Hva er Talent Norges mål med å engasjere seg i filmbransjen?

Hva er Talent Norges mål med å engasjere seg i filmbransjen?

Hvis Talent Norges engasjement i norsk film er konkurransevridende, må det i så fall være innenfor talentprogrammer, i den grad det er mulig, skriver Maria Mediaas Jørstad i en kommentar til den siste tidens innlegg om talentutvikling i bransjen.

Foto fra første kullet fra FilmLab Norge, som Talent Norge støtter

I innlegget «Hvor er strategien for talentutvikling i norsk filmbransje?» spør produsentstudenter ved Den norske filmskolen hvorfor det ikke legges opp til «kontinuitet i norske filmtalenters overgang fra utdanning til bransjen?».

Rushprints Kjetil Lismoen følger opp med påstanden om at «Det finnes ingen klar strategi». Lismoens kommentar er i all hovedsak rettet mot Norsk filminstitutt, men han skriver også at han har «til gode å forstå hva slags mål Talent Norge har satt seg med sitt engasjement i filmbransjen. Det er selvsagt prisverdig at de ønsker å bidra til å løfte fram nye filmskapere – og særlig kvinnelige filmskapere. Men hva er egentlig poenget med å prioritere bare én norsk produsent, Amarcord, til å utvikle nye norske talenter – og dermed gripe inn i bransjen med et direkte konkurransevridende tiltak?».

Den overordnede strategien og tiltakene i norsk filmbransje ønsker vi i Talent Norge ikke å mene noe om, men vi hjelper mer enn gjerne Kjetil Lismoen med forståelsen av Talent Norges mandat og engasjement i norsk kultur, inkludert film og tv-bransjen.

Hvis vi er konkurransevridende må det i så fall være innenfor talentprogrammer. I den grad det er mulig.

For det er viktig å understreke at Talent Norge ikke er en produksjonsordning. Og vi støtter ikke individuelle talenter direkte, men miljøer som rekrutterer talenter på toppnivå. Vi er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Det betyr at vi skal løfte de som allerede er veldig flinke, kanskje til og med eksepsjonelle.

I tillegg har Talent Norge veldig spesifikke kriterier for å søke støtte. Felles for alle prosjekter som støttes, er at de må ha med minst én privat partner som vil bidra finansielt til prosjektet.

Alle som oppfyller kriteriene kan søke om å bli en av Talent Norges satsinger. Styret i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse og gjør grundige vurderinger av prosjektene som søker støtte, før eventuelle tildelinger. Slik sikrer vi at talentsatsingene holder høy kvalitet. Vi er opptatt av at prosjektene tilfører talentene spesialisert kompetanse innen deres sjanger, og at talentene får mulighet og støtte til å utfolde seg fullt ut. Derfor følger Talent Norge også talentsatsingene i porteføljen tett gjennom prosjektperioden, som normalt varer tre til fire år.

De som er med i Talent Norges satsinger får også tilgang til et nettverk av kompetanse og erfaring. Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling er en sentral del av vår virksomhet.

Kort oppsummert støtter og samarbeider vi altså med prosjekter som kan sikre en karriere for de fremste av våre talenter innen kunst og kultur. Dette gjelder selvfølgelig også norsk film og tv-bransje der Talent Norge har støttet og støtter følgende satsinger:

Filmskapere sammen med Amarcord

Gjennom Filmskapere gis kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase. Prosjektet søker også å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Ferske og etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid og dialog knyttet til konkrete ideer, møter og workshops.

FilmLab sammen med Mediefabrikken, Tvibit og Midtnorsk filmsenter

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Programmet går over tre år, med nye deltakere hvert år. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke nyutdannede filmskaperes kobling til bransjen. Deltakere søker seg inn i programmet med en idé til en spillefilm eller dramaserie. Gjennom fem regionale utviklingslaboratorier og individuell veiledning skal deltakerne utvikle og produsere en kortfilm som tar utgangspunkt i ideen teamet søkte seg inn med.

UP i regi av Talent Norges kvinnesatsing og Norsk filminstitutt

Det er helt sentralt for oss i Talent Norge å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til å utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger. Derfor har vi sammen med Norsk Tipping en kvinnesatsing på tvers av sjangere. Første prosjekt var UP, sammen med Norsk filminstitutt. Satsingen fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen

ArtEx sammen med blant annet Den norske filmskolen på Lillehammer

Talentutviklingsprogrammet ArtEx er etablert for å ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film i Norge. Talentene tilknyttet ArtEx er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøgskole.

Mer Film: Nye fortellinger
Denne uka lanserte Talent Norge sammen med SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Mer Film satsingen Mer film: Nye fortellinger. Der har vi som ambisjon å løfte talentfulle filmskapere opp på elitenivå og bidra til å bygge opp kompetanse for det profesjonelle filmmiljøet i Nord-Norge. Fire deltakere rekrutteres på bakgrunn av søknad. Talentprogrammet er rettet mot manusforfattere og regissører fra Nord-Norge som representerer mangfold og som er nye og originale fortellerstemmer.

Hvis det å satse på unge talenter gir et konkurransefortrinn vil jeg som sjef i Talent Norge si at det er helt topp! Det er bare å ta kontakt hvis dere filmtalenter der ute vil vite mer.

Maria Mediaas Jørstad er daglig leder i Talent Norge

Hva er Talent Norges mål med å engasjere seg i filmbransjen?

