Steile fronter etter brudd i forhandlingene

Steile fronter etter brudd i forhandlingene

NRK ønsker å forskjellsbehandle NFF-medlemmene inne på huset for den samme jobben som gjøres ute i eksternbransjen, mener forbundets advokat Bjørn Brem. Dramasjef Ivar Køhn mener Filmforbundets holdning er på tvers av all vanlig praksis i Norge.

På fredag ble det som kjent brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk filmforbund og NRK, og NFF-leder Sverre Pedersen oppfordret medlemmene til å ikke ta jobb i NRK før det kommer en politisk avklaring.

Til Rushprint utdyper NFF-advokat Bjørn Brem forbundets holdning:

– Norsk filmforbund har under forhandlingene med NRK krevd de samme likeverdige vilkår for medlemmene når de jobber for NRK som midlertidige ansatte eller frilansere som når medlemmene jobber for enhver annen aktør i bransjen. Dette har ikke NRK akseptert, da de hevder at de må forskjellsbehandle NFF-medlemmene inne på huset for den samme jobben i forhold til eksternbransjen. NFF kan ikke akseptere dette, da det vil gi NRK en urettmessig konkurransefordel i konkurranse med kommersielle aktører i det samme marked.

Medlemmer tvunget til å bryte NFFs kontrakter?

Det vil også innebære en illojalitet overfor både medlemmer, de eksterne produsentene og de andre norske kringkasterne å akseptere en dårligere avtale for medlemmene med NRK enn NFF har med alle andre, mener han.

– Vi oppfatter at vi har bred støtte og forståelse i denne kampen mot NRK som må innrette seg etter eksternbransjens bransjestandarder om de skal bruke filmarbeidere fra eksternbransjen på huset. Dette var blant annet enn viktig sak for den nye dramasjefen etter at det ble krevd at NRK drama burde legges ned i 2012.

Brem mener at saken er i en politisk «deadlock» fordi NRK blant annet bruker politikerne og Kulturdepartementet som argument for hvorfor de må tilby lavere lønn og ha «evige opphavsrettigheter» uten å akseptere kollektiv opphavsrettsforvaltning og dermed kreve at medlemmene må bryte forbundets kontrakter og lover.

– Dette påstår de at Kulturdepartementet har pålagt dem. Det må derfor Kulturministeren og departementet nå avklare for at vi kan finne en løsning. Vi i NFF har sendt brev til Kulturministeren og vi skal ha møter med politikerne kommende uke.

 – Det mest absurde er at NRK allerede har inngått og signert avtaler med NFF om enkeltproduksjoner etter eksternbransje-standard inne på huset, for eksempel på Heimebane, Monster og Mammon 2. Sistnevnte avtale signerte TV-dramasjef Ivar Køhn selv på. Men så har NRK helt uforståelig snudd igjen og nektet en varig avtale etter den løsning og kompromiss partene hadde funnet frem til. 

Kunstig konflikt?

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, stiller seg avvisende til Brems uttalelser.

– Det er vås at dette er en konflikt om «urettmesig konkurransefordel» eller lønnssatser. Det er mange produksjoner i gang, og NRK må konkurrere om arbeidskraft på lik linje med alle andre. Forbundets ledelse forsøker å skape en konflikt som i realiteten ikke er noen konflikt, og tilslører dermed den egentlige årsaken til at forbundet ikke vil ha en tariffavtale med NRK.

– For dette handler om prinsipper; hvem skal forvalte det som lages av film og TV? Er det arbeidsgiver eller er det fagforening? NRK mener at produsent og arbeidsgiver må ha denne retten og at filmforbundets motsatte holdning er på tvers av all vanlig praksis i Norge.

– Vi mener selvfølgelig at fagforeninger er bra og viktig, og vi mener at det er fornuftig med kollektiv forvaltning slik Norwaco og Tono fungerer i dag. Det er når fagforeningen og rettighetsforvaltning sauses sammen  i en suppe slik filmforbundet har utviklet seg de siste årene at det blir prinsipielt annerledes. Dette et ikke et syn vi på noen måte er alene om, hverken i Norge eller i Norden, og det er naturlig at det er NRK som stor allmennkringaster som må målbære dette, sier Køhn.

– NRKs nekter å akseptere eksternbransjens tradisjon

NRK og Køhns påstand om at NFFs krav er på tvers av alt som er vanlig i norsk arbeidsliv, stemmer nok hvis man sammenlikner med snekkere og rørleggere, sier Brem.

– Men hvis du ser på film- og TV-bransjen, så er våre (NFFs) avtaler helt like de vi krever av andre aktører. Det er samme avtalen som Virke produsentenforeningen har inngått og som NRK selv tidligere har signert med oss. Så hva er logikken i dette?

De samme vilkår gjelder i Sverige og Danmark mellom bransjen og SVT og Danmarks Radio, mener Brem.

– Det er bare NRK som eneste aktør i Norden som nekter å akseptere eksternbransjens tradisjon – og sin egen tradisjon inne på huset – for fremtiden. De vil ha fast ansatt journalist-vilkår for skapende tv-arbeidere som regissører, fotografer osv. På den måten vil de ende opp med lavest mulig lønn og ingen betaling for opphavsrett.

