NRK får stryk av nordiske dramatikere

NRK får stryk av nordiske dramatikere

       Dramasjef Ivar Køhn i NRK (Foto: Gunnar Bangsmoen, NFI)

Lederne for dramatikerforbundene i de nordiske landene reagerer sterkt på at NRK har sagt opp den såkalte rammeavtalen med Dramatikerforbundet. I et brev til kulturminister Thorhild Widvey ber de henne gripe inn overfor NRKs ledelse, melder Klassekampen.

Det var før sommeren at Rushprint varslet at NRK ville si opp rammeavtalen, en kollektiv avtale som også omfattet medlemmer av Den norske forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsforfatteres forening. Avtalen har tidligere sikret en felles forståelse av rettigheter og forpliktelser når forfattere gir NRK rett til å vise verk som serier og filmer.

I et innlegg på Rushprint redegjorde NRKs dramasjef for grunnlaget for å finne fram til en ny ordning. Her skrev han blant annet at NRK, når forhandlingene med dramatikerne først hadde brutt sammen, ikke ønsket å gå videre med en avtale «som vi mener ikke fungerer». Avtalen gjenspeiler ikke manusforfatterens endrede rolle, mente Køhn, og uttrykte at NRK nå ville forhandle individuelt med hver enkelt forfatter. Køhn tok også til orde for at en ny avtale skulle gi dramatikerne vederlag for forhåndskjøp av av visningsrettigheter, og at NRK deretter skulle vise programmet plattformer hvor de har redaksjonell kontroll «uten at det utbetales ytterligere vederlag».

Kombinasjonen av individuelle forhandlinger og engangskompensasjon fikk Dramatikerforbundet til å ta kraftig til motmæle. Monica Boracco og Petter Rosenlund gikk ut og kalte Køhns utspill for «et forsøk på fagforeningsknusing» i et innlegg på Rushprint. Ifølge de to innebar NRKs forhandlingsposisjon et brudd med grunnlaget for opphavsretten, og «en splitt og hersk-strategi der man vil henvende seg til den enkelte forfatter snarere enn å inngå ryddige bransjeavtaler med forfatterorganisasjonene».

Forbundet fikk støtte av Unio-leder Anders Folkestad som kalte NRKs forslag et «misbruk av maktposisjon». Nå har også de nordiske dramatikerne latt seg provosere over NRKs forslag til rettighetsavklaring.

Overfor Klassekampen karakteriserer de NRKs krav som «svært uvanlig» og avvikende «fra praksis hos tilsvarende allmennkringkastere i Europa». Til avisa uttaler nestleder i Danske dramatikere, Nikolaj Scherfig, at NRK opptrer egoistisk.

– NRKs oppførsel er helt uforståelig og merkelig. Men mer enn det: Den er farlig. Vi er inne i en periode der tv- og filmbransjen er truet av aktører som Netflix. Hvorfor skal da en allmennkringkaster oppføre seg mer kynisk enn de mest kommersielle aktørene, spør Sherfig.

Forbundslederen viser også til den store suksessen dansk tv-drama har opplevd det siste tiåret, der serier som BroenForbrytelsen og Borgen også har hatt stor suksess langt utenfor Danmarks grenser. Han mener seriene er et resultat av det han kaller «den danske modellen», der alle som bidrar til en tv-produksjon skal kompenseres godt, og også for rettigheter til framtidige visninger.

– Uten klare, gode rammer for forfatterne bak disse seriene ville de aldri blitt så gode eller suksessrike som de ble. Det er vanskelig å se for seg at NRK kan klare å produsere serier av dansk kvalitet når dramatikernes rettigheter ikke blir ivaretatt, sier han til Klassekampen. 

Thorhild Widvey gir ingen signaler om at hun vil gripe inn i situasjonen. I en epost til avisa skriver skriver Kulturdepartementet at det ville skapt «en uryddig situasjon om NRKs generalforsamling skulle blande seg inn i avtalevilkår som gjelder selskapets løpende virksomhet. Departementet ønsker på denne bakgrunn ikke å kommentere de pågående forhandlinger mellom NRK og Dramatikerforbundet.»

Dramasjef Ivar Køhn i NRK har tidligere presisert statskanalens posisjon i et innlegg på Rushprint. Til Klassekampen gjentar han at NRK ønsker fortsatt dialog med Dramatikerforbundet om vilkårene for rettighetsoverdragelse, og at NRK ønsker å ta hensyn til lisensbetalernes beste.

– NRK har en omfattende dramaproduksjon for barn og voksne. Vår holdning er at publikum som betaler norsk lisens, har en berettiget forventning om å få tilgang til dramaproduksjoner slik de har til annet materiale i en moderne, digital hverdag, sier Køhn.

