– Vi er ikke et ekstra ledd, snarere tvertimot

– Vi er ikke et ekstra ledd, snarere tvertimot

For fem år siden lovet Salomonsson Agency at agenturet skulle kunne bidra til å effektivisere de langdryge utviklingsprosessene i filmbransjen. Siden har enda flere nordiske forfattere og regissører sluttet seg til selskapet. Men hvor står det i dag? Vi tok kontakt med Sophie Smirnakos, ansvarlig for film og tv hos Salomonsson.

Etter de ble etablert i år 2000, har Salomonsson Agency først bygget opp det største litterærere agenturet i Skandinavia. Med forfattere som Jo Nesbø, Jan Guillou, Liza Marklund, Lars Kepler og Jens Lapidus i stallen, har agenturet vært en sentral del av den nordiske krimbølgen internasjonalt.

De siste årene har Salomonsson ekspandert virksomheten til å inkludere manusforfattere og regissører innen film og tv, deriblant norske Anna Bache-Wiig & Siv Rajendram Eliassen, Trygve Allister Diesen, Nikolaj Frobenius, Gjermund Stenberg Eriksen, Magnus Martens, Jo Nesbø (også som manusforfatter), Petter S. Rosenlund og Bobbie Peers. Blant de skjønnlitterære forfatterne de representerer er dessuten Skam-skaper Julie Andem.

Agent Sophie Smirnakos er ansvarlig for film- og tv hos Salmonsson, og selskapet har også knyttet til seg Grensen-produsent Piodor Gustafsson som film- og tv-manager. Rushprint tok kontakt med Smirnakos for å høre om erfaringene de har gjort seg, hva de tenker rundt sin egen, nyetablerte rolle, og i hvilken grad deres inntreden har påvirket strukturen i film- og tv-bransjen.

Hvilke kvaliteter ser dere etter hos manusforfatterne og regissørene dere knytter til dere? 

– Salomonsson Agencys ambisjon har alltid vært å jobbe langsiktig med hver klient. Det er også vår tanke om manusforfattere og regissører. Vi ønsker å jobbe med personer som har et unikt talent og er brenner for å skrive eller regissere. Vår radar er bred, og jeg elsker å møte nye, mer eller mindre uetablerte kreatører som du umiddelbart merker at har det – samtidig som vi så absolutt har mulighet til å forvalte og ta store, etablerte navn til et nytt nivå, både i Skandinavia og internasjonalt.

Ikke hovedfokus på adaptasjoner

Har dere som et opprinnelig litteraturagentur et spesielt fokus mot de som jobber opp mot adapsjoner, eller like mye manusforfattere og regissører av originalskrevne historier for film og tv? 

– Nei, selv om vi fra begynnelsen var et rent litterært agentur for forfattere av bøker, er det ikke noe hovedfokus på adapsjoner når det gjelder våre manusforfattere og regissører. Vi jobber i like stor grad med egenskrevne originalideer, hvor vi hjelper våre kreatører med å pushe sine prosjekter.

Hva er det viktigste dere bidrar med for de dere representerer? Og hvilke fordeler vil det være for en manusforfatter eller regissør å være tilknyttet dere, istedenfor et agentur i USA?

– I arbeidet med manusforfattere og regissører er jeg ikke bare agent, min rolle er like mye å tjene en managerfunksjon. Jeg er ekstremt involvert i hver kreatørs prosjekt og legger både kort- og langsiktige strategier for hvordan de skal komme seg framover. Det inkluderer blant annet at jeg leser manus og gir feedback, samt gir råd om hvorvidt personen bør takke ja eller nei til et prosjekt. I USA fungerer bransjen litt annerledes, og hver kreatør har vanligvis en agent og en manager. Hos oss får du en komplett løsning der jeg prøver å ivareta klientenes beste i hver enkelt situasjon. Selvfølgelig har vi flere samarbeidspartnere blant agentene i USA, slik at klienter som allerede har prosjekter der eller har interesse av å jobbe der har god støtte på plass.

Nå som dere har etablert dere som et agentur innen filmbransjen, som tidligere ikke har vært så vanlig i Norden, opplever dere at dere har påvirket prosessene for filmproduksjon? Og hvordan opplever dere responsen fra produsenter, som kanskje må gjennom et ekstra, potensielt fordyrende ledd? 

– Jeg opplever det ikke som at produsentene må gå gjennom et ekstra ledd. Tvert imot kan det snarere påskynde prosesser, i og med at vi har så nære relasjoner til kreatører i alle ledd. Vi blir en god støtte og mellomledd for både våre klienter og for produsenter. Vi ser det som et samarbeid, hvor vi ønsker at alle skal være fornøyd i etterkant, men også hvor våre klienter har fått rimelig betalt for deres utførte arbeid.

