Skuespillerforbundet påbyr medlemmene å stå samlet

Skuespillerforbundet påbyr medlemmene å stå samlet

Foto: Knut Alfsen

Styret i Norsk Skuespillerforbund har i dag vedtatt «å påby medlemmene å stå samlet i spørsmål som gjelder overdragelse av opphavsrett i strid med tariffavtalene som er inngått med NRK og Virke Produsentforeningen».

Bakgrunnen er forhandlingene som nå begynner mellom partene, men også en konkret sak. For snart to uker siden gikk NSF-leder Knut Alfsen ut mot enkelte kommersielle kringkastere (uten å navngi dem) der han hevdet at skuespillere presses til å inngå kontrakter som strider mot egne tariffavtaler.

NSF ønsker å sende et signal til ”både medlemmer, produsenter, kringkastere og kabeldistributører, om at medlemmer av Norsk Skuespillerforbund ikke har mulighet til å inngå kontrakter om medvirkning i TV-drama dersom det ikke står i kontrakten at ”rettigheter til tredjepartsdistribusjon omfattes ikke av rettighetsoverdragelsen i denne avtale”.

Dette gjelder kontrakter fra medlemmer av Virke Produsentforeningen og NRK, men også for ikke-organiserte arbeidsgivere. Den konkrete saken gjelder to produksjoner som en ikke-organisert arbeidsgiver er i ferd med å inngå kontrakter på.

– Alle medlemmer har via medlemskap i Norsk Skuespillerforbund forpliktet seg til å følge de tariffavtalene som til enhver tid gjelder, og ikke inngå avtaler som gir dårligere vilkår eller betingelser enn de som ligger i tariffavtalene. Dette gjelder enten arbeidsgiveren har tilsluttet seg tariffavtalen eller ikke. Det gjelder også dersom skuespilleren undertegner kontrakt som oppdragstaker og sender faktura, sier forbundsleder Knut Alfsen i en pressemelding.

Styret i Norsk Skuespillerforbund er klar over at den enkelte skuespiller som blir tilbudt jobb i disse produksjonene, settes i en presset situasjon, men presset er først og fremst skapt av produsent og kringkaster, mener de: «De har kjent til problemstillingen i lang tid uten å vise vilje til å finne en fremforhandlet løsning».

– Vi kan ikke vite om dette er gjort med overlegg, men konstaterer at for enhver fagforening er behovet for å stå sammen størst når presset utenfra er størst. Dette løses derfor ikke ved å tvinge den enkelte skuespiller eller forbundet til å frasi seg rettigheter, med ved forhandling og dialog mellom Norwaco og kringkasterne/kabeldistributørene, sier Alfsen.

– I skrivende stund er det forhandlinger på gang, og vi har derfor et begrunnet håp at partene skal klare å få på plass en ny avtale om rimelig betaling av vederlag for tredjepartsrettigheter. Så snart partene har fått avtalene på plass vil saken være ut av verden, og bransjen kan fungere som normalt igjen.

Kilde: NSF

 

Skuespillerforbundet påbyr medlemmene å stå samlet

Skuespillerforbundet påbyr medlemmene å stå samlet

Foto: Knut Alfsen

Styret i Norsk Skuespillerforbund har i dag vedtatt «å påby medlemmene å stå samlet i spørsmål som gjelder overdragelse av opphavsrett i strid med tariffavtalene som er inngått med NRK og Virke Produsentforeningen».

Bakgrunnen er forhandlingene som nå begynner mellom partene, men også en konkret sak. For snart to uker siden gikk NSF-leder Knut Alfsen ut mot enkelte kommersielle kringkastere (uten å navngi dem) der han hevdet at skuespillere presses til å inngå kontrakter som strider mot egne tariffavtaler.

NSF ønsker å sende et signal til ”både medlemmer, produsenter, kringkastere og kabeldistributører, om at medlemmer av Norsk Skuespillerforbund ikke har mulighet til å inngå kontrakter om medvirkning i TV-drama dersom det ikke står i kontrakten at ”rettigheter til tredjepartsdistribusjon omfattes ikke av rettighetsoverdragelsen i denne avtale”.

Dette gjelder kontrakter fra medlemmer av Virke Produsentforeningen og NRK, men også for ikke-organiserte arbeidsgivere. Den konkrete saken gjelder to produksjoner som en ikke-organisert arbeidsgiver er i ferd med å inngå kontrakter på.

– Alle medlemmer har via medlemskap i Norsk Skuespillerforbund forpliktet seg til å følge de tariffavtalene som til enhver tid gjelder, og ikke inngå avtaler som gir dårligere vilkår eller betingelser enn de som ligger i tariffavtalene. Dette gjelder enten arbeidsgiveren har tilsluttet seg tariffavtalen eller ikke. Det gjelder også dersom skuespilleren undertegner kontrakt som oppdragstaker og sender faktura, sier forbundsleder Knut Alfsen i en pressemelding.

Styret i Norsk Skuespillerforbund er klar over at den enkelte skuespiller som blir tilbudt jobb i disse produksjonene, settes i en presset situasjon, men presset er først og fremst skapt av produsent og kringkaster, mener de: «De har kjent til problemstillingen i lang tid uten å vise vilje til å finne en fremforhandlet løsning».

– Vi kan ikke vite om dette er gjort med overlegg, men konstaterer at for enhver fagforening er behovet for å stå sammen størst når presset utenfra er størst. Dette løses derfor ikke ved å tvinge den enkelte skuespiller eller forbundet til å frasi seg rettigheter, med ved forhandling og dialog mellom Norwaco og kringkasterne/kabeldistributørene, sier Alfsen.

– I skrivende stund er det forhandlinger på gang, og vi har derfor et begrunnet håp at partene skal klare å få på plass en ny avtale om rimelig betaling av vederlag for tredjepartsrettigheter. Så snart partene har fått avtalene på plass vil saken være ut av verden, og bransjen kan fungere som normalt igjen.

Kilde: NSF

 

MENY