– Amanda-komitéens definisjon av kvalitet undergraver prisens betydning

– Amanda-komitéens definisjon av kvalitet undergraver prisens betydning

Definisjonen av årets beste film er noe vi filmprodusenter – som er mottakere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, skriver ni produsenter i dette innlegget.

Amanda-komitéen har bestemt at Amanda for beste kinofilm ikke bare skal gå til beste film, men ”i tillegg bør filmen ha en publikumsappell’, som det står i statuttene for prisen.

Dette er en definisjon av årets beste film som er problematisk på flere måter, og som vi filmprodusenter – som er mottakere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, enten vi produserer kommersiell eller kunstnerisk film, eller begge deler.

En slik definisjon er nemlig både problematisk overfor den filmen med bred appell som vinner Amanda for beste kinofilm, men uten å gjøre det i konkurranse med alle kinofilmene det året, og selvsagt er det problematisk overfor smalere filmer med sterke kunstneriske kvaliteter som blir avskrevet fra å kunne vinne fordi de ikke har bred nok appell.

Hvilke beveggrunner Amanda-komitéen må ha hatt for denne særnorske definisjonen av kvalitet kan vi bare spekulere i, men den framstår som overmoden for revurdering. Vis oss én annen filmnasjon som har den samme definisjonen av beste film. Den fins ikke.

Amanda-komitéens definisjon av kvalitet blir i verste fall stående som et uttrykk for hele den norske filmkulturen; her til lands anerkjenner vi ikke kvalitet hvis ikke veldig mange liker det. Dette er med på å undergrave Amanda-prisens betydning og relevans, noe ingen i bransjen er tjent med.

Dersom Amanda-komitéen ønsker å honorere årets mest populære film, kan Folkets Amanda nominere de tre mest sette filmene det året og la publikum stemme med sms under Amanda-showet. Dette forhindrer kampanje-stemming på nettet, som i fjor da Folkets Amanda gikk til en film nesten ingen hadde sett på kino. Alternativt kan det opprettes en Amanda til beste produsent, der filmens kommersielle suksess vektlegges.

Vi vil gjerne presisere at dette slett ikke er en reaksjon på at Kongens nei i år vant Amanda for beste kinofilm, men når man skal dele ut en nasjonal filmpris til beste film er det smart å erkjenne at det av og til er forskjell på mest populære film og beste film.

Det er derfor kjærkomment at årets Amanda-jury – jfr gårsdagens kronikk i Aftenposten – tar et oppgjør med Amanda-komitéens regelverk for Årets beste kinofilm. Vi oppfordrer Amanda-komitéen til å ta fornuften fatt og endre statuttene til neste år.

Beste film er beste film. Ferdig snakka.

Signert av:

Yngve Sæther, Thomas Robsahm, Vilje Kathrine Hagen, Hans-Jørgen Osnes og Sigve Endresen (Motlys), Maria Ekerhovd (Mer Film), Turid Øversveen, Karin Julsrud og Håkon Øverås (4 ½), Gudny Hummelvoll (Hummelfilm), Gary Cranner (Chezville), Ruben Thorkildsen (Ape og Bjørn), Eric Vogel (Tordenfilm), Are Heidenstrøm (Fantefilm), John M Jacobsen (Filmkameratene).

Les også:

Bør Amandaprisen omdefineres?

– Amandakomiteen har sviktet

Amandajury retter kritikk mot prisen

Amanda-skandale

– Amanda-komitéens definisjon av kvalitet undergraver prisens betydning

– Amanda-komitéens definisjon av kvalitet undergraver prisens betydning

Definisjonen av årets beste film er noe vi filmprodusenter – som er mottakere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, skriver ni produsenter i dette innlegget.

Amanda-komitéen har bestemt at Amanda for beste kinofilm ikke bare skal gå til beste film, men ”i tillegg bør filmen ha en publikumsappell’, som det står i statuttene for prisen.

Dette er en definisjon av årets beste film som er problematisk på flere måter, og som vi filmprodusenter – som er mottakere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, enten vi produserer kommersiell eller kunstnerisk film, eller begge deler.

En slik definisjon er nemlig både problematisk overfor den filmen med bred appell som vinner Amanda for beste kinofilm, men uten å gjøre det i konkurranse med alle kinofilmene det året, og selvsagt er det problematisk overfor smalere filmer med sterke kunstneriske kvaliteter som blir avskrevet fra å kunne vinne fordi de ikke har bred nok appell.

Hvilke beveggrunner Amanda-komitéen må ha hatt for denne særnorske definisjonen av kvalitet kan vi bare spekulere i, men den framstår som overmoden for revurdering. Vis oss én annen filmnasjon som har den samme definisjonen av beste film. Den fins ikke.

Amanda-komitéens definisjon av kvalitet blir i verste fall stående som et uttrykk for hele den norske filmkulturen; her til lands anerkjenner vi ikke kvalitet hvis ikke veldig mange liker det. Dette er med på å undergrave Amanda-prisens betydning og relevans, noe ingen i bransjen er tjent med.

Dersom Amanda-komitéen ønsker å honorere årets mest populære film, kan Folkets Amanda nominere de tre mest sette filmene det året og la publikum stemme med sms under Amanda-showet. Dette forhindrer kampanje-stemming på nettet, som i fjor da Folkets Amanda gikk til en film nesten ingen hadde sett på kino. Alternativt kan det opprettes en Amanda til beste produsent, der filmens kommersielle suksess vektlegges.

Vi vil gjerne presisere at dette slett ikke er en reaksjon på at Kongens nei i år vant Amanda for beste kinofilm, men når man skal dele ut en nasjonal filmpris til beste film er det smart å erkjenne at det av og til er forskjell på mest populære film og beste film.

Det er derfor kjærkomment at årets Amanda-jury – jfr gårsdagens kronikk i Aftenposten – tar et oppgjør med Amanda-komitéens regelverk for Årets beste kinofilm. Vi oppfordrer Amanda-komitéen til å ta fornuften fatt og endre statuttene til neste år.

Beste film er beste film. Ferdig snakka.

Signert av:

Yngve Sæther, Thomas Robsahm, Vilje Kathrine Hagen, Hans-Jørgen Osnes og Sigve Endresen (Motlys), Maria Ekerhovd (Mer Film), Turid Øversveen, Karin Julsrud og Håkon Øverås (4 ½), Gudny Hummelvoll (Hummelfilm), Gary Cranner (Chezville), Ruben Thorkildsen (Ape og Bjørn), Eric Vogel (Tordenfilm), Are Heidenstrøm (Fantefilm), John M Jacobsen (Filmkameratene).

Les også:

Bør Amandaprisen omdefineres?

– Amandakomiteen har sviktet

Amandajury retter kritikk mot prisen

Amanda-skandale

MENY