Noen suksesshistorier?

Hvilke synergieffekter har virksomheten deres, med tanke på at dere representerer både skjønnlitterære forfattere, manusforfattere og regissører? 

– Mange! Det er veldig stas å se alle de kreative menneskene vi jobber med lære å kjenne hverandre. Vi forsøker å arrangere ulike sammenkomster, slik at de kan dele erfaringer, og på sikt kanskje også skape spennende samarbeid dem imellom. Det er utrolig gøy å se at mange av våre klienter havner på samme prosjekt eller setter i gang originalideer sammen!

Har dere noen spesifikke suksesshistorier innen nordisk film og tv fra de siste årene du vil trekke fram? 

– Jeg ønsker ikke å snakke om enkeltprosjekter, men det er utrolig mange prosjekter vi er stolte av.

I vårt intervju i Rushprint fra 2014 med Tor Jonassen fra Salomonsson Agency uttalte han følgende: «Om dere gir oss et par år så tror jeg vi kanskje også skal kunne bidra til å effektivisere de langdryge utviklingsprosessene. Produsenter kjøper opsjoner som varer i 18 måneder, og noen ganger kjøper de opsjon bare for å legge boken til side. Vi vil også kunne inngå pakke-avtaler. Om Nesbø for eksempel sitter og skriver på noe veldig bra, men som kanskje ikke passer best som bok, så kan vi initiere en prosess der en av våre manusforfattere jobber videre med ideen for en filmversjon, i samspill med ham». Hvordan stemmer dette med erfaringene dere har gjort dere nå? 

– Flere av bøkene vi har solgt til produksjonsselskap skrives av manusforfattere som er klienter hos oss. Om vi vet at bokforfatteren X elsker manusforfatter Y, får selvfølgelig manusforfatter Y lese boken før vi går videre med den. Hvis kjærligheten er gjensidig, presenterer vi pakken for produsent. Jeg synes Tors profeti fra 2014 har slått til. Vi ser på hvert prosjekt med nye øyne og prøver å gjøre det riktige – uansett om det skal bli bok først eller realiseres direkte som TV-serie.

Er agenter påkrevet?

Hvordan opplever dere interessen for nordiske fortellinger og innholdsskapere internasjonalt, jamfør hvordan «alle» så mot Norden som noe spennende og forfriskende under Nordic Noir-bølgen for noen år siden? 

 Interessen er fortsatt veldig stor, men jeg opplever det som sobrere og enda mer spennende nå. For noen år siden kom alle til oss i de nordiske landene fordi de ville ha krim og utelukkende krim. Nå ser vi utenlandske selskaper som retter søkelysene sine hit fordi de vil ha kvalitet. Vi har så utrolig mye talent her i Norden, og det er langt mer enn krimsjangeren som eksporteres.

Ser dere for dere en framtid hvor man nærmest vil være avhengig av å ha en agent for å lykkes som regissør eller manusforfatter i Norden?  

– Agentens rolle har blitt diskutert og analysert i alle bransjer, og i dag ser jeg enda større behov og etterspørsel fra klienter som kommer til oss. Som nevnt tidligere har vi en langsiktig tenkning, våre klienter blir litt som familien vår. Jeg tror ikke du ha en agent/manager for å lykkes, men jeg tror at veldig mange regissører og manusforfattere raskt innser hvor utrolig fordelaktig og behagelig det er å ikke trenger å søke jobb, forhandle med produsenter og fakturere. At man som kunstner får sysle med det skapende, og overlate det andre til noen som brenner for det.

Ønsker dere fortsatt å vokse, eller har dere nådd en ønskelig størrelse for hvor mange dere ønsker å representere innen film og tv? Har dere eventuelt noen tanker om å utvide til også andre områder innen film og tv? 

– I fjor sommer begynte vi å representere komponister/musikere, og har i den forbindelse ansatt en Music Manager. Som med bøker, manus og regi, vil vi jobbe strategisk og langsiktig for å finne den rette formen for samarbeidspartnere for våre artister. Det føles utrolig spennende og lystbetont å gå inn i denne bransjen også. For tiden har vi ingen ambisjoner om å vokse utover det i nær fremtid. Vi har en utrolig privelligert situasjon hvor agenturet går bra, og vi kan i ganske stor grad la oss styres av lystprinsippet. Vi har vel å merke alltid plass til nye kunder, selv om vi ikke føler at vi må vokse.

