Kompensasjonsordning fra NAV ikke klar før i juni

Kompensasjonsordning fra NAV ikke klar før i juni

NAVs kompensasjonsordning til selvstendig næringsdrivende blir trolig ikke klar for utbetalinger før tidligst i juni. For kulturarbeidere blir det farlig sent.

Stortinget vedtok 16. mars en kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekter som følge av koronasituasjonen. Ordningen vil dekke 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt for de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdas grunnbeløp (599.148 kroner).

Men nå ser det ut til at utbetalingene ikke vil komme med det aller første. På sine egne nettsider melder NAV at en ny dataløsning for å søke om kompensasjon for inntektsbortfall vil være klar først i mai. Med fire ukers behandlingstid vil pengene tidligst bli utbetalt i juni.

Det er Klassekampen som melder om dette.

Creo, landets største kunstnerorganisasjon, frykter at mange av deres 9000 medlemmer likevel skal bli tvunget til å leve på sosialstønad fram til sommeren.

– For våre medlemmer vil dette være kjempealvorlig. De har som regel lite oppsparte midler og ikke nok til å betale regninger og for livsopphold helt fram til sommeren, sier forbundsleder Hans Ole Rian til Klassekampen.

Rian forklarer at mange av Creos medlemmer er komponister og artister som driver eget aksjeselskap, men som ikke er ansatt og mottar lønn fra selskapet. Inntektene varierer ofte mye fra det ene året til det andre, avhengig av planlagte turneer og lanseringer av nye verk.

– Våre medlemmer er fortvilet, de vet ikke hvordan de skal betale regningene sine, og enda mindre hvordan de skal klare seg i tre måneder til fram til sommeren. Dersom ikke noe gjøres med dette raskt, er det eneste alternativet å søke om sosialstønad, sier Rian.

Sammen med LO foreslår Creo at Arbeids- og sosialdepartementet gir Nav grønt lys for å forskuttere noe av utbetalingene fra kompensasjonsordningen, dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende kvalifiserer for ordningen. En tilsvarende løsning er blitt innført for dagpengeordningen som gjelder for permitterte arbeidstakere.

Les hele saken

Kompensasjonsordning fra NAV ikke klar før i juni

Kompensasjonsordning fra NAV ikke klar før i juni

NAVs kompensasjonsordning til selvstendig næringsdrivende blir trolig ikke klar for utbetalinger før tidligst i juni. For kulturarbeidere blir det farlig sent.

Stortinget vedtok 16. mars en kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekter som følge av koronasituasjonen. Ordningen vil dekke 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt for de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdas grunnbeløp (599.148 kroner).

Men nå ser det ut til at utbetalingene ikke vil komme med det aller første. På sine egne nettsider melder NAV at en ny dataløsning for å søke om kompensasjon for inntektsbortfall vil være klar først i mai. Med fire ukers behandlingstid vil pengene tidligst bli utbetalt i juni.

Det er Klassekampen som melder om dette.

Creo, landets største kunstnerorganisasjon, frykter at mange av deres 9000 medlemmer likevel skal bli tvunget til å leve på sosialstønad fram til sommeren.

– For våre medlemmer vil dette være kjempealvorlig. De har som regel lite oppsparte midler og ikke nok til å betale regninger og for livsopphold helt fram til sommeren, sier forbundsleder Hans Ole Rian til Klassekampen.

Rian forklarer at mange av Creos medlemmer er komponister og artister som driver eget aksjeselskap, men som ikke er ansatt og mottar lønn fra selskapet. Inntektene varierer ofte mye fra det ene året til det andre, avhengig av planlagte turneer og lanseringer av nye verk.

– Våre medlemmer er fortvilet, de vet ikke hvordan de skal betale regningene sine, og enda mindre hvordan de skal klare seg i tre måneder til fram til sommeren. Dersom ikke noe gjøres med dette raskt, er det eneste alternativet å søke om sosialstønad, sier Rian.

Sammen med LO foreslår Creo at Arbeids- og sosialdepartementet gir Nav grønt lys for å forskuttere noe av utbetalingene fra kompensasjonsordningen, dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende kvalifiserer for ordningen. En tilsvarende løsning er blitt innført for dagpengeordningen som gjelder for permitterte arbeidstakere.

Les hele saken

MENY