–  NRK misbruker sin maktposisjon

– NRK misbruker sin maktposisjon

– Det er svært uheldig at NRK går til angrep på kollektive ordninger, sier Unio-leder Anders Folkestad til Dagsavisen i kjølvannet av striden mellom NRK og Dramatikerforbundet om rammeavtalen.

Det var etter at Ivar Køhn i NRK Drama gikk ut med et innlegg på rushprint.no, der han inviterte til individuelle avtaler med forfatterne etter at forhandlingene med Dramatikerforbundet ble innstilt på forsommeren, at ordskiftet tilspisset seg.

Dramatikerforbundets Monica Boracco og Petter Rosenlund svarte med å anklage Køhn for ”fagforeningsknusing”, hvorpå Køhn forsvarte seg med at NRK ønsker ”avtaler som er mer tilpasset dagens virkelighet, og det er både ryddig og fornuftig å informere om dette offentlig”.

Til Dagsavisen sier Folkestad at det er ille at NRK, som er veldig kollektivt forankret i lisensordningen, går til angrep på kollektive ordninger.

– Jeg skjønner veldig godt at Dramatikerforbundet reagerer på det, som jeg ser på som et brudd på både en tradisjon og et klassisk avtaleforhold, sier Unio-lederen.

Folkestad presiserer at Dramatikerne ikke er medlem av Unio, og at han ikke kjenner avtaleordningen i detalj, men at han uttaler seg om de prinsipielle sidene ved saken.

– For meg virker det som om NRK langt på vei misbruker sin sterke maktposisjon, og vrir seg unna det kollektive og går på individet i stedet, sier han.

Folkestad organiserer til daglig store yrkesgrupper som lærere og sykepleiere, og ser at det er enkelte forskjeller mellom store yrkesgrupper og frilansere, som dramatikerne i all hovedsak består av.

– Men samtidig er det slik at nettopp frilansere har behov for en trygghet gjennom en rammeavtale i bunn, slik at de vet hva som er plattformen det forhandles ut ifra. Det er flere paralleller til vanlige arbeidsforhold, selv om individuelle kunstneriske og faglige forhold også skal ivaretas. Jeg regner med at rammeavtalen som har vært sikrer det faglige perspektivet fra begge sider, sier han.

Les hele saken

–  NRK misbruker sin maktposisjon

– NRK misbruker sin maktposisjon

– Det er svært uheldig at NRK går til angrep på kollektive ordninger, sier Unio-leder Anders Folkestad til Dagsavisen i kjølvannet av striden mellom NRK og Dramatikerforbundet om rammeavtalen.

Det var etter at Ivar Køhn i NRK Drama gikk ut med et innlegg på rushprint.no, der han inviterte til individuelle avtaler med forfatterne etter at forhandlingene med Dramatikerforbundet ble innstilt på forsommeren, at ordskiftet tilspisset seg.

Dramatikerforbundets Monica Boracco og Petter Rosenlund svarte med å anklage Køhn for ”fagforeningsknusing”, hvorpå Køhn forsvarte seg med at NRK ønsker ”avtaler som er mer tilpasset dagens virkelighet, og det er både ryddig og fornuftig å informere om dette offentlig”.

Til Dagsavisen sier Folkestad at det er ille at NRK, som er veldig kollektivt forankret i lisensordningen, går til angrep på kollektive ordninger.

– Jeg skjønner veldig godt at Dramatikerforbundet reagerer på det, som jeg ser på som et brudd på både en tradisjon og et klassisk avtaleforhold, sier Unio-lederen.

Folkestad presiserer at Dramatikerne ikke er medlem av Unio, og at han ikke kjenner avtaleordningen i detalj, men at han uttaler seg om de prinsipielle sidene ved saken.

– For meg virker det som om NRK langt på vei misbruker sin sterke maktposisjon, og vrir seg unna det kollektive og går på individet i stedet, sier han.

Folkestad organiserer til daglig store yrkesgrupper som lærere og sykepleiere, og ser at det er enkelte forskjeller mellom store yrkesgrupper og frilansere, som dramatikerne i all hovedsak består av.

– Men samtidig er det slik at nettopp frilansere har behov for en trygghet gjennom en rammeavtale i bunn, slik at de vet hva som er plattformen det forhandles ut ifra. Det er flere paralleller til vanlige arbeidsforhold, selv om individuelle kunstneriske og faglige forhold også skal ivaretas. Jeg regner med at rammeavtalen som har vært sikrer det faglige perspektivet fra begge sider, sier han.

Les hele saken

MENY