Kompromissløsning om Filmparken

Kompromissløsning om Filmparken

Stemningen kan være iferd med å snu etter at de sentrale bransjeorganisasjonene sammen med den nye byråden i Oslo kjemper iherdig for å hindre at Filmparken på Jar blir solgt til boligformål. Bransjeorganisasjonene har som kjent foreslått et eierskap i regi av bransjen selv. Det er staten ved Kulturdepartementet som er største eier med 78 prosent av aksjene, Oslo kommune eier 12 prosent.

KUD har lenge ønsket å selge sin post, men har nå åpnet for for en delt løsning, melder Klassekampen. Kompromisset innebærer at bare deler av eiendommen selges til boligformål, mens Filmparken kan fortsette med nye eiere – riktignok på et mindre areal enn i dag.

Spørsmålet er om dette er godt nok for å gi Filmparken armslag. Parken står overfor et nytt produksjonslandskap med insentivordning og skarpere konkurranse fra aktører som Dagslys sin nye ”filmby” i Nydalen.

Bransjeorganisasjonene jobber som kjent for å redde Filmparken fra å bli solgt til høystbydende på eiendomsmarkedet i Bærum. En egen stiftelse er i ferd med å bli opprettet for å legge inn bud på Filmparken og stå for videre drift. Bak denne stiftelsen står Virke Produsentforeningen, Filmforbundet, Skuespillerforbundet, Regiforbundet og Dramatikerforbundet, Kulturdepartementet har ikke stilt seg avvisende, men har i første omgang bedt stiftelsen om å legge fram en verdivurdering.

Produsent Jørgen Storm Rosenberg leder arbeidsgruppa som jobber for å bevare et levedyktig produksjonsmiljø på Jar.

– En nedleggelse vil innebære en total slakt av en viktig bit av norsk filmhistorie, og vil være en katastrofe for den norske filmbransjen, sier han til Klassekampen. – Staten har vært fullstendig passiv som største eier av Filmparken. Hvis vi får overta vil det bli en bransjedrevet filmpark som vil føre til engasjement i bransjen og at stedet får et nytt og verdig liv.

Kompromissløsning om Filmparken

Kompromissløsning om Filmparken

Stemningen kan være iferd med å snu etter at de sentrale bransjeorganisasjonene sammen med den nye byråden i Oslo kjemper iherdig for å hindre at Filmparken på Jar blir solgt til boligformål. Bransjeorganisasjonene har som kjent foreslått et eierskap i regi av bransjen selv. Det er staten ved Kulturdepartementet som er største eier med 78 prosent av aksjene, Oslo kommune eier 12 prosent.

KUD har lenge ønsket å selge sin post, men har nå åpnet for for en delt løsning, melder Klassekampen. Kompromisset innebærer at bare deler av eiendommen selges til boligformål, mens Filmparken kan fortsette med nye eiere – riktignok på et mindre areal enn i dag.

Spørsmålet er om dette er godt nok for å gi Filmparken armslag. Parken står overfor et nytt produksjonslandskap med insentivordning og skarpere konkurranse fra aktører som Dagslys sin nye ”filmby” i Nydalen.

Bransjeorganisasjonene jobber som kjent for å redde Filmparken fra å bli solgt til høystbydende på eiendomsmarkedet i Bærum. En egen stiftelse er i ferd med å bli opprettet for å legge inn bud på Filmparken og stå for videre drift. Bak denne stiftelsen står Virke Produsentforeningen, Filmforbundet, Skuespillerforbundet, Regiforbundet og Dramatikerforbundet, Kulturdepartementet har ikke stilt seg avvisende, men har i første omgang bedt stiftelsen om å legge fram en verdivurdering.

Produsent Jørgen Storm Rosenberg leder arbeidsgruppa som jobber for å bevare et levedyktig produksjonsmiljø på Jar.

– En nedleggelse vil innebære en total slakt av en viktig bit av norsk filmhistorie, og vil være en katastrofe for den norske filmbransjen, sier han til Klassekampen. – Staten har vært fullstendig passiv som største eier av Filmparken. Hvis vi får overta vil det bli en bransjedrevet filmpark som vil føre til engasjement i bransjen og at stedet får et nytt og verdig liv.

MENY