– Vi kan løse oppgaven

– Vi har ikke behov for å snakke dramamiljøet i NRK ned. Men forventer også at det samme miljøet ikke snakker ned den eksterne bransjen mot bedre viten, skriver Leif Holst Jensen i Produsentforeningen i dette innlegget.Produsentforeningen følger og deltar i den løpende debatt om fremtiden til NRK Drama. Vi har bedt Kringkastingssjefen om innsikt i forslaget til spareplan, da vi ønsker å diskutere rapporten og forslagene på best mulig måte. Det forslaget som har størst medieinteresse og konsekvens for våre medlemmer er forslaget om å legge ut all NRKs dramaproduksjon til eksterne. Dette er et internt forslag, og ikke et forslag fra Produsentforeningen.

 

Produsentforeningen mener det er overordnet for publikum og fjernsynsmarkedet og det norske dramamiljøet at NRK ikke reduserer sin samlete innsats for tv-drama. NRK bør å øke den.

 

NRK Kringkaster er den viktigste kulturformidleren vi har, og den relasjon kringkasteren har med publikum er vesentlig for norsk kultur. Det kan virke uheldig for prosessen at det fremstilles i media som at man skal kutte i dramaproduksjon. Vi tror heller ikke at NRK ønsker å redusere sin innsats på kort eller lang sikt.

 

Det blir også hevdet at den eneste garanti for en fortsatt satsning på norsk drama er en intern avdeling som kjemper for sitt fagfelt. Vi mener den viktigste og eneste garanti er den kvaliteten man tilbyr publikum, men føler oss også trygge på at NRK gjennom sine forpliktelser som lisensfinansiert allmenkringkaster ikke kan komme utenom norsk drama. Tvert i mot.

 

Vi forstår at NRK har behov for å se på sine faste kostnader og gi seg selv større fleksibilitet. I den sammenheng virker det som et godt forslag å outsource dramaproduksjonen. Det er kanskje den delen av NRKs egen programvirksomhet som er minst integrert i den øvrige produksjonen. Men det er også sterke faglige begrunnelser for at dette er et godt forslag.

 

Vi anerkjenner det produksjonsmiljø som er i NRK Drama i dag, med mange dyktige fagfolk. Vi har ikke behov for å snakke det miljøet ned. Men forventer også at det samme miljøet ikke snakker ned den eksterne bransjen mot bedre viten.  

 

Vi tror og mener at det uavhengige produksjonsmiljøet er i stand til å klare å løse oppgaven på en god og effektiv måte, som også vil ivareta nyskapning, mangfoldet, risikoviljen og kvaliteten. Ambisjonen må være mer og bedre drama for pengene.

 

Det blir hevdet at våre medlemmer kun tenker profitt. Da er det ikke interessant å vurdere tv-drama. Til det er risikoen for høy og profitten for lav.

 

Men på samme måte som ansatte i NRK består den eksterne bransjen av folk som brenner for sitt fag. Våre medlemmer representerer også den fornyelsen og vitalitet som har forandret norsk film de siste ti årene. En forandring som har ført til en bransje på høyt europeisk nivå, og med en avgjørende god kontakt med sitt publikum.

 

Enkelte skuespillere, manusforfattere og regissører har gått ut og sagt at dette forslaget er en kulturpolitisk skandale og et fagmiljø vil bli rasert. Vi oppfatter NRK Drama som en del av et samlet nasjonalt fagmiljø, som uansett vil bli ivaretatt. Den største arbeidsgiveren for disse gruppene er ikke NRK, men nettopp den eksterne film og tv-bransjen. En bransje som har modnet, og som opptrer profesjonelt og ryddig.

 

Vi vet ikke hvilket grunnlag NRK har i direktørmøtet for å ta beslutning om dramaavdelingen 6. Desember. Slik vi har fått muntlig referert modellen som er foreslått er det behov for en avklaring av rollefordeling mellom NRK og det eksterne miljøet også for utvikling av idéer.

 

Vi mener det er viktig at NRK beholder bestillerkompetanse, det innebærer at NRK som kringkaster skal vite hva de ønsker å tilby publikum. Det er også viktig at den eksterne bransjen ikke kun blir tekniske produsenter, men at NRK finner modeller som virkelig utnytter det potensialet en stor ekstern bransje kan representere.

 

Dersom NRK ikke tar endelig avgjørelse på sitt møte 6. Desember ønsker Produsentforeningens tv-drama og filmmiljø å bidra til å sikre et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av NRKs dramaproduksjon. Vi vil gjerne inngå i en arbeidsgruppe, eller lage en workshop sammen med NRK der ulike modeller diskuteres. Vi respekterer at dette i utgangspunktet er en intern vurdering, men tror at vi i samspill mellom NRK og det eksterne miljø kan finne gode løsninger.

 

Leif Holst Jensen er generalsekretær i Norske film- og tv-produsenters forening

 

Les de andre innleggene i debatten:

 

NRK Drama – et monster uten hode?

– NRK må spisse dramaprofilen

Nødvendig debatt om NRK Drama

Kan filmbransjen levere?

Emmyjakt uten en plan

Hva gir best TV-drama?

– Tungrodd dramaavdeling

– Vi er for feige

NRKs ansvar for fortellerkunsten

En bastion for fall?