– Vi er ikke et ekstra ledd, snarere tvertimot

– Vi er ikke et ekstra ledd, snarere tvertimot

For fem år siden lovet Salomonsson Agency at agenturet skulle kunne bidra til å effektivisere de langdryge utviklingsprosessene i filmbransjen. Siden har enda flere nordiske forfattere og regissører sluttet seg til selskapet. Men hvor står det i dag? Vi tok kontakt med Sophie Smirnakos, ansvarlig for film og tv hos Salomonsson.

Etter de ble etablert i år 2000, har Salomonsson Agency først bygget opp det største litterærere agenturet i Skandinavia. Med forfattere som Jo Nesbø, Jan Guillou, Liza Marklund, Lars Kepler og Jens Lapidus i stallen, har agenturet vært en sentral del av den nordiske krimbølgen internasjonalt.

De siste årene har Salomonsson ekspandert virksomheten til å inkludere manusforfattere og regissører innen film og tv, deriblant norske Anna Bache-Wiig & Siv Rajendram Eliassen, Trygve Allister Diesen, Nikolaj Frobenius, Gjermund Stenberg Eriksen, Magnus Martens, Jo Nesbø (også som manusforfatter), Petter S. Rosenlund og Bobbie Peers. Blant de skjønnlitterære forfatterne de representerer er dessuten Skam-skaper Julie Andem.

Agent Sophie Smirnakos er ansvarlig for film- og tv hos Salmonsson, og selskapet har også knyttet til seg Grensen-produsent Piodor Gustafsson som film- og tv-manager. Rushprint tok kontakt med Smirnakos for å høre om erfaringene de har gjort seg, hva de tenker rundt sin egen, nyetablerte rolle, og i hvilken grad deres inntreden har påvirket strukturen i film- og tv-bransjen.

Hvilke kvaliteter ser dere etter hos manusforfatterne og regissørene dere knytter til dere? 

– Salomonsson Agencys ambisjon har alltid vært å jobbe langsiktig med hver klient. Det er også vår tanke om manusforfattere og regissører. Vi ønsker å jobbe med personer som har et unikt talent og er brenner for å skrive eller regissere. Vår radar er bred, og jeg elsker å møte nye, mer eller mindre uetablerte kreatører som du umiddelbart merker at har det – samtidig som vi så absolutt har mulighet til å forvalte og ta store, etablerte navn til et nytt nivå, både i Skandinavia og internasjonalt.

Ikke hovedfokus på adaptasjoner

Har dere som et opprinnelig litteraturagentur et spesielt fokus mot de som jobber opp mot adapsjoner, eller like mye manusforfattere og regissører av originalskrevne historier for film og tv? 

– Nei, selv om vi fra begynnelsen var et rent litterært agentur for forfattere av bøker, er det ikke noe hovedfokus på adapsjoner når det gjelder våre manusforfattere og regissører. Vi jobber i like stor grad med egenskrevne originalideer, hvor vi hjelper våre kreatører med å pushe sine prosjekter.

Hva er det viktigste dere bidrar med for de dere representerer? Og hvilke fordeler vil det være for en manusforfatter eller regissør å være tilknyttet dere, istedenfor et agentur i USA?

– I arbeidet med manusforfattere og regissører er jeg ikke bare agent, min rolle er like mye å tjene en managerfunksjon. Jeg er ekstremt involvert i hver kreatørs prosjekt og legger både kort- og langsiktige strategier for hvordan de skal komme seg framover. Det inkluderer blant annet at jeg leser manus og gir feedback, samt gir råd om hvorvidt personen bør takke ja eller nei til et prosjekt. I USA fungerer bransjen litt annerledes, og hver kreatør har vanligvis en agent og en manager. Hos oss får du en komplett løsning der jeg prøver å ivareta klientenes beste i hver enkelt situasjon. Selvfølgelig har vi flere samarbeidspartnere blant agentene i USA, slik at klienter som allerede har prosjekter der eller har interesse av å jobbe der har god støtte på plass.

Nå som dere har etablert dere som et agentur innen filmbransjen, som tidligere ikke har vært så vanlig i Norden, opplever dere at dere har påvirket prosessene for filmproduksjon? Og hvordan opplever dere responsen fra produsenter, som kanskje må gjennom et ekstra, potensielt fordyrende ledd? 

– Jeg opplever det ikke som at produsentene må gå gjennom et ekstra ledd. Tvert imot kan det snarere påskynde prosesser, i og med at vi har så nære relasjoner til kreatører i alle ledd. Vi blir en god støtte og mellomledd for både våre klienter og for produsenter. Vi ser det som et samarbeid, hvor vi ønsker at alle skal være fornøyd i etterkant, men også hvor våre klienter har fått rimelig betalt for deres utførte arbeid.