Hva er Talent Norges mål med å engasjere seg i filmbransjen?

Hvis Talent Norges engasjement i norsk film er konkurransevridende, må det i så fall være innenfor talentprogrammer, i den grad det er mulig, skriver Maria Mediaas Jørstad i en kommentar til den siste tidens innlegg om talentutvikling i bransjen.

Foto fra første kullet fra FilmLab Norge, som Talent Norge støtter

I innlegget «Hvor er strategien for talentutvikling i norsk filmbransje?» spør produsentstudenter ved Den norske filmskolen hvorfor det ikke legges opp til «kontinuitet i norske filmtalenters overgang fra utdanning til bransjen?».

Rushprints Kjetil Lismoen følger opp med påstanden om at «Det finnes ingen klar strategi». Lismoens kommentar er i all hovedsak rettet mot Norsk filminstitutt, men han skriver også at han har «til gode å forstå hva slags mål Talent Norge har satt seg med sitt engasjement i filmbransjen. Det er selvsagt prisverdig at de ønsker å bidra til å løfte fram nye filmskapere – og særlig kvinnelige filmskapere. Men hva er egentlig poenget med å prioritere bare én norsk produsent, Amarcord, til å utvikle nye norske talenter – og dermed gripe inn i bransjen med et direkte konkurransevridende tiltak?».

Den overordnede strategien og tiltakene i norsk filmbransje ønsker vi i Talent Norge ikke å mene noe om, men vi hjelper mer enn gjerne Kjetil Lismoen med forståelsen av Talent Norges mandat og engasjement i norsk kultur, inkludert film og tv-bransjen.

Hvis vi er konkurransevridende må det i så fall være innenfor talentprogrammer. I den grad det er mulig.

For det er viktig å understreke at Talent Norge ikke er en produksjonsordning. Og vi støtter ikke individuelle talenter direkte, men miljøer som rekrutterer talenter på toppnivå. Vi er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Det betyr at vi skal løfte de som allerede er veldig flinke, kanskje til og med eksepsjonelle.

I tillegg har Talent Norge veldig spesifikke kriterier for å søke støtte. Felles for alle prosjekter som støttes, er at de må ha med minst én privat partner som vil bidra finansielt til prosjektet.

Alle som oppfyller kriteriene kan søke om å bli en av Talent Norges satsinger. Styret i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse og gjør grundige vurderinger av prosjektene som søker støtte, før eventuelle tildelinger. Slik sikrer vi at talentsatsingene holder høy kvalitet. Vi er opptatt av at prosjektene tilfører talentene spesialisert kompetanse innen deres sjanger, og at talentene får mulighet og støtte til å utfolde seg fullt ut. Derfor følger Talent Norge også talentsatsingene i porteføljen tett gjennom prosjektperioden, som normalt varer tre til fire år.

De som er med i Talent Norges satsinger får også tilgang til et nettverk av kompetanse og erfaring. Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling er en sentral del av vår virksomhet.

Kort oppsummert støtter og samarbeider vi altså med prosjekter som kan sikre en karriere for de fremste av våre talenter innen kunst og kultur. Dette gjelder selvfølgelig også norsk film og tv-bransje der Talent Norge har støttet og støtter følgende satsinger:

Filmskapere sammen med Amarcord

Gjennom Filmskapere gis kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase. Prosjektet søker også å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Ferske og etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid og dialog knyttet til konkrete ideer, møter og workshops.

FilmLab sammen med Mediefabrikken, Tvibit og Midtnorsk filmsenter

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Programmet går over tre år, med nye deltakere hvert år. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke nyutdannede filmskaperes kobling til bransjen. Deltakere søker seg inn i programmet med en idé til en spillefilm eller dramaserie. Gjennom fem regionale utviklingslaboratorier og individuell veiledning skal deltakerne utvikle og produsere en kortfilm som tar utgangspunkt i ideen teamet søkte seg inn med.

UP i regi av Talent Norges kvinnesatsing og Norsk filminstitutt

Det er helt sentralt for oss i Talent Norge å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til å utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger. Derfor har vi sammen med Norsk Tipping en kvinnesatsing på tvers av sjangere. Første prosjekt var UP, sammen med Norsk filminstitutt. Satsingen fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen

ArtEx sammen med blant annet Den norske filmskolen på Lillehammer

Talentutviklingsprogrammet ArtEx er etablert for å ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film i Norge. Talentene tilknyttet ArtEx er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøgskole.

Mer Film: Nye fortellinger
Denne uka lanserte Talent Norge sammen med SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Mer Film satsingen Mer film: Nye fortellinger. Der har vi som ambisjon å løfte talentfulle filmskapere opp på elitenivå og bidra til å bygge opp kompetanse for det profesjonelle filmmiljøet i Nord-Norge. Fire deltakere rekrutteres på bakgrunn av søknad. Talentprogrammet er rettet mot manusforfattere og regissører fra Nord-Norge som representerer mangfold og som er nye og originale fortellerstemmer.

Hvis det å satse på unge talenter gir et konkurransefortrinn vil jeg som sjef i Talent Norge si at det er helt topp! Det er bare å ta kontakt hvis dere filmtalenter der ute vil vite mer.

Maria Mediaas Jørstad er daglig leder i Talent Norge

MENY