Tore Breda Thoresen f. 1923 d. 2008

Tore Breda Thoresen_lite.jpgFilmfotograf og regissør Tore Breda Thoresen sovnet inn fredag 1. august, 85 år gammel. Han var med på å prege etterkrigstidas filmbransje, skriver Sverre Pedersen i dette minneordet. 

Tore Breda Thoresen_stort.jpg

Filmfotograf og regissør Tore Breda Thoresen sovnet inn fredag 1. august, 85 år gammel. Han var med på å prege etterkrigstidas filmbransje, skriver Sverre Pedersen i dette minneordet.

Minneord om Tore Breda Thoresen

Med stor sorg mottok vi meldingen om vårt æresmedlem, Tore Breda Thoresens bortgang.

Tore Breda var Filmforbundets solide klippe i forbundets unge år. Han utdannet seg til filmfotograf i England fra 1945-48 og meldte seg inn i Norsk filmforbund kort tid etter, i oktober 1948. Han tok tillitsverv allerede i 1952, og ble forbundssekretær i 1955. Med et par års avbrudd satt han i styret i ti år. I hans tid utviklet Filmforbundet seg fra å være en ren fagforening til å ha klare film- og kulturpolitiske ambisjoner på vegne av bransjen.

For forbundets historie er hans referater helt unike, der han nesten stenografisk refererer fra sentrale filmpolitiske debatter fra 1950- og 1960-tallet. Han var også i den indre kjerne da "De 44"-opprøret rystet filmbransjen i 1964. Under ledelse av ham, Carsten E. Munch og Arne Skouen ble det gjennomført en liten kulturpolitisk revolusjon. Statlig og kommunal kulturpolitikk ble endret som følge av "De44", noe som førte til en positiv blomstringsperiode for filmen i Norge utover 1960- og 70-tallet.

Som kunstner var Tore Breda Thoresen med å prege etterkrigstidas filmbransje. Han var sentral i ABC-Film, sammen med bl.a. Erik Borge, Erik Løchen, Jan Erik Düring og Roger Arnhoff. De skapte bl.a. spennende samtidsfilm med en rekke Oslofilmer, og Tore Breda var fotografen på ABC-Films spillefilm fra 1959; "Jakten".

Han begynte, som en av de første filmarbeiderne, i NRK i 1959. Der ble Fjernsynsteateret hans primære kunstneriske løpebane, fra 1962 som fast instruktør og fra 1967-80 som sjef. Her løftet han frem en rekke talenter, og særlig samtidsdramatikken hadde gode år i det som ble Fjernsynsteaterets gullalder.

Tore Breda Thoresen har for oss i Filmforbundet hatt en svært sentral posisjon, som inspirator, organisasjonsmenneske, og ikke minst som en dyktig filmskaper og kunstner. Det er med stor takknemlighet vi minnes hans virke.

Noen refleksjoner han hadde om filmopprøret i 1964 er også aktuelle i dag. Han uttalte: "Jeg tror samfunnet må vise kunstneren den tillit at det gir ham frihet, kunstnerisk – og økonomisk, ikke minst – til å utøve sin funksjon og dermed også gir ham det ansvar han har krav på i et virkelig levende demokrati."

Vi lyser fred over hans minne.

For Norsk filmforbund
Sverre Pedersen, leder
Ivar Hartviksen, tidl. leder av lokallagsstyret Nord-Norge.

Foto: Ida Meyn

Tore Breda Thoresen f. 1923 d. 2008

Tore Breda Thoresen_lite.jpgFilmfotograf og regissør Tore Breda Thoresen sovnet inn fredag 1. august, 85 år gammel. Han var med på å prege etterkrigstidas filmbransje, skriver Sverre Pedersen i dette minneordet. 

Tore Breda Thoresen_stort.jpg

Filmfotograf og regissør Tore Breda Thoresen sovnet inn fredag 1. august, 85 år gammel. Han var med på å prege etterkrigstidas filmbransje, skriver Sverre Pedersen i dette minneordet.

Minneord om Tore Breda Thoresen

Med stor sorg mottok vi meldingen om vårt æresmedlem, Tore Breda Thoresens bortgang.

Tore Breda var Filmforbundets solide klippe i forbundets unge år. Han utdannet seg til filmfotograf i England fra 1945-48 og meldte seg inn i Norsk filmforbund kort tid etter, i oktober 1948. Han tok tillitsverv allerede i 1952, og ble forbundssekretær i 1955. Med et par års avbrudd satt han i styret i ti år. I hans tid utviklet Filmforbundet seg fra å være en ren fagforening til å ha klare film- og kulturpolitiske ambisjoner på vegne av bransjen.

For forbundets historie er hans referater helt unike, der han nesten stenografisk refererer fra sentrale filmpolitiske debatter fra 1950- og 1960-tallet. Han var også i den indre kjerne da "De 44"-opprøret rystet filmbransjen i 1964. Under ledelse av ham, Carsten E. Munch og Arne Skouen ble det gjennomført en liten kulturpolitisk revolusjon. Statlig og kommunal kulturpolitikk ble endret som følge av "De44", noe som førte til en positiv blomstringsperiode for filmen i Norge utover 1960- og 70-tallet.

Som kunstner var Tore Breda Thoresen med å prege etterkrigstidas filmbransje. Han var sentral i ABC-Film, sammen med bl.a. Erik Borge, Erik Løchen, Jan Erik Düring og Roger Arnhoff. De skapte bl.a. spennende samtidsfilm med en rekke Oslofilmer, og Tore Breda var fotografen på ABC-Films spillefilm fra 1959; "Jakten".

Han begynte, som en av de første filmarbeiderne, i NRK i 1959. Der ble Fjernsynsteateret hans primære kunstneriske løpebane, fra 1962 som fast instruktør og fra 1967-80 som sjef. Her løftet han frem en rekke talenter, og særlig samtidsdramatikken hadde gode år i det som ble Fjernsynsteaterets gullalder.

Tore Breda Thoresen har for oss i Filmforbundet hatt en svært sentral posisjon, som inspirator, organisasjonsmenneske, og ikke minst som en dyktig filmskaper og kunstner. Det er med stor takknemlighet vi minnes hans virke.

Noen refleksjoner han hadde om filmopprøret i 1964 er også aktuelle i dag. Han uttalte: "Jeg tror samfunnet må vise kunstneren den tillit at det gir ham frihet, kunstnerisk – og økonomisk, ikke minst – til å utøve sin funksjon og dermed også gir ham det ansvar han har krav på i et virkelig levende demokrati."

Vi lyser fred over hans minne.

For Norsk filmforbund
Sverre Pedersen, leder
Ivar Hartviksen, tidl. leder av lokallagsstyret Nord-Norge.

Foto: Ida Meyn

MENY