Satser mer på nordiske blockbustere

Satser mer på nordiske blockbustere

Birkebeinerne (foto) er en type nordisk blockbuster det skal satses mer på

Nordisk Film & TV Fond gjør nå endringer i sitt støttesystem for nordiske spillefilmer, tv-drama og dokumentarer for å styrke de store produksjonene med nordisk og internasjonal gjennomslagskraft. Det er i tråd med tidligere signaler, både fra NFTF selv og de nordiske støttesystemene og de dominerende, større produksjonsselskapene. Vi vil få se flere store nordiske coproduksjoner, og resultatet er naturlig nok færre produksjoner samlet sett (mellomfilmens skjebne kan du lese mer om her).

Hovedmotivet er etter eget sigende å imøtekomme økende kvalitetskrav, ambisjonsnivå og endret finansiell virkelighet for bransjen. Med endringene ønsker Fondet også å understreke sin posisjon som toppfinansiør, melder de på sin webside.

De viktigste endringene er som følger:

  • Årlig skal det gis mer en gjennomsnittlig støtte til 2–4 ambisiøse nordiske kvalitetsfilmer eller tv-drama først og fremst rettet mot det nordiske markedet, dernest det internasjonale.
  • Minimum 50 prosent av Fondets årlige tildelinger til fiksjon skal gå til spillefilm. Den gradvise økningen i støtte til tv-drama i løpet av de siste to årene (fra 36 prosent i 2014 til 46 prosent i 2015) speiler den økende kvaliteten og mengden av nordisk tv-drama og den økte etterspørselen internasjonalt.
  • Støttemidlene til dokumentarfilm er økt med 20 prosent, og utgjør i 2016 totalt 9,5 millioner kroner.
  • Nordisk Film & TV Fond vil fremover konsentrere seg om å gi sin støtte til nye nordiske talenter ved det årlige konventet i København, men også gjennom sin støtte til Film Cultural initiatives og sitt eget spesialprogram Nordic Genre Boost.
  • Styret i Fondet er også i gang med å justere regelverket i forhold til distribusjonsstøtte for å ta hensyn til plattformnøytralitet og publikumspotensial.

Les mer på NFTFs hjemmeside

Satser mer på nordiske blockbustere

Satser mer på nordiske blockbustere

Birkebeinerne (foto) er en type nordisk blockbuster det skal satses mer på

Nordisk Film & TV Fond gjør nå endringer i sitt støttesystem for nordiske spillefilmer, tv-drama og dokumentarer for å styrke de store produksjonene med nordisk og internasjonal gjennomslagskraft. Det er i tråd med tidligere signaler, både fra NFTF selv og de nordiske støttesystemene og de dominerende, større produksjonsselskapene. Vi vil få se flere store nordiske coproduksjoner, og resultatet er naturlig nok færre produksjoner samlet sett (mellomfilmens skjebne kan du lese mer om her).

Hovedmotivet er etter eget sigende å imøtekomme økende kvalitetskrav, ambisjonsnivå og endret finansiell virkelighet for bransjen. Med endringene ønsker Fondet også å understreke sin posisjon som toppfinansiør, melder de på sin webside.

De viktigste endringene er som følger:

  • Årlig skal det gis mer en gjennomsnittlig støtte til 2–4 ambisiøse nordiske kvalitetsfilmer eller tv-drama først og fremst rettet mot det nordiske markedet, dernest det internasjonale.
  • Minimum 50 prosent av Fondets årlige tildelinger til fiksjon skal gå til spillefilm. Den gradvise økningen i støtte til tv-drama i løpet av de siste to årene (fra 36 prosent i 2014 til 46 prosent i 2015) speiler den økende kvaliteten og mengden av nordisk tv-drama og den økte etterspørselen internasjonalt.
  • Støttemidlene til dokumentarfilm er økt med 20 prosent, og utgjør i 2016 totalt 9,5 millioner kroner.
  • Nordisk Film & TV Fond vil fremover konsentrere seg om å gi sin støtte til nye nordiske talenter ved det årlige konventet i København, men også gjennom sin støtte til Film Cultural initiatives og sitt eget spesialprogram Nordic Genre Boost.
  • Styret i Fondet er også i gang med å justere regelverket i forhold til distribusjonsstøtte for å ta hensyn til plattformnøytralitet og publikumspotensial.

Les mer på NFTFs hjemmeside

MENY