HINN-rektor tilrår sammenslåing.

HINN-rektor tilrår sammenslåing.

Slik mange fryktet og HINNs bestilte rapport gikk inn for, tilrår rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet en sammenslåing av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Etter lang tids debatt, ikke minst her på Rushprint.no, har rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HINN) besluttet å gå inn for å tilrå å skape et nytt fakultet der Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi inngår.

Det melder HINN på sine websider. Rektors foreløpige innstilling publiseres i dag, fredag 17. november.

Dermed velger Svenkerud å se bort fra den store mengden av advarsler som har kommet både fra bransje, Den norske filmskolens studenter og ansatte om å utsette denne prosessen. Disse innvendingene har ikke minst blitt fremmet under høringsrundene i sommer og høst. 52 uttalelser kom inn, melder HINN. «Disse er i ettertid oppsummert av et høringssekretariat for å sikre at alle momenter som kommer fram i uttalelsene er sortert og kan vurderes i rektors innstilling i saken,» heter det i pressemeldingen.

– Høringen har gitt nyttige tilbakemeldinger. En del av innspillene har jeg tatt hensyn til i innstillingen, mens andre hører hjemme i prosesser som kommer etter at en beslutning er tatt. Noen synspunkter er ikke vurdert som relevante, som for eksempel løsrivelse av Den norske filmskolen fra høgskolen, eller en flytting av filmskolen til Oslo, sier Svenkerud.

Etter en omfattende prosess, er rektors foreløpige innstilling til styret klar. Saken skal diskuteres i interne fora ved høgskolen før styret behandler den 14. desember.

Rektors innstilling innebærer fusjon av de to fakultetene, men en videreføring av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen som enheter i fakultetet.

Dersom styret følger innstillingen, vil fakultetet få en felles dekan. Hver av de tre skolene vil få en «skoleleder» (instituttleder).

Fagmedarbeidere følger oppgavene sine inn i de tre skolene. Tekniske og administrative medarbeidere samles i utgangspunktet på fakultetsnivå.

HINN-rektor tilrår sammenslåing.

HINN-rektor tilrår sammenslåing.

Slik mange fryktet og HINNs bestilte rapport gikk inn for, tilrår rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet en sammenslåing av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Etter lang tids debatt, ikke minst her på Rushprint.no, har rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HINN) besluttet å gå inn for å tilrå å skape et nytt fakultet der Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi inngår.

Det melder HINN på sine websider. Rektors foreløpige innstilling publiseres i dag, fredag 17. november.

Dermed velger Svenkerud å se bort fra den store mengden av advarsler som har kommet både fra bransje, Den norske filmskolens studenter og ansatte om å utsette denne prosessen. Disse innvendingene har ikke minst blitt fremmet under høringsrundene i sommer og høst. 52 uttalelser kom inn, melder HINN. «Disse er i ettertid oppsummert av et høringssekretariat for å sikre at alle momenter som kommer fram i uttalelsene er sortert og kan vurderes i rektors innstilling i saken,» heter det i pressemeldingen.

– Høringen har gitt nyttige tilbakemeldinger. En del av innspillene har jeg tatt hensyn til i innstillingen, mens andre hører hjemme i prosesser som kommer etter at en beslutning er tatt. Noen synspunkter er ikke vurdert som relevante, som for eksempel løsrivelse av Den norske filmskolen fra høgskolen, eller en flytting av filmskolen til Oslo, sier Svenkerud.

Etter en omfattende prosess, er rektors foreløpige innstilling til styret klar. Saken skal diskuteres i interne fora ved høgskolen før styret behandler den 14. desember.

Rektors innstilling innebærer fusjon av de to fakultetene, men en videreføring av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen som enheter i fakultetet.

Dersom styret følger innstillingen, vil fakultetet få en felles dekan. Hver av de tre skolene vil få en «skoleleder» (instituttleder).

Fagmedarbeidere følger oppgavene sine inn i de tre skolene. Tekniske og administrative medarbeidere samles i utgangspunktet på fakultetsnivå.

MENY