Filmsamtalen med Liselott Forsman.

Filmsamtalen med Liselott Forsman.

Som leder av Nordisk Film og TV Fond er hun den fremste fødselshjelperen for nordiske samproduksjoner innen film og seriedrama. I stormfulle tider er det fondets oppgave å holde den nordiske filmfamilien vital og samlet, mener Liselott Forsman.

Det er ikke ofte vi snakker om den nordiske filmfamilien her i Filmsamtalen. Men nordisk samproduksjon er en av de største suksesshistoriene innen det nordiske kultursamarbeidet. Er det blitt en sånn selvfølgelighet at vi tar det for gitt? 

Til denne utgaven av Filmsamtalen inviterte vi Liselott Forsman som leder Nordisk Film og TV Fond, den største toppfinansiøren av nordisk film- og seriedrama. Om det finnes en fødselshjelper for nordisk samarbeid på film- og tv-feltet, så må det være henne.

I flere tiår har det fellesnordiske fondet stimulert til samproduksjon og distribusjon over de nordiske landegrensene. Mens film og tv-bransjen gjennomlever stormfulle tider, er fondet et av ankerne man kan holde fast i, mener Forsman.

Krisen for de mellomstore kvalitetsfilmene på kino har rammet særlig de nordiske filmene hardt. Vi nordmenn pleide å se mange danske og svenske filmer på kino, men det er ikke lenger like selvsagt. Dette er noen av utviklingstrekkene Forsman her drøfter med programleder Kjetil Lismoen. Hvordan skal vi i framtiden holde den nordiske filmfamilien samlet? Hvordan skal vi verne om våre felles fortelletradisjoner? Vi har mange fellestrekk i Norden, rent kulturelt, men det er selvsagt også forskjeller. Hvilke kvaliteter har de ulike landene og hvordan kan de gjøre hverandre bedre?

Filmsamtalen med Liselott Forsman.

Filmsamtalen med Liselott Forsman.

Som leder av Nordisk Film og TV Fond er hun den fremste fødselshjelperen for nordiske samproduksjoner innen film og seriedrama. I stormfulle tider er det fondets oppgave å holde den nordiske filmfamilien vital og samlet, mener Liselott Forsman.

Det er ikke ofte vi snakker om den nordiske filmfamilien her i Filmsamtalen. Men nordisk samproduksjon er en av de største suksesshistoriene innen det nordiske kultursamarbeidet. Er det blitt en sånn selvfølgelighet at vi tar det for gitt? 

Til denne utgaven av Filmsamtalen inviterte vi Liselott Forsman som leder Nordisk Film og TV Fond, den største toppfinansiøren av nordisk film- og seriedrama. Om det finnes en fødselshjelper for nordisk samarbeid på film- og tv-feltet, så må det være henne.

I flere tiår har det fellesnordiske fondet stimulert til samproduksjon og distribusjon over de nordiske landegrensene. Mens film og tv-bransjen gjennomlever stormfulle tider, er fondet et av ankerne man kan holde fast i, mener Forsman.

Krisen for de mellomstore kvalitetsfilmene på kino har rammet særlig de nordiske filmene hardt. Vi nordmenn pleide å se mange danske og svenske filmer på kino, men det er ikke lenger like selvsagt. Dette er noen av utviklingstrekkene Forsman her drøfter med programleder Kjetil Lismoen. Hvordan skal vi i framtiden holde den nordiske filmfamilien samlet? Hvordan skal vi verne om våre felles fortelletradisjoner? Vi har mange fellestrekk i Norden, rent kulturelt, men det er selvsagt også forskjeller. Hvilke kvaliteter har de ulike landene og hvordan kan de gjøre hverandre bedre?

MENY