Stortinget krever 40 prosent kvinneandel

Stortinget krever 40 prosent kvinneandel

Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok Stortinget i går å be Kulturdepartementet og NFI om å innføre nye tiltak for å heve andelen kvinner i norsk filmproduksjon. Kulturminister Widvey blir med dette pålagt å innføre 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner på produksjoner. Tidligere har ministeren gjort det klart at dette ikke ville bli en prioritering. NFI har allerede en stund praktisert moderat kjønnskvotering, og det nye vedtaket vil sannsynligvis føre til enda sterkere tiltak.

Under debatten i Stortinget fikk Arbeiderpartiet og KrF tilslutning for sitt forslag om fortsatt kvotering av kvinner i norsk film. I Stortinget stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot tilleggsforslaget.

– Tross den steile holdningen fra Frp og Høyre, fikk vi gehør i debatten for vårt forslag om å be regjeringen jobbe for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Og til vår glede og overraskelse ble det vedtatt. Nå og i framtida må det være 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film. Dette er en kraftig korreks til Thorhild Widvey fra Stortinget, siden statsråden så tydelig har sagt at likestilling i norsk film ikke skal være noe mål, sier Arild Grande (Ap) til Dagsavisen.

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 prosent», heter det i forslaget som nå er vedtatt.

I utgangspunktet var kravet 40 prosent kvinner bak kamera, i manus, regi og produsentleddene. Skuespillerforbundet har nå tatt til orde for at kravet også må inkludere 40 prosent kvinner i hovedroller i norsk film. Arild Grande støtter dette: 

– Jeg er enig med Skuespillerforbundet i at også hovedroller må telle med i regnestykket. Det gjør at vi også må utvikle bedre metoder for telling og innsamling av fakta rundt kjønnsfordelingen i norsk film. Slik det er nå, er det et problem at det er vanskelig å få oversikt. Det kan ta ett til to år å få tallene på bordet. Det gjør det vanskelig å følge utviklingen og iverksette tiltak om den går i gal retning, sier Grande til Dagsavisen.

Stortinget krever 40 prosent kvinneandel

Stortinget krever 40 prosent kvinneandel

Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok Stortinget i går å be Kulturdepartementet og NFI om å innføre nye tiltak for å heve andelen kvinner i norsk filmproduksjon. Kulturminister Widvey blir med dette pålagt å innføre 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner på produksjoner. Tidligere har ministeren gjort det klart at dette ikke ville bli en prioritering. NFI har allerede en stund praktisert moderat kjønnskvotering, og det nye vedtaket vil sannsynligvis føre til enda sterkere tiltak.

Under debatten i Stortinget fikk Arbeiderpartiet og KrF tilslutning for sitt forslag om fortsatt kvotering av kvinner i norsk film. I Stortinget stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot tilleggsforslaget.

– Tross den steile holdningen fra Frp og Høyre, fikk vi gehør i debatten for vårt forslag om å be regjeringen jobbe for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Og til vår glede og overraskelse ble det vedtatt. Nå og i framtida må det være 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film. Dette er en kraftig korreks til Thorhild Widvey fra Stortinget, siden statsråden så tydelig har sagt at likestilling i norsk film ikke skal være noe mål, sier Arild Grande (Ap) til Dagsavisen.

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 prosent», heter det i forslaget som nå er vedtatt.

I utgangspunktet var kravet 40 prosent kvinner bak kamera, i manus, regi og produsentleddene. Skuespillerforbundet har nå tatt til orde for at kravet også må inkludere 40 prosent kvinner i hovedroller i norsk film. Arild Grande støtter dette: 

– Jeg er enig med Skuespillerforbundet i at også hovedroller må telle med i regnestykket. Det gjør at vi også må utvikle bedre metoder for telling og innsamling av fakta rundt kjønnsfordelingen i norsk film. Slik det er nå, er det et problem at det er vanskelig å få oversikt. Det kan ta ett til to år å få tallene på bordet. Det gjør det vanskelig å følge utviklingen og iverksette tiltak om den går i gal retning, sier Grande til Dagsavisen.

MENY