ifølge Løge har de hatt bred dialog med filmfondene. Jeg leder ikke et filmfond, men har fulgt det han beskriver som en dialog fra sidelinjen. Det mest dekkende ordet for det som har foregått er en monolog. Når prosessen med filmfondene ble brutt, gikk NFI i dialog med sentrene i en klassisk splitt og hersk-taktikk. Heldigvis har alle de regionale institusjonene en felles forståelse av hva det er NFI holder på med.

«Konklusjonen for oss er at den eneste vegen videre er at forslaget til endringer tilbakekalles.»

Les hele innlegget

NFI utløser nordnorsk vrede

NFI utløser nordnorsk vrede

Tor Vadseth i Nordnorsk filmsenter er forbanna. Han mener NFI foreslår en omlegging i tilskuddsordningene som ikke er forankret i vedtatt filmpolitikk.

Det er i et innlegg på filmsenterets egen webside at direktør Tor Vadseth gjør det klart at tillitten til Norsk filminstitutt (NFI) nå er ganske tynnslitt, og han mener å snakke på vegne av de andre filmregionene. Bakgrunnen er et oppslag i nettavisen iTromsø (bak betalingsvegg) der Lars Løges uttalelser på vegne av NFI ikke har falt i god jord.

«For de som ikke kunne lese bak iTromsøs betalingsmur kan jeg fortelle hva som gjør meg og alle andre regionale tilskuddsforvaltere forbanna,» skriver han.

«NFI har foreslått en omlegging i tilskuddsordningene som ikke er forankra i vedtatt filmpolitikk og som går mot det meste av konklusjonene i Menonrapporten fra 2019. Denne rapporten ble gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet er en analyse av bransjen og tilskuddsordningene. Man skulle tro at NFI som er det øverste forvaltningsorganet for film i Norge ville forholde seg til denne rapporten, og at de også ville diskutere følgene av endringene med andre enn seg sjøl, før de forfattet endringsforslaget.»

Hovedstriden i NFIs forslag dreier seg om etterhåndstilskuddet (EHT), og Vadseth viser til konklusjonen i Menonrapporten om denne tilskuddsordningen:

«Det er tydelig at ordningen demper statlig styring av repertoaret ved å overføre myndighet i produksjonsbeslutninger for kinofilm til bransjeaktører, og at den på denne måten bidrar til bredde og variasjon gjennom maktfordeling.»

Omleggingen som NFI foreslår går motsatt vei, mener Vadseth.

«Den vil gi en sterkere sentral styring, den vil skape mindre bredde, og kanskje det viktigste av alt, den vil gjøre det langt vanskeligere å hente privat kapital inn i filmproduksjonen.»

I iTromsø-artikkelen sier NFIs direktør for produksjon og utvikling, Lars Løge, at Vadseths påstander er lite konstruktive. Vadseth mener på sin side at Løge bedriver en form for monolog.

«Ifølge Løge har de hatt bred dialog med filmfondene. Jeg leder ikke et filmfond, men har fulgt det han beskriver som en dialog fra sidelinjen. Det mest dekkende ordet for det som har foregått er en monolog. Når prosessen med filmfondene ble brutt, gikk NFI i dialog med sentrene i en klassisk splitt og hersk-taktikk. Heldigvis har alle de regionale institusjonene en felles forståelse av hva det er NFI holder på med.

«Konklusjonen for oss er at den eneste vegen videre er at forslaget til endringer tilbakekalles.»

Les hele innlegget

MENY