Steile fronter etter brudd i forhandlingene

Steile fronter etter brudd i forhandlingene

NRK ønsker å forskjellsbehandle NFF-medlemmene inne på huset for den samme jobben som gjøres ute i eksternbransjen, mener forbundets advokat Bjørn Brem. Dramasjef Ivar Køhn mener Filmforbundets holdning er på tvers av all vanlig praksis i Norge.

På fredag ble det som kjent brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk filmforbund og NRK, og NFF-leder Sverre Pedersen oppfordret medlemmene til å ikke ta jobb i NRK før det kommer en politisk avklaring.

Til Rushprint utdyper NFF-advokat Bjørn Brem forbundets holdning:

– Norsk filmforbund har under forhandlingene med NRK krevd de samme likeverdige vilkår for medlemmene når de jobber for NRK som midlertidige ansatte eller frilansere som når medlemmene jobber for enhver annen aktør i bransjen. Dette har ikke NRK akseptert, da de hevder at de må forskjellsbehandle NFF-medlemmene inne på huset for den samme jobben i forhold til eksternbransjen. NFF kan ikke akseptere dette, da det vil gi NRK en urettmessig konkurransefordel i konkurranse med kommersielle aktører i det samme marked.

Medlemmer tvunget til å bryte NFFs kontrakter?

Det vil også innebære en illojalitet overfor både medlemmer, de eksterne produsentene og de andre norske kringkasterne å akseptere en dårligere avtale for medlemmene med NRK enn NFF har med alle andre, mener han.

– Vi oppfatter at vi har bred støtte og forståelse i denne kampen mot NRK som må innrette seg etter eksternbransjens bransjestandarder om de skal bruke filmarbeidere fra eksternbransjen på huset. Dette var blant annet enn viktig sak for den nye dramasjefen etter at det ble krevd at NRK drama burde legges ned i 2012.

Brem mener at saken er i en politisk «deadlock» fordi NRK blant annet bruker politikerne og Kulturdepartementet som argument for hvorfor de må tilby lavere lønn og ha «evige opphavsrettigheter» uten å akseptere kollektiv opphavsrettsforvaltning og dermed kreve at medlemmene må bryte forbundets kontrakter og lover.

– Dette påstår de at Kulturdepartementet har pålagt dem. Det må derfor Kulturministeren og departementet nå avklare for at vi kan finne en løsning. Vi i NFF har sendt brev til Kulturministeren og vi skal ha møter med politikerne kommende uke.

 – Det mest absurde er at NRK allerede har inngått og signert avtaler med NFF om enkeltproduksjoner etter eksternbransje-standard inne på huset, for eksempel på Heimebane, Monster og Mammon 2. Sistnevnte avtale signerte TV-dramasjef Ivar Køhn selv på. Men så har NRK helt uforståelig snudd igjen og nektet en varig avtale etter den løsning og kompromiss partene hadde funnet frem til. 

Kunstig konflikt?

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, stiller seg avvisende til Brems uttalelser.

– Det er vås at dette er en konflikt om «urettmesig konkurransefordel» eller lønnssatser. Det er mange produksjoner i gang, og NRK må konkurrere om arbeidskraft på lik linje med alle andre. Forbundets ledelse forsøker å skape en konflikt som i realiteten ikke er noen konflikt, og tilslører dermed den egentlige årsaken til at forbundet ikke vil ha en tariffavtale med NRK.

– For dette handler om prinsipper; hvem skal forvalte det som lages av film og TV? Er det arbeidsgiver eller er det fagforening? NRK mener at produsent og arbeidsgiver må ha denne retten og at filmforbundets motsatte holdning er på tvers av all vanlig praksis i Norge.

– Vi mener selvfølgelig at fagforeninger er bra og viktig, og vi mener at det er fornuftig med kollektiv forvaltning slik Norwaco og Tono fungerer i dag. Det er når fagforeningen og rettighetsforvaltning sauses sammen  i en suppe slik filmforbundet har utviklet seg de siste årene at det blir prinsipielt annerledes. Dette et ikke et syn vi på noen måte er alene om, hverken i Norge eller i Norden, og det er naturlig at det er NRK som stor allmennkringaster som må målbære dette, sier Køhn.

– NRKs nekter å akseptere eksternbransjens tradisjon

NRK og Køhns påstand om at NFFs krav er på tvers av alt som er vanlig i norsk arbeidsliv, stemmer nok hvis man sammenlikner med snekkere og rørleggere, sier Brem.

– Men hvis du ser på film- og TV-bransjen, så er våre (NFFs) avtaler helt like de vi krever av andre aktører. Det er samme avtalen som Virke produsentenforeningen har inngått og som NRK selv tidligere har signert med oss. Så hva er logikken i dette?

De samme vilkår gjelder i Sverige og Danmark mellom bransjen og SVT og Danmarks Radio, mener Brem.

– Det er bare NRK som eneste aktør i Norden som nekter å akseptere eksternbransjens tradisjon – og sin egen tradisjon inne på huset – for fremtiden. De vil ha fast ansatt journalist-vilkår for skapende tv-arbeidere som regissører, fotografer osv. På den måten vil de ende opp med lavest mulig lønn og ingen betaling for opphavsrett.

MENY