Hva trenger bransjen av etter- og videreutdanning?

Hva trenger bransjen av etter- og videreutdanning?

Etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen har lenge vært neglisjert. Nå vil Den norske Filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ta affære, og etterspør din mening om hvor behovet er størst.

Foto fra Filmskolens lokaler i Myrens verksted der tilbudet skal ligge

Behovet for etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen har lenge vært et uavklart spørsmål. Helt siden Norsk filmutvikling ble lagt ned, og nye utdanninger har sett dagens lys, har denne viktige oppgaven fått en stemoderlig behandling i filmpolitikken. Det kan virke som om den kontinuerlige faglige oppdateringen som bransjen er helt avhengig av, er noe man skal ta ansvaret for selv. Med nedleggelsen av NFI:LAB har også bransjen mistet tilgang til en annen viktig faglig ressurs.

Derfor er det godt å se at Den norske Filmskolen (DnF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved Høgskolen i Innlandet nå tar affære for å fylle dette tomrommet.

De er i gang med å utrede behovet for etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen, ved hjelp av Senter for Livslang læring (SELL).

Målet med utredningen er å kunne tilby et undervisningsopplegg fra høsten, i form av en pilot, og i fastere rammer fra 2021. Hoveddelen av tilbudet vil ha Filmskolens lokaler på Myrens Verksted i Oslo som base.

For å få et tydeligere bilde av hvilke undervisningstilbud bransjen vil ha nytte av, foregår det for tiden et kartleggingsarbeid. Kartleggingen består blant annet av spørreundersøkelser til fagpersoner og samtaler med blant andre representanter for forbund, kanaler, produksjonsselskaper og etterarbeidshus.

– Det er viktig for oss å basere tilbudene på et faktisk behov, og vi ønsker derfor at flest mulige i bransjen bidrar med innspill til hvordan et slik tilbud skal utformes, sier prosjektleder ved SELL, Niels Theissen, på Den norske filmskolens webside.

Resultatene fra undersøkelsene forventes å være klare innen sommeren, og de første kursene som skal evalueres vil ha oppstart i september 2020.

Dersom du er i film- og/eller TV-bransjen og ønsker å bidra til utformingen av tilbudet, kan du gi innspill via spørreskjemaet her:

https://nettskjema.no/a/evu-film-tv-2020

Hva trenger bransjen av etter- og videreutdanning?

Hva trenger bransjen av etter- og videreutdanning?

Etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen har lenge vært neglisjert. Nå vil Den norske Filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ta affære, og etterspør din mening om hvor behovet er størst.

Foto fra Filmskolens lokaler i Myrens verksted der tilbudet skal ligge

Behovet for etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen har lenge vært et uavklart spørsmål. Helt siden Norsk filmutvikling ble lagt ned, og nye utdanninger har sett dagens lys, har denne viktige oppgaven fått en stemoderlig behandling i filmpolitikken. Det kan virke som om den kontinuerlige faglige oppdateringen som bransjen er helt avhengig av, er noe man skal ta ansvaret for selv. Med nedleggelsen av NFI:LAB har også bransjen mistet tilgang til en annen viktig faglig ressurs.

Derfor er det godt å se at Den norske Filmskolen (DnF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved Høgskolen i Innlandet nå tar affære for å fylle dette tomrommet.

De er i gang med å utrede behovet for etter- og videreutdanning i film- og tv-bransjen, ved hjelp av Senter for Livslang læring (SELL).

Målet med utredningen er å kunne tilby et undervisningsopplegg fra høsten, i form av en pilot, og i fastere rammer fra 2021. Hoveddelen av tilbudet vil ha Filmskolens lokaler på Myrens Verksted i Oslo som base.

For å få et tydeligere bilde av hvilke undervisningstilbud bransjen vil ha nytte av, foregår det for tiden et kartleggingsarbeid. Kartleggingen består blant annet av spørreundersøkelser til fagpersoner og samtaler med blant andre representanter for forbund, kanaler, produksjonsselskaper og etterarbeidshus.

– Det er viktig for oss å basere tilbudene på et faktisk behov, og vi ønsker derfor at flest mulige i bransjen bidrar med innspill til hvordan et slik tilbud skal utformes, sier prosjektleder ved SELL, Niels Theissen, på Den norske filmskolens webside.

Resultatene fra undersøkelsene forventes å være klare innen sommeren, og de første kursene som skal evalueres vil ha oppstart i september 2020.

Dersom du er i film- og/eller TV-bransjen og ønsker å bidra til utformingen av tilbudet, kan du gi innspill via spørreskjemaet her:

https://nettskjema.no/a/evu-film-tv-2020

MENY