NFI omdisponerer midler til utvikling av filmer og serier

NFI omdisponerer midler til utvikling av filmer og serier

Norsk filminstitutt omdisponerer 14 millioner kroner til utvikling av filmer og dramaserier på grunn av koronakrisen. Det åpnes også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder.

Med en produksjonsbransje som har stanset opp, og et kinoledd som er stengt, står filmbransjen overfor sin kanskje største krise noensinne. Derfor vil ikke denne første krisepakken til bransjen innfri forventningene. Selv om kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja gir sin velsignelse til bevilgningen fra Norsk filminstitutt, gir han foreløpig ikke noe ekstra og øremerket til filmbransjen over statsbudsjettet. Det nye tilskuddet skjer gjennom omdisponeringer av eksisterende midler hos NFI.

– Norsk filmbransje er inne i en periode med vekst, og stadig flere norske filmer når ut til et internasjonalt publikum. Samtidig vet vi at publikum vil se historier de kan kjenne seg igjen i, og norske filmer har generelt en høy markedsandel på kino. Denne utviklingen må vi bidra til at kan fortsette også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi nå legger til rette for fremtidens gode historier og prosjekter, sier Raja i pressemeldingen som gikk ut fra NFI i dag.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, understreker viktigheten av å holde aktiviteten oppe.

– Nå er det viktig å holde aktiviteten oppe på områder som faktisk ikke trenger stenge ned mens resten av verden står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har de beste prosjektene å sette i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen. Vi øker derfor tildelingen til utvikling av alle formater og manusutvikling med 14 millioner kroner, gjennom å omdisponere filmfondet.

– Gjennom denne ekstra bevilgningen vil vi bidra til at manusforfattere, regissører og produsenter nå bruker sin kapasitet til å skape nye historier og prosjekter som kan realiseres i fremtiden, og som vil glede publikum i årene som kommer, sier hun videre i pressemeldingen.

Disse midlene vil tildeles fortløpende, uten søknadsfrist, og med maksimalt 3 – 4 ukers behandlingstid. NFI vil i tillegg utbetale en ekstra tidlig rate for videre utvikling til de som allerede har fått tilsagn om produksjonstilskudd, men som forhindres i å gå i planlagt produksjon.

NFI vil også prioritere tilskudd til lansering på digitale plattformer, heter det i pressemeldingen:

«Situasjonen oppleves også prekær for de som har filmer som nå skulle møtt sitt publikum på kinolerretet. Filminstituttet ser nå nærmere på hvordan vi kan legge til rette for at disse filmene i perioden dette varer heller skal kunne treffe sitt publikum gjennom andre tilgjengelige kanaler.

Vi kan blant annet gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte plattformer i Norge, det vil si plattformer som avregner inntekter tilbake til rettighetshavere per påsyn.

NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder.

Som tidligere kommunisert, vil NFI akseptere alle utsettelser på bakgrunn av korona-situasjonen, og vi vil ikke kreve tilbakebetaling av tilskudd som har gått til å dekke kostander knyttet til lanseringsaktiviteter som har blitt avlyst på grunn av korona. Kostnadene må kunne dokumenteres i henhold til målsetningen med tilskuddet og fastsatt andel offentlig tilskudd opprettholdes.

NFI er i tett dialog med Kulturdepartementet om behovet for ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene for bransjen.»

NFI omdisponerer midler til utvikling av filmer og serier

NFI omdisponerer midler til utvikling av filmer og serier

Norsk filminstitutt omdisponerer 14 millioner kroner til utvikling av filmer og dramaserier på grunn av koronakrisen. Det åpnes også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder.

Med en produksjonsbransje som har stanset opp, og et kinoledd som er stengt, står filmbransjen overfor sin kanskje største krise noensinne. Derfor vil ikke denne første krisepakken til bransjen innfri forventningene. Selv om kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja gir sin velsignelse til bevilgningen fra Norsk filminstitutt, gir han foreløpig ikke noe ekstra og øremerket til filmbransjen over statsbudsjettet. Det nye tilskuddet skjer gjennom omdisponeringer av eksisterende midler hos NFI.

– Norsk filmbransje er inne i en periode med vekst, og stadig flere norske filmer når ut til et internasjonalt publikum. Samtidig vet vi at publikum vil se historier de kan kjenne seg igjen i, og norske filmer har generelt en høy markedsandel på kino. Denne utviklingen må vi bidra til at kan fortsette også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi nå legger til rette for fremtidens gode historier og prosjekter, sier Raja i pressemeldingen som gikk ut fra NFI i dag.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, understreker viktigheten av å holde aktiviteten oppe.

– Nå er det viktig å holde aktiviteten oppe på områder som faktisk ikke trenger stenge ned mens resten av verden står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har de beste prosjektene å sette i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen. Vi øker derfor tildelingen til utvikling av alle formater og manusutvikling med 14 millioner kroner, gjennom å omdisponere filmfondet.

– Gjennom denne ekstra bevilgningen vil vi bidra til at manusforfattere, regissører og produsenter nå bruker sin kapasitet til å skape nye historier og prosjekter som kan realiseres i fremtiden, og som vil glede publikum i årene som kommer, sier hun videre i pressemeldingen.

Disse midlene vil tildeles fortløpende, uten søknadsfrist, og med maksimalt 3 – 4 ukers behandlingstid. NFI vil i tillegg utbetale en ekstra tidlig rate for videre utvikling til de som allerede har fått tilsagn om produksjonstilskudd, men som forhindres i å gå i planlagt produksjon.

NFI vil også prioritere tilskudd til lansering på digitale plattformer, heter det i pressemeldingen:

«Situasjonen oppleves også prekær for de som har filmer som nå skulle møtt sitt publikum på kinolerretet. Filminstituttet ser nå nærmere på hvordan vi kan legge til rette for at disse filmene i perioden dette varer heller skal kunne treffe sitt publikum gjennom andre tilgjengelige kanaler.

Vi kan blant annet gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte plattformer i Norge, det vil si plattformer som avregner inntekter tilbake til rettighetshavere per påsyn.

NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder.

Som tidligere kommunisert, vil NFI akseptere alle utsettelser på bakgrunn av korona-situasjonen, og vi vil ikke kreve tilbakebetaling av tilskudd som har gått til å dekke kostander knyttet til lanseringsaktiviteter som har blitt avlyst på grunn av korona. Kostnadene må kunne dokumenteres i henhold til målsetningen med tilskuddet og fastsatt andel offentlig tilskudd opprettholdes.

NFI er i tett dialog med Kulturdepartementet om behovet for ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene for bransjen.»

MENY