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Vi kan løse oppgaven

– Vi har ikke behov for å snakke dramamiljøet i NRK ned. Men forventer også at det samme miljøet ikke snakker ned den eksterne bransjen mot bedre viten, skriver Leif Holst Jensen i Produsentforeningen i dette innlegget.Produsentforeningen følger og deltar i den løpende debatt om fremtiden til NRK Drama. Vi har bedt Kringkastingssjefen om innsikt i forslaget til spareplan, da vi ønsker å diskutere rapporten og forslagene på best mulig måte. Det forslaget som har størst medieinteresse og konsekvens for våre medlemmer er forslaget om å legge ut all NRKs dramaproduksjon til eksterne. Dette er et internt forslag, og ikke et forslag fra Produsentforeningen.

 

Produsentforeningen mener det er overordnet for publikum og fjernsynsmarkedet og det norske dramamiljøet at NRK ikke reduserer sin samlete innsats for tv-drama. NRK bør å øke den.

 

NRK Kringkaster er den viktigste kulturformidleren vi har, og den relasjon kringkasteren har med publikum er vesentlig for norsk kultur. Det kan virke uheldig for prosessen at det fremstilles i media som at man skal kutte i dramaproduksjon. Vi tror heller ikke at NRK ønsker å redusere sin innsats på kort eller lang sikt.

 

Det blir også hevdet at den eneste garanti for en fortsatt satsning på norsk drama er en intern avdeling som kjemper for sitt fagfelt. Vi mener den viktigste og eneste garanti er den kvaliteten man tilbyr publikum, men føler oss også trygge på at NRK gjennom sine forpliktelser som lisensfinansiert allmenkringkaster ikke kan komme utenom norsk drama. Tvert i mot.

 

Vi forstår at NRK har behov for å se på sine faste kostnader og gi seg selv større fleksibilitet. I den sammenheng virker det som et godt forslag å outsource dramaproduksjonen. Det er kanskje den delen av NRKs egen programvirksomhet som er minst integrert i den øvrige produksjonen. Men det er også sterke faglige begrunnelser for at dette er et godt forslag.

 

Vi anerkjenner det produksjonsmiljø som er i NRK Drama i dag, med mange dyktige fagfolk. Vi har ikke behov for å snakke det miljøet ned. Men forventer også at det samme miljøet ikke snakker ned den eksterne bransjen mot bedre viten.  

 

Vi tror og mener at det uavhengige produksjonsmiljøet er i stand til å klare å løse oppgaven på en god og effektiv måte, som også vil ivareta nyskapning, mangfoldet, risikoviljen og kvaliteten. Ambisjonen må være mer og bedre drama for pengene.

 

Det blir hevdet at våre medlemmer kun tenker profitt. Da er det ikke interessant å vurdere tv-drama. Til det er risikoen for høy og profitten for lav.

 

Men på samme måte som ansatte i NRK består den eksterne bransjen av folk som brenner for sitt fag. Våre medlemmer representerer også den fornyelsen og vitalitet som har forandret norsk film de siste ti årene. En forandring som har ført til en bransje på høyt europeisk nivå, og med en avgjørende god kontakt med sitt publikum.

 

Enkelte skuespillere, manusforfattere og regissører har gått ut og sagt at dette forslaget er en kulturpolitisk skandale og et fagmiljø vil bli rasert. Vi oppfatter NRK Drama som en del av et samlet nasjonalt fagmiljø, som uansett vil bli ivaretatt. Den største arbeidsgiveren for disse gruppene er ikke NRK, men nettopp den eksterne film og tv-bransjen. En bransje som har modnet, og som opptrer profesjonelt og ryddig.

 

Vi vet ikke hvilket grunnlag NRK har i direktørmøtet for å ta beslutning om dramaavdelingen 6. Desember. Slik vi har fått muntlig referert modellen som er foreslått er det behov for en avklaring av rollefordeling mellom NRK og det eksterne miljøet også for utvikling av idéer.

 

Vi mener det er viktig at NRK beholder bestillerkompetanse, det innebærer at NRK som kringkaster skal vite hva de ønsker å tilby publikum. Det er også viktig at den eksterne bransjen ikke kun blir tekniske produsenter, men at NRK finner modeller som virkelig utnytter det potensialet en stor ekstern bransje kan representere.

 

Dersom NRK ikke tar endelig avgjørelse på sitt møte 6. Desember ønsker Produsentforeningens tv-drama og filmmiljø å bidra til å sikre et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av NRKs dramaproduksjon. Vi vil gjerne inngå i en arbeidsgruppe, eller lage en workshop sammen med NRK der ulike modeller diskuteres. Vi respekterer at dette i utgangspunktet er en intern vurdering, men tror at vi i samspill mellom NRK og det eksterne miljø kan finne gode løsninger.

 

Leif Holst Jensen er generalsekretær i Norske film- og tv-produsenters forening

 

Les de andre innleggene i debatten:

 

NRK Drama – et monster uten hode?

– NRK må spisse dramaprofilen

Nødvendig debatt om NRK Drama

Kan filmbransjen levere?

Emmyjakt uten en plan

Hva gir best TV-drama?

– Tungrodd dramaavdeling

– Vi er for feige

NRKs ansvar for fortellerkunsten

En bastion for fall?

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY