KUD avvikler NFIs styre

Det omdiskuterte styret i Norsk filminstitutt ble avviklet denne uken. De ansatte er glad for avgjørelsen. Men vil det lede til et mer uavhengig forvaltningsorgan?

Foto: Byråkratene på Filmens Hus slipper å forholde seg til et styre

Fra 1. juli ble styret i Norsk filminstitutt (NFI) avviklet, etter beslutning fra kulturdepartementet.

Det er Dagsavisen som i dag melder om dette.

Styret i NFI har vært omdiskutert, ikke minst etter at en omfattende nedbemanning ble igangsatt i 2019. Selve prosessen ble kraftig kritisert av de ansatte, som sendte et brev til KUD der de tok til orde for å legge ned styret. Også Riksrevisjonen påpekte i en kritisk rapport i 2018 det problematiske i at NFI har «doble rapporteringslinjer», en til NFI-styret og en til departementet.

Før dette var det få som var klar over at NFI hadde et styre. Det ble i sin tid etablert under APs kulturminister Trond Giske for blant annet å gi bransjen representanter som kunne se NFI i kortene. Men siden har styret blitt fylt opp av helt andre aktører, fra forlagsliv og telecombransjen. Marit Reutz, inntil nylig styreleder, har bakgrunn fra Telenor.

– Dette er et reelt avbyråkratiseringsgrep, sier Jakob Berg, hovedtillitsvalgt ved Norsk filminstitutt for Norsk Tjenestemannslag. Fagforeningene har påpekt at NFI-styret blir et unødvendig mellomledd mellom NFIs administrasjon og Kulturdepartementet.

–Det gir betydelige besparinger i styrehonorarer og i tida som går med til saksforberedelser og styrebehandling, sier Berg til Dagsavisen.

De som håper på at dette også vil gi NFI større frihet og manøvreringsrom overfor Kulturdepartementet, vil måtte vente å se. NFI er et statlig forvaltningsorgan som er direkte underlagt Kulturdepartementet.

Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt, understreker overfor Dagsavisen at nedleggelsen først og fremst innebærer en tydeligere styringsmodell for NFI.

– Modellen er den samme som gjelder de andre etatene under kulturdepartementet, NFI vi har vært unntaket. Jeg opplever dette som forenkling og tydeliggjøring, og det er bra.

– Kulturdepartementet understreker at nedleggelsen ikke er et grep for å redusere vår uavhengighet. Min opplevelse er at vi har et godt samspill mellom departementet og NFI, og at vårt mandat står støtt og godt også uten styre.

KUD avvikler NFIs styre

Det omdiskuterte styret i Norsk filminstitutt ble avviklet denne uken. De ansatte er glad for avgjørelsen. Men vil det lede til et mer uavhengig forvaltningsorgan?

Foto: Byråkratene på Filmens Hus slipper å forholde seg til et styre

Fra 1. juli ble styret i Norsk filminstitutt (NFI) avviklet, etter beslutning fra kulturdepartementet.

Det er Dagsavisen som i dag melder om dette.

Styret i NFI har vært omdiskutert, ikke minst etter at en omfattende nedbemanning ble igangsatt i 2019. Selve prosessen ble kraftig kritisert av de ansatte, som sendte et brev til KUD der de tok til orde for å legge ned styret. Også Riksrevisjonen påpekte i en kritisk rapport i 2018 det problematiske i at NFI har «doble rapporteringslinjer», en til NFI-styret og en til departementet.

Før dette var det få som var klar over at NFI hadde et styre. Det ble i sin tid etablert under APs kulturminister Trond Giske for blant annet å gi bransjen representanter som kunne se NFI i kortene. Men siden har styret blitt fylt opp av helt andre aktører, fra forlagsliv og telecombransjen. Marit Reutz, inntil nylig styreleder, har bakgrunn fra Telenor.

– Dette er et reelt avbyråkratiseringsgrep, sier Jakob Berg, hovedtillitsvalgt ved Norsk filminstitutt for Norsk Tjenestemannslag. Fagforeningene har påpekt at NFI-styret blir et unødvendig mellomledd mellom NFIs administrasjon og Kulturdepartementet.

–Det gir betydelige besparinger i styrehonorarer og i tida som går med til saksforberedelser og styrebehandling, sier Berg til Dagsavisen.

De som håper på at dette også vil gi NFI større frihet og manøvreringsrom overfor Kulturdepartementet, vil måtte vente å se. NFI er et statlig forvaltningsorgan som er direkte underlagt Kulturdepartementet.

Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt, understreker overfor Dagsavisen at nedleggelsen først og fremst innebærer en tydeligere styringsmodell for NFI.

– Modellen er den samme som gjelder de andre etatene under kulturdepartementet, NFI vi har vært unntaket. Jeg opplever dette som forenkling og tydeliggjøring, og det er bra.

– Kulturdepartementet understreker at nedleggelsen ikke er et grep for å redusere vår uavhengighet. Min opplevelse er at vi har et godt samspill mellom departementet og NFI, og at vårt mandat står støtt og godt også uten styre.

MENY