Noen suksesshistorier?

Hvilke synergieffekter har virksomheten deres, med tanke på at dere representerer både skjønnlitterære forfattere, manusforfattere og regissører? 

– Mange! Det er veldig stas å se alle de kreative menneskene vi jobber med lære å kjenne hverandre. Vi forsøker å arrangere ulike sammenkomster, slik at de kan dele erfaringer, og på sikt kanskje også skape spennende samarbeid dem imellom. Det er utrolig gøy å se at mange av våre klienter havner på samme prosjekt eller setter i gang originalideer sammen!

Har dere noen spesifikke suksesshistorier innen nordisk film og tv fra de siste årene du vil trekke fram? 

– Jeg ønsker ikke å snakke om enkeltprosjekter, men det er utrolig mange prosjekter vi er stolte av.

I vårt intervju i Rushprint fra 2014 med Tor Jonassen fra Salomonsson Agency uttalte han følgende: «Om dere gir oss et par år så tror jeg vi kanskje også skal kunne bidra til å effektivisere de langdryge utviklingsprosessene. Produsenter kjøper opsjoner som varer i 18 måneder, og noen ganger kjøper de opsjon bare for å legge boken til side. Vi vil også kunne inngå pakke-avtaler. Om Nesbø for eksempel sitter og skriver på noe veldig bra, men som kanskje ikke passer best som bok, så kan vi initiere en prosess der en av våre manusforfattere jobber videre med ideen for en filmversjon, i samspill med ham». Hvordan stemmer dette med erfaringene dere har gjort dere nå? 

– Flere av bøkene vi har solgt til produksjonsselskap skrives av manusforfattere som er klienter hos oss. Om vi vet at bokforfatteren X elsker manusforfatter Y, får selvfølgelig manusforfatter Y lese boken før vi går videre med den. Hvis kjærligheten er gjensidig, presenterer vi pakken for produsent. Jeg synes Tors profeti fra 2014 har slått til. Vi ser på hvert prosjekt med nye øyne og prøver å gjøre det riktige – uansett om det skal bli bok først eller realiseres direkte som TV-serie.

Er agenter påkrevet?

Hvordan opplever dere interessen for nordiske fortellinger og innholdsskapere internasjonalt, jamfør hvordan «alle» så mot Norden som noe spennende og forfriskende under Nordic Noir-bølgen for noen år siden? 

 Interessen er fortsatt veldig stor, men jeg opplever det som sobrere og enda mer spennende nå. For noen år siden kom alle til oss i de nordiske landene fordi de ville ha krim og utelukkende krim. Nå ser vi utenlandske selskaper som retter søkelysene sine hit fordi de vil ha kvalitet. Vi har så utrolig mye talent her i Norden, og det er langt mer enn krimsjangeren som eksporteres.

Ser dere for dere en framtid hvor man nærmest vil være avhengig av å ha en agent for å lykkes som regissør eller manusforfatter i Norden?  

– Agentens rolle har blitt diskutert og analysert i alle bransjer, og i dag ser jeg enda større behov og etterspørsel fra klienter som kommer til oss. Som nevnt tidligere har vi en langsiktig tenkning, våre klienter blir litt som familien vår. Jeg tror ikke du ha en agent/manager for å lykkes, men jeg tror at veldig mange regissører og manusforfattere raskt innser hvor utrolig fordelaktig og behagelig det er å ikke trenger å søke jobb, forhandle med produsenter og fakturere. At man som kunstner får sysle med det skapende, og overlate det andre til noen som brenner for det.

Ønsker dere fortsatt å vokse, eller har dere nådd en ønskelig størrelse for hvor mange dere ønsker å representere innen film og tv? Har dere eventuelt noen tanker om å utvide til også andre områder innen film og tv? 

– I fjor sommer begynte vi å representere komponister/musikere, og har i den forbindelse ansatt en Music Manager. Som med bøker, manus og regi, vil vi jobbe strategisk og langsiktig for å finne den rette formen for samarbeidspartnere for våre artister. Det føles utrolig spennende og lystbetont å gå inn i denne bransjen også. For tiden har vi ingen ambisjoner om å vokse utover det i nær fremtid. Vi har en utrolig privelligert situasjon hvor agenturet går bra, og vi kan i ganske stor grad la oss styres av lystprinsippet. Vi har vel å merke alltid plass til nye kunder, selv om vi ikke føler at vi må vokse.

MENY