Sju søkere til lederjobben ved HINNs nye fakultet.

Sju søkere til lederjobben ved HINNs nye fakultet.

Nå er søkerlisten til stillingen som dekan ved det nye fakultet for fagmiljøer innen film, tv og spill klar. Den er kortere enn man kunne forventet.

Det er både interne og eksterne søkere til stillingen som dekan ved det nye fakultet for fagmiljøer innen film, tv og spill, melder HINN på sin webside.

Stillingen som dekan ble lyst ut etter at HINN sitt styre i desember 2023 vedtok å skape et nytt fakultet bestående av fakultetene Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK).

Sju søkere er ikke akkurat imponerende, med tanke på ambisjonsnivået og det nybrottsarbeidet det forventes at det nye fakultetet skal stå i bresjen for. Om fjorårets langvarige og smertefulle konflikt med studentene og fagmiljøet om sammenslåingen har påvirket søkermassen, kan vi bare spekulere i.

Både Leif Holst Jensen (dekan ved AMEK) og Eli Bø (Dekan ved DNF), som i fellesskap utarbeidet rapporten som lå til grunn for sammenslåingen, er på søkerlisten.

– Dette er en søkerliste med flere spennende kandidater. Nå skal vi gjennom en grundig prosess, og så er jeg trygg på at vi skal lande dette godt, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. Han minner om at vedkommende som til slutt takker ja til et tilbud, ikke bare får ansvar for etableringen det nye fakultetet for film, TV og spill, men også for å ta vare på og videreutvikle det nasjonale ansvaret HINN har for disse fagene.

– Dette er en stilling som skal være med på å sette sitt preg på utviklingen av høgskolen, men også den faglige kvaliteten på norsk film, TV og spill i årene som kommer, sier Svenkerud.

Rektor leder et innstillingsutvalg, som skal levere sin innstilling til høgskolestyret. Det tas sikte på at høgskolestyret fatter vedtak om ansettelse i april. Fakultetet vil totalt ha cirka 110 ansatte og 550 studenter når det etableres 1. august 2024.

Dette er kandidatene:

1. Gianfranco Gemignani (30), filmskaper
2. Sina Ghavidel Mehr (37), Masters student of Innovation and Technology Management at USN
3. Lars Lundsten (62), fri forsker
4. Leif Holst Jensen (58), dekan ved AMEK ved HINN
5. Arne Dahr (54), rektor
6. Zafer Özgen (60), instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap UiO
7. Eli Bø (61), dekan ved DNF ved HINN

Sju søkere til lederjobben ved HINNs nye fakultet.

Sju søkere til lederjobben ved HINNs nye fakultet.

Nå er søkerlisten til stillingen som dekan ved det nye fakultet for fagmiljøer innen film, tv og spill klar. Den er kortere enn man kunne forventet.

Det er både interne og eksterne søkere til stillingen som dekan ved det nye fakultet for fagmiljøer innen film, tv og spill, melder HINN på sin webside.

Stillingen som dekan ble lyst ut etter at HINN sitt styre i desember 2023 vedtok å skape et nytt fakultet bestående av fakultetene Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK).

Sju søkere er ikke akkurat imponerende, med tanke på ambisjonsnivået og det nybrottsarbeidet det forventes at det nye fakultetet skal stå i bresjen for. Om fjorårets langvarige og smertefulle konflikt med studentene og fagmiljøet om sammenslåingen har påvirket søkermassen, kan vi bare spekulere i.

Både Leif Holst Jensen (dekan ved AMEK) og Eli Bø (Dekan ved DNF), som i fellesskap utarbeidet rapporten som lå til grunn for sammenslåingen, er på søkerlisten.

– Dette er en søkerliste med flere spennende kandidater. Nå skal vi gjennom en grundig prosess, og så er jeg trygg på at vi skal lande dette godt, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. Han minner om at vedkommende som til slutt takker ja til et tilbud, ikke bare får ansvar for etableringen det nye fakultetet for film, TV og spill, men også for å ta vare på og videreutvikle det nasjonale ansvaret HINN har for disse fagene.

– Dette er en stilling som skal være med på å sette sitt preg på utviklingen av høgskolen, men også den faglige kvaliteten på norsk film, TV og spill i årene som kommer, sier Svenkerud.

Rektor leder et innstillingsutvalg, som skal levere sin innstilling til høgskolestyret. Det tas sikte på at høgskolestyret fatter vedtak om ansettelse i april. Fakultetet vil totalt ha cirka 110 ansatte og 550 studenter når det etableres 1. august 2024.

Dette er kandidatene:

1. Gianfranco Gemignani (30), filmskaper
2. Sina Ghavidel Mehr (37), Masters student of Innovation and Technology Management at USN
3. Lars Lundsten (62), fri forsker
4. Leif Holst Jensen (58), dekan ved AMEK ved HINN
5. Arne Dahr (54), rektor
6. Zafer Özgen (60), instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap UiO
7. Eli Bø (61), dekan ved DNF ved HINN

MENY