Hvem bør få den viktigste jobben i norsk film?

Hvem bør få den viktigste jobben i norsk film?

Til høsten går åremålet til direktøren for Norsk filminstitutt ut. En ny ansettelse er noe bransjen bør engasjere seg sterkere i, mener Finn Gjerdrum. Mer enn noen gang trenger vi en dynamisk leder av instituttet.

Til høsten går åremålet til den sittende direktøren i Norsk filminstitutt ut. Da lyses det ut på nytt, og en ny direktør skal ansettes. Dette er den viktigste jobben i den norske filmbransjen og i Film-Norge.

Dette er ingen kritikk eller evaluering av den sittende direktøren (som ikke vil søke et nytt åremål), men et opprop for engasjement i bransjen til å starte en rekrutteringsprosess i god tid, og mens drømmer, tanker og diskusjoner kan leve.

En direktør i Norsk filminstitutt leder vår viktigste institusjon på området. En institusjon som griper inn i hele bransjens liv og preger vår hverdag; ikke bare selskapene, ikke bare institusjoner spredd over det ganske land, men hver enkelt person som arbeider eller er involvert i film- og TV-produksjon i Norge.

Vår direkte og indirekte avhengighet til NFI er stor og alltid tilstedeværende. Derfor er direktørjobben viktig – hvem ønsker vi skal være vår leder?

Film- og TV-bransjen står overfor store utfordringer med omfattende og raske endringer som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi befinner oss i en tid der kjente måter å utvikle, produsere, distribuere og konsumere film og TV utfordres og forandres nesten daglig. Nye aktører, nye spillere og nye regler gjelder plutselig, og med dette utfordres også Norsk filminstitutt.

Her bør og skal NFI spille en sterk og aktiv rolle som en institusjon som både er pådriver og bindeledd mellom bransjen, departementet og politikere, og skal kunne ivareta bransjens interesser i slike henseende. Her trenger vi en sterk og respektert direktør.

NFI består av mange avdelinger med mange gode og erfarne medarbeidere. En del av disse skal i den kommende åremålsperiode gå av med pensjon eller tre over i andre roller, og her ligger det en stor og viktig rekrutteringsjobb hos institusjonen. De nye medarbeiderne skal følge bransjen i mange år fremover og sammen skal vi løse alle utfordringer som kommer. Direktøren bør og skal sørge for å få det beste laget på plass til å bistå bransjen i å møte disse.

Bransjen har tidligere forholdt seg passiv i rekruttering og ansettelse av direktør i Norsk filminstitutt, og heller valgt å synge i klagekoret i ettertid. Det er ingen god start for en ny leder, og det er uprofesjonelt av bransjen. Det bekreftes fra den sittende direktør at man ønsker et tidlig engasjement fra bransjen.

Ved denne korsvei bør ikke bransjen spille annenfiolin, men komme på banen med engasjement, og aktivt jobbe med innspill til stillingsbetenkning, -utlysing og annonsering både nasjonalt og internasjonalt.

Her bør vi komme med forslag og skape diskusjon, og bruke våre nettverk til å rekruttere sterke norske og internasjonale søkere.

Finn Gjerdrum er professor og produsent i Paradox


Les også: 

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI


 

Hvem bør få den viktigste jobben i norsk film?

Hvem bør få den viktigste jobben i norsk film?

Til høsten går åremålet til direktøren for Norsk filminstitutt ut. En ny ansettelse er noe bransjen bør engasjere seg sterkere i, mener Finn Gjerdrum. Mer enn noen gang trenger vi en dynamisk leder av instituttet.

Til høsten går åremålet til den sittende direktøren i Norsk filminstitutt ut. Da lyses det ut på nytt, og en ny direktør skal ansettes. Dette er den viktigste jobben i den norske filmbransjen og i Film-Norge.

Dette er ingen kritikk eller evaluering av den sittende direktøren (som ikke vil søke et nytt åremål), men et opprop for engasjement i bransjen til å starte en rekrutteringsprosess i god tid, og mens drømmer, tanker og diskusjoner kan leve.

En direktør i Norsk filminstitutt leder vår viktigste institusjon på området. En institusjon som griper inn i hele bransjens liv og preger vår hverdag; ikke bare selskapene, ikke bare institusjoner spredd over det ganske land, men hver enkelt person som arbeider eller er involvert i film- og TV-produksjon i Norge.

Vår direkte og indirekte avhengighet til NFI er stor og alltid tilstedeværende. Derfor er direktørjobben viktig – hvem ønsker vi skal være vår leder?

Film- og TV-bransjen står overfor store utfordringer med omfattende og raske endringer som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi befinner oss i en tid der kjente måter å utvikle, produsere, distribuere og konsumere film og TV utfordres og forandres nesten daglig. Nye aktører, nye spillere og nye regler gjelder plutselig, og med dette utfordres også Norsk filminstitutt.

Her bør og skal NFI spille en sterk og aktiv rolle som en institusjon som både er pådriver og bindeledd mellom bransjen, departementet og politikere, og skal kunne ivareta bransjens interesser i slike henseende. Her trenger vi en sterk og respektert direktør.

NFI består av mange avdelinger med mange gode og erfarne medarbeidere. En del av disse skal i den kommende åremålsperiode gå av med pensjon eller tre over i andre roller, og her ligger det en stor og viktig rekrutteringsjobb hos institusjonen. De nye medarbeiderne skal følge bransjen i mange år fremover og sammen skal vi løse alle utfordringer som kommer. Direktøren bør og skal sørge for å få det beste laget på plass til å bistå bransjen i å møte disse.

Bransjen har tidligere forholdt seg passiv i rekruttering og ansettelse av direktør i Norsk filminstitutt, og heller valgt å synge i klagekoret i ettertid. Det er ingen god start for en ny leder, og det er uprofesjonelt av bransjen. Det bekreftes fra den sittende direktør at man ønsker et tidlig engasjement fra bransjen.

Ved denne korsvei bør ikke bransjen spille annenfiolin, men komme på banen med engasjement, og aktivt jobbe med innspill til stillingsbetenkning, -utlysing og annonsering både nasjonalt og internasjonalt.

Her bør vi komme med forslag og skape diskusjon, og bruke våre nettverk til å rekruttere sterke norske og internasjonale søkere.

Finn Gjerdrum er professor og produsent i Paradox


Les også: 

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI


 

MENY