– Ansvaret for barn og unge styrkes

Filmmeldingen legger opp til at arbeidet med barn og unge skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at meldingen vil være skadelig for dette arbeidet, skriver Birgitte Langballe i Film&Kino i denne kommentaren til Bitte Eskilssons innlegg i forrige uke.

Filmmeldingen legger opp til at arbeidet med barn og unge skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at meldingen vil være skadelig for dette arbeidet, skriver Birgitte Langballe i Film&Kino i denne kommentaren til Bitte Eskilssons innlegg i forrige uke.

Bitte Eskilsson fra det svenske filminstituttet uttrykker i et innlegg i Rushprint 3. mai bekymring for hva som vil skje med det filmpedagogiske arbeidet når det i Filmeldingen blir foreslått at hovedansvaret for satsingen på filmtiltak for barn og unge legges til Film&Kino. Vi tror hennes bekymring skyldes at det er store strukturelle forskjeller mellom den norske og svenske film- og kinobransjen. En av de viktigste forskjellene ligger i det norske kommunale kinosystemet og bransjeorganisasjonen Film&Kino, som ikke har sitt motstykke i Sverige. I motsetning til i Sverige har det aldri vært slik i Norge at det samlede ansvaret for det filmpedagogiske arbeidet har ligget i Norsk filminstitutt (NFI).

Frem til 01.01.2005 var det Statens skolefilmutvalg som var ansvarlig for å lage filmstudieark (pedagogiske veiledninger til filmer), arrangere lærerkurs og gi støtte til produksjon av skolefilm og elevproduksjoner. Film&Kinos barnefilmkonsulent deltok både som representant i skolefilmutvalget og som forfatter av filmstudieark. Etter at skolefilmutvalget ble lagt ned overtok Film&Kino ansvaret for produksjonen av filmstudieark, og har sørget for kontinuiteten i dette arbeidet. Organisasjonen støtter årlig lokale og regionale skolekinotiltak, som lærerkurs, animasjonsverksteder, filmkurs og regionale skolekinoturneer med én million kroner. Det er med andre ord mange filmpedagogiske oppgaver som ikke ligger hos NFI, men i Film&Kino.

Film&Kino har med sitt nettverk av kommunale og private kinoer, samt Bygdekinoens 220 spillesteder, et nettverk som dekker hele Norge, og som med digitaliseringen av kinoene vil by på helt nye muligheter for skolekinosatsing. Vi samarbeider med fylkeskommunene om skolekinoturneer, og utviklingen av de regionale filmsentrene byr på fremtidige spennende muligheter. Støtteordninger for import og distribusjon av barnefilmer, festivaler for barn og unge og seminarvirksomhet er andre eksempler på våre ansvarsområder.

Amandusfestivalen og nettstedet dvoted er allerede selvstendige stiftelser. Opprettelsen av et bredt sammensatt festivalstøtteutvalg under Film&Kino vil ivareta filmfestivalene, og herunder selvsagt også Amandus. Videre er det heller ingenting som tyder på at nettstedet dvoted vil få skåret ned på Norges del av støtten. Begge disse organisasjonene er eksempler på filmpedagogiske tiltak som i sin tid ble lagt utenfor NFI, og som er verdifulle satsinger på barn og unge.

NFI, Film&Kino og Kirke- og kulturdepartementet skal utarbeide en handlingsplan for filmarbeidet mot barn og unge. Filmmeldingen legger opp til at dette arbeidet skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at Filmmeldingen vil være skadelig for dette arbeidet. Tvert i mot er vi sikre på at omleggingen og handlingsplanen vil være en styrking av den eksisterende satsingen, og kunne gi barn og unge i hele landet økende tilgang til spennende filmtiltak.

Birgitte Langballe
Kommunikasjonssjef i FILM&KINO

Foto: Olsenbanden jr

– Ansvaret for barn og unge styrkes

Filmmeldingen legger opp til at arbeidet med barn og unge skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at meldingen vil være skadelig for dette arbeidet, skriver Birgitte Langballe i Film&Kino i denne kommentaren til Bitte Eskilssons innlegg i forrige uke.

Filmmeldingen legger opp til at arbeidet med barn og unge skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at meldingen vil være skadelig for dette arbeidet, skriver Birgitte Langballe i Film&Kino i denne kommentaren til Bitte Eskilssons innlegg i forrige uke.

Bitte Eskilsson fra det svenske filminstituttet uttrykker i et innlegg i Rushprint 3. mai bekymring for hva som vil skje med det filmpedagogiske arbeidet når det i Filmeldingen blir foreslått at hovedansvaret for satsingen på filmtiltak for barn og unge legges til Film&Kino. Vi tror hennes bekymring skyldes at det er store strukturelle forskjeller mellom den norske og svenske film- og kinobransjen. En av de viktigste forskjellene ligger i det norske kommunale kinosystemet og bransjeorganisasjonen Film&Kino, som ikke har sitt motstykke i Sverige. I motsetning til i Sverige har det aldri vært slik i Norge at det samlede ansvaret for det filmpedagogiske arbeidet har ligget i Norsk filminstitutt (NFI).

Frem til 01.01.2005 var det Statens skolefilmutvalg som var ansvarlig for å lage filmstudieark (pedagogiske veiledninger til filmer), arrangere lærerkurs og gi støtte til produksjon av skolefilm og elevproduksjoner. Film&Kinos barnefilmkonsulent deltok både som representant i skolefilmutvalget og som forfatter av filmstudieark. Etter at skolefilmutvalget ble lagt ned overtok Film&Kino ansvaret for produksjonen av filmstudieark, og har sørget for kontinuiteten i dette arbeidet. Organisasjonen støtter årlig lokale og regionale skolekinotiltak, som lærerkurs, animasjonsverksteder, filmkurs og regionale skolekinoturneer med én million kroner. Det er med andre ord mange filmpedagogiske oppgaver som ikke ligger hos NFI, men i Film&Kino.

Film&Kino har med sitt nettverk av kommunale og private kinoer, samt Bygdekinoens 220 spillesteder, et nettverk som dekker hele Norge, og som med digitaliseringen av kinoene vil by på helt nye muligheter for skolekinosatsing. Vi samarbeider med fylkeskommunene om skolekinoturneer, og utviklingen av de regionale filmsentrene byr på fremtidige spennende muligheter. Støtteordninger for import og distribusjon av barnefilmer, festivaler for barn og unge og seminarvirksomhet er andre eksempler på våre ansvarsområder.

Amandusfestivalen og nettstedet dvoted er allerede selvstendige stiftelser. Opprettelsen av et bredt sammensatt festivalstøtteutvalg under Film&Kino vil ivareta filmfestivalene, og herunder selvsagt også Amandus. Videre er det heller ingenting som tyder på at nettstedet dvoted vil få skåret ned på Norges del av støtten. Begge disse organisasjonene er eksempler på filmpedagogiske tiltak som i sin tid ble lagt utenfor NFI, og som er verdifulle satsinger på barn og unge.

NFI, Film&Kino og Kirke- og kulturdepartementet skal utarbeide en handlingsplan for filmarbeidet mot barn og unge. Filmmeldingen legger opp til at dette arbeidet skal styrkes. Vi deler ikke det svenske filminstituttets frykt for at Filmmeldingen vil være skadelig for dette arbeidet. Tvert i mot er vi sikre på at omleggingen og handlingsplanen vil være en styrking av den eksisterende satsingen, og kunne gi barn og unge i hele landet økende tilgang til spennende filmtiltak.

Birgitte Langballe
Kommunikasjonssjef i FILM&KINO

Foto: Olsenbanden jr

MENY