 

NRK får stryk av nordiske dramatikere

NRK får stryk av nordiske dramatikere

       Dramasjef Ivar Køhn i NRK (Foto: Gunnar Bangsmoen, NFI)

Lederne for dramatikerforbundene i de nordiske landene reagerer sterkt på at NRK har sagt opp den såkalte rammeavtalen med Dramatikerforbundet. I et brev til kulturminister Thorhild Widvey ber de henne gripe inn overfor NRKs ledelse, melder Klassekampen.

Det var før sommeren at Rushprint varslet at NRK ville si opp rammeavtalen, en kollektiv avtale som også omfattet medlemmer av Den norske forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsforfatteres forening. Avtalen har tidligere sikret en felles forståelse av rettigheter og forpliktelser når forfattere gir NRK rett til å vise verk som serier og filmer.

I et innlegg på Rushprint redegjorde NRKs dramasjef for grunnlaget for å finne fram til en ny ordning. Her skrev han blant annet at NRK, når forhandlingene med dramatikerne først hadde brutt sammen, ikke ønsket å gå videre med en avtale «som vi mener ikke fungerer». Avtalen gjenspeiler ikke manusforfatterens endrede rolle, mente Køhn, og uttrykte at NRK nå ville forhandle individuelt med hver enkelt forfatter. Køhn tok også til orde for at en ny avtale skulle gi dramatikerne vederlag for forhåndskjøp av av visningsrettigheter, og at NRK deretter skulle vise programmet plattformer hvor de har redaksjonell kontroll «uten at det utbetales ytterligere vederlag».

Kombinasjonen av individuelle forhandlinger og engangskompensasjon fikk Dramatikerforbundet til å ta kraftig til motmæle. Monica Boracco og Petter Rosenlund gikk ut og kalte Køhns utspill for «et forsøk på fagforeningsknusing» i et innlegg på Rushprint. Ifølge de to innebar NRKs forhandlingsposisjon et brudd med grunnlaget for opphavsretten, og «en splitt og hersk-strategi der man vil henvende seg til den enkelte forfatter snarere enn å inngå ryddige bransjeavtaler med forfatterorganisasjonene».

Forbundet fikk støtte av Unio-leder Anders Folkestad som kalte NRKs forslag et «misbruk av maktposisjon». Nå har også de nordiske dramatikerne latt seg provosere over NRKs forslag til rettighetsavklaring.

Overfor Klassekampen karakteriserer de NRKs krav som «svært uvanlig» og avvikende «fra praksis hos tilsvarende allmennkringkastere i Europa». Til avisa uttaler nestleder i Danske dramatikere, Nikolaj Scherfig, at NRK opptrer egoistisk.

– NRKs oppførsel er helt uforståelig og merkelig. Men mer enn det: Den er farlig. Vi er inne i en periode der tv- og filmbransjen er truet av aktører som Netflix. Hvorfor skal da en allmennkringkaster oppføre seg mer kynisk enn de mest kommersielle aktørene, spør Sherfig.

Forbundslederen viser også til den store suksessen dansk tv-drama har opplevd det siste tiåret, der serier som BroenForbrytelsen og Borgen også har hatt stor suksess langt utenfor Danmarks grenser. Han mener seriene er et resultat av det han kaller «den danske modellen», der alle som bidrar til en tv-produksjon skal kompenseres godt, og også for rettigheter til framtidige visninger.

– Uten klare, gode rammer for forfatterne bak disse seriene ville de aldri blitt så gode eller suksessrike som de ble. Det er vanskelig å se for seg at NRK kan klare å produsere serier av dansk kvalitet når dramatikernes rettigheter ikke blir ivaretatt, sier han til Klassekampen. 

Thorhild Widvey gir ingen signaler om at hun vil gripe inn i situasjonen. I en epost til avisa skriver skriver Kulturdepartementet at det ville skapt «en uryddig situasjon om NRKs generalforsamling skulle blande seg inn i avtalevilkår som gjelder selskapets løpende virksomhet. Departementet ønsker på denne bakgrunn ikke å kommentere de pågående forhandlinger mellom NRK og Dramatikerforbundet.»

Dramasjef Ivar Køhn i NRK har tidligere presisert statskanalens posisjon i et innlegg på Rushprint. Til Klassekampen gjentar han at NRK ønsker fortsatt dialog med Dramatikerforbundet om vilkårene for rettighetsoverdragelse, og at NRK ønsker å ta hensyn til lisensbetalernes beste.

– NRK har en omfattende dramaproduksjon for barn og voksne. Vår holdning er at publikum som betaler norsk lisens, har en berettiget forventning om å få tilgang til dramaproduksjoner slik de har til annet materiale i en moderne, digital hverdag, sier Køhn.

 

MENY