Truer med ESA

ESA truerLite.jpgVideobransjen mener videoavgiften som ifjor beløp seg til 81 millioner har vokst seg ut av alle proporsjoner. Nå varsler de kamp mot den kontroversielle avgiften som staten legger på hver DVD du kjøper, og truer med EØS-domstolen ESA.      

ESA truerStort.jpg

Videobransjen mener videoavgiften som i fjor beløp seg til 81 millioner har vokst seg ut av alle proporsjoner. Nå varsler de kamp mot den kontroversielle avgiften som staten legger på hver DVD du kjøper, og truer med EØS-domstolen ESA.

Den såkalte videogramavgiften er sentral for bransjeorganisasjonen Film & Kinos eksistens, og en ressurs som i hovedsak går til oppgradering av de norske kinoene og festivalene. Men avgiften oppleves som kontroversiell av videodistributørene som bare i fjor betalte 81 millioner kroner til Film & Kino gjennom avgiften. Videobransjen har gitt uttrykk for misnøye med å måtte subsidiere et distribusjonsledd som på noen måter kan oppfattes som en konkurrent, mens filmbransjen mener mer av videogramavgiften bør gå til produksjon. Ifølge Dagsavisen truer bransjeforbundet Norsk Videogramforening nå med at det kan bli aktuelt å klage avgiften inn for EØS-domstolen ESA.

– Avgiften er sterkt konkurransevridende. Bransjen er uansett innstilt på å sette større krefter inn på å få gjennomslag i denne saken, sier Guttorm Petterson i SF Norge.  Han hevder at DVD-bransjen blir grovt forskjellsbehandlet sammenlignet med konkurrerende medier som film og bøker. Bransjen opplever også en økende konkurranse fra direkteimport via nettsteder som Amazon.com, som heller ikke er avgiftsbelagt. Det samme gjelder nedlasting av film fra internett, som mange mener vil ta en stadig større del av markedet i årene som kommer.

– Selv om DVD-bransjen opplever gode tider i dag, står vi overfor store utfordringer. Satt på spissen kunne det vært en bedre løsning om hele avgiften ble avskaffet. Så kunne vi heller håndtert midlene til ulike bransjetiltak selv, sier Guttorm Petterson.

Den statlige avgiften fører også til at distributørene blir forhindret fra å utnytte nye salgskanaler. På grunn av avgiften er det ikke lønnsomt å selge DVD-er som vedlegg til blader og magasiner, eller såkalt «bundling».

– En avgift på 4 kroner og 10 øre knekker hele regnskapet, sier Svein Risberg, avdelingsleder for kjøpefilm i SF Norge.- «Bundling» foregår i stor skala i utlandet, men er umulig i Norge. Avgiften hindrer oss i å utvikle nye forretningsstrategier, mener han.

I dag er det Film & Kino som har ansvaret for å fordele videoavgiften mellom kjøpefilm- og kinobransjen. I 2006 mottok Film & Kino 85 millioner kroner i statlige driftsinntekter. 67 millioner kom fra videogramavgiften, og bare 20 millioner fra landets kinoer. Pengene skal brukes til ulike bransjefremmende tiltak for både kjøpefilm og kino. Men distributørene av kjøpefilm mener de får altfor lite tilbake. Nesten 70 millioner kroner går til landets kinoer, i form av støtte til ekstra filmkopier eller utvikling av digitale kinosaler.

Guttorm Petterson sår tvil om alle pengene som norske DVD-kunder betaler i avgifter blir brukt på riktig måte.

– Jeg mener ikke at Film & Kino driver med sløseri, avgiften brukes til mye fornuftig for å styrke en samlet film- og videobransje. Samtidig er det grunn til å se nærmere på om alle sider av deres virksomhet er like hensiktsmessig, sier Guttorm Petterson. Kilde: Dagsavisen

Relaterte saker:
Avgiften sikrer videomarkedet
Skjebnetime for kinoene

Foto: SF-filmen Asterix og Vikingene

Truer med ESA

ESA truerLite.jpgVideobransjen mener videoavgiften som ifjor beløp seg til 81 millioner har vokst seg ut av alle proporsjoner. Nå varsler de kamp mot den kontroversielle avgiften som staten legger på hver DVD du kjøper, og truer med EØS-domstolen ESA.      

ESA truerStort.jpg

Videobransjen mener videoavgiften som i fjor beløp seg til 81 millioner har vokst seg ut av alle proporsjoner. Nå varsler de kamp mot den kontroversielle avgiften som staten legger på hver DVD du kjøper, og truer med EØS-domstolen ESA.

Den såkalte videogramavgiften er sentral for bransjeorganisasjonen Film & Kinos eksistens, og en ressurs som i hovedsak går til oppgradering av de norske kinoene og festivalene. Men avgiften oppleves som kontroversiell av videodistributørene som bare i fjor betalte 81 millioner kroner til Film & Kino gjennom avgiften. Videobransjen har gitt uttrykk for misnøye med å måtte subsidiere et distribusjonsledd som på noen måter kan oppfattes som en konkurrent, mens filmbransjen mener mer av videogramavgiften bør gå til produksjon. Ifølge Dagsavisen truer bransjeforbundet Norsk Videogramforening nå med at det kan bli aktuelt å klage avgiften inn for EØS-domstolen ESA.

– Avgiften er sterkt konkurransevridende. Bransjen er uansett innstilt på å sette større krefter inn på å få gjennomslag i denne saken, sier Guttorm Petterson i SF Norge.  Han hevder at DVD-bransjen blir grovt forskjellsbehandlet sammenlignet med konkurrerende medier som film og bøker. Bransjen opplever også en økende konkurranse fra direkteimport via nettsteder som Amazon.com, som heller ikke er avgiftsbelagt. Det samme gjelder nedlasting av film fra internett, som mange mener vil ta en stadig større del av markedet i årene som kommer.

– Selv om DVD-bransjen opplever gode tider i dag, står vi overfor store utfordringer. Satt på spissen kunne det vært en bedre løsning om hele avgiften ble avskaffet. Så kunne vi heller håndtert midlene til ulike bransjetiltak selv, sier Guttorm Petterson.

Den statlige avgiften fører også til at distributørene blir forhindret fra å utnytte nye salgskanaler. På grunn av avgiften er det ikke lønnsomt å selge DVD-er som vedlegg til blader og magasiner, eller såkalt «bundling».

– En avgift på 4 kroner og 10 øre knekker hele regnskapet, sier Svein Risberg, avdelingsleder for kjøpefilm i SF Norge.- «Bundling» foregår i stor skala i utlandet, men er umulig i Norge. Avgiften hindrer oss i å utvikle nye forretningsstrategier, mener han.

I dag er det Film & Kino som har ansvaret for å fordele videoavgiften mellom kjøpefilm- og kinobransjen. I 2006 mottok Film & Kino 85 millioner kroner i statlige driftsinntekter. 67 millioner kom fra videogramavgiften, og bare 20 millioner fra landets kinoer. Pengene skal brukes til ulike bransjefremmende tiltak for både kjøpefilm og kino. Men distributørene av kjøpefilm mener de får altfor lite tilbake. Nesten 70 millioner kroner går til landets kinoer, i form av støtte til ekstra filmkopier eller utvikling av digitale kinosaler.

Guttorm Petterson sår tvil om alle pengene som norske DVD-kunder betaler i avgifter blir brukt på riktig måte.

– Jeg mener ikke at Film & Kino driver med sløseri, avgiften brukes til mye fornuftig for å styrke en samlet film- og videobransje. Samtidig er det grunn til å se nærmere på om alle sider av deres virksomhet er like hensiktsmessig, sier Guttorm Petterson. Kilde: Dagsavisen

Relaterte saker:
Avgiften sikrer videomarkedet
Skjebnetime for kinoene

Foto: SF-filmen Asterix og Vikingene

MENY