Statsbudsjettet: Økning til insentivordningen og regional film.

Statsbudsjettet: Økning til insentivordningen og regional film.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på regional film og insentivordningen. For første gang er Oslo Filmfond inne på statsbudsjettet.

I dag la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Der foreslo hun å styrke tilskuddene til den regionale filmvirksomheten med 30 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å utvide tilsagnsfullmakten for insentivordningen for film- og serieordninger fra 100 millioner kroner til 130 millioner kroner. Utvidelsen innebærer at det kan lyses ut og tildeles tilsagn til nye prosjekter innenfor en samlet søknadsramme på om lag 84 millioner kroner i 2024.

Regjeringen foreslår også flere andre tilskuddsøkninger:

Tre millioner kroner i engangstilskudd til Bygdekinoen for å reetablere en Bygdekinoring i Finnmark. Tilskuddet er en del av regjeringens satsing på lokalt og regionalt kulturliv.

Én million kroner i tilskuddsøkning til Bygdekinoen.

800 000 kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI).

1,2 millioner kroner til Den nasjonale filmkommisjonen (driftstilskudd).

600 000 kroner i engangstilskudd til Spillhuset Bergen. Tilskuddet er en del av regjeringens satsing på lokalt og regionalt kulturliv.

For første gang er Oslo Filmfond inne på statsbudsjettet med 7 millioner kroner.

Rushprint har så langt hentet inn følgende reaksjoner på statsbudsjettet fra bransjen:

Meghan Beaton i Norsk filmkommisjon er naturligvis fornøyd med økningen til insentivordningen. Det tilsier 84 mill NOK i friske midler for 2024. Dette er et viktig gjennomslag og et godt skritt i riktig retning, på vei mot en regelstyrt, automatisk ordning, mener hun i en kommentar som både Virke produsentforeningen og Norsk filmforbund har gitt sin tilslutning til.

– Det er viktig at det skjer nå, og i tråd med anbefalingene regjeringen har fått gjennom Olsbergrapporten.  Dette er et steg i riktig retning, og et godt grunnlag for den bebudede, og høyst nødvendige, årlige styrkingen av ordningen fremover mot en regelstyrt ordning på lik linje med våre konkurrentland. Når de 130 mill. til internasjonale filmproduksjoner som gjennomføres er i Norge er refundert, har disse innspillingene allerede lagt igjen en verdiskapning i Norge på 4,7 ganger dette beløpet, altså over 600 mill. kr. Og provenyeffekten til offentlig forvaltning vil være nærmere 250 millioner kroner, som altså tilfaller kommuner, fylker og stat. En vinn-vinn for hele samfunnet. Disse effektene av ordningen er dokumentert gjennom offentlige rapporter.

Åse Kringstad, leder av Virke produsentforeningen, hilser økningen til insentivordningen velkommen, og har disse kommentarene til flere andre forslag:

– Økning på 30 mill kr til regionale filmvirksomheter er i tråd med Virkes budsjettinnspill, som del av en opptrappingsplan for den regionale filmsatsingen. Det er også positivt at det nå legges opp til at filmsentre og filmfond i hele landet får tilskudd over statsbudsjettet, ved at Oslo filmfond kommer inn i kabalen, med friske midler.

– Vi venter fortsatt på at det innføres et medfinansieringsansvar for strømmeaktører for å sikre midler til uavhengige norske audiovisuelle produksjoner. Her skriver regjeringen at den tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et samlet forslag til hvordan en medfinansieringsplikt kan reguleres.

Linda Netland i Oslo Filmfond er glad for at fondet endelig er inne på statsbudsjettet. Beløpet er relativt beskjedent med sine 7 millioner kroner. Hun mener det ville være rimelig å få mer til en stor og mangfoldig bransje i regionen. 

– Men – det er en start, og tilskuddet går ikke på bekostning av andre regionale filmfond eller sentre. Nettopp dette har vært svært viktig for oss i arbeidet med å få plass på statsbudsjettet. Oslo Filmfond ønsker å være en ressurs i arbeidet for en fremtidsrettet nasjonal filmpolitikk og utvikle regional film i tett samarbeidet med de andre filmfondene- og sentrene. For Oslo Filmfond er dette både en