Skouens familie stanser visning av ”sex-komedie”

Skouens familie stanser visning av ”sex-komedie”

Barn av solen (foto: Nasjonalbiblioteket)

Det har ikke vært noen hemmelighet at Arne Skouen i sin levetid ikke ville vedkjenne seg Barn av solen – i hvert fall ikke som en del av hans offisielle filmografi. Det har representert en utfordring for de som kuraterer og viser filmarven vår, først og fremst NFI og Nasjonalbibliokeket, som må forholde seg til at familien følger Skouens ønsker.

Nå har Cinemateket og Skouens arvinger havnet i en disputt om hvem som har retten til å vise filmen.

Da Skouens datter Synne Skouen så at Cinemateket planla en visning av filmen, protesterte hun – og visningen ble avlyst. Arvingene mener at filmen er for dårlig til å bli vist for et betalende publikum, melder NRK.

– Det er en kunstners rett å legge en klausul på et verk. Cinemateket må gjerne vise den under lukkede visninger, som seminarstudium og for spesielt interesserte. Men å sette den opp på kino for et betalende publikum, det har de ikke anledning til, sier Skouen, som særlig reagerer på at man ønsker å ta penger for å vise filmen

– Hvorfor skal man påføre en dårlig film til et betalende publikum, sier hun til NRK.

– Det er ingen profitt her, så jeg synes det er et irrelevant synspunkt. Billetten koster 50 kroner og går til å betale faste kostnader ved driften, sier Jan Langlo, leder ved Cinemateket i Oslo.

Arvingene til Skouen sitter på de juridiske rettighetene til den offentlig støttede filmen. Derfor valgte Cinemateket å etterkomme ønsket om å stoppe filmen, selv om de er sterkt uenige.

– Vi synes det er uhørt at en film som tilhører den norske film- og kulturhistorien blir unntatt offentligheten på denne måten, sier Langlo til NRK.

Barn av solen er ofte blitt omtalt som en ”sex-komedie”, men er ifølge filmhistoriker Gunnar Iversen langt mer enn bare det. Her på Rushprint skrev han følgende om filmen:

«Maskulinitet er et tema som også er viktig i hele Skouens filmatiske univers, men de bilder av mannen og forestillinger om maskulinitet som skapes i filmer som Barn av solen, Bussen eller Pappa tar gull er helt annerledes enn i idéfilmene eller i okkupasjonsdramaene. I sexkomediene Barn av solen og Pappa tar gull utforskes seksualitet og kjønnsroller på en mer oppsluppen, burlesk og vulgær måte. Skouen er en sammensatt regissør, som kan dramatisere grensene mellom tradisjon og modernitet på diametralt ulike måter”…

Les også: Hva striden om Barn av solen står om.

Skouens familie stanser visning av ”sex-komedie”

Skouens familie stanser visning av ”sex-komedie”

Barn av solen (foto: Nasjonalbiblioteket)

Det har ikke vært noen hemmelighet at Arne Skouen i sin levetid ikke ville vedkjenne seg Barn av solen – i hvert fall ikke som en del av hans offisielle filmografi. Det har representert en utfordring for de som kuraterer og viser filmarven vår, først og fremst NFI og Nasjonalbibliokeket, som må forholde seg til at familien følger Skouens ønsker.

Nå har Cinemateket og Skouens arvinger havnet i en disputt om hvem som har retten til å vise filmen.

Da Skouens datter Synne Skouen så at Cinemateket planla en visning av filmen, protesterte hun – og visningen ble avlyst. Arvingene mener at filmen er for dårlig til å bli vist for et betalende publikum, melder NRK.

– Det er en kunstners rett å legge en klausul på et verk. Cinemateket må gjerne vise den under lukkede visninger, som seminarstudium og for spesielt interesserte. Men å sette den opp på kino for et betalende publikum, det har de ikke anledning til, sier Skouen, som særlig reagerer på at man ønsker å ta penger for å vise filmen

– Hvorfor skal man påføre en dårlig film til et betalende publikum, sier hun til NRK.

– Det er ingen profitt her, så jeg synes det er et irrelevant synspunkt. Billetten koster 50 kroner og går til å betale faste kostnader ved driften, sier Jan Langlo, leder ved Cinemateket i Oslo.

Arvingene til Skouen sitter på de juridiske rettighetene til den offentlig støttede filmen. Derfor valgte Cinemateket å etterkomme ønsket om å stoppe filmen, selv om de er sterkt uenige.

– Vi synes det er uhørt at en film som tilhører den norske film- og kulturhistorien blir unntatt offentligheten på denne måten, sier Langlo til NRK.

Barn av solen er ofte blitt omtalt som en ”sex-komedie”, men er ifølge filmhistoriker Gunnar Iversen langt mer enn bare det. Her på Rushprint skrev han følgende om filmen:

«Maskulinitet er et tema som også er viktig i hele Skouens filmatiske univers, men de bilder av mannen og forestillinger om maskulinitet som skapes i filmer som Barn av solen, Bussen eller Pappa tar gull er helt annerledes enn i idéfilmene eller i okkupasjonsdramaene. I sexkomediene Barn av solen og Pappa tar gull utforskes seksualitet og kjønnsroller på en mer oppsluppen, burlesk og vulgær måte. Skouen er en sammensatt regissør, som kan dramatisere grensene mellom tradisjon og modernitet på diametralt ulike måter”…

Les også: Hva striden om Barn av solen står om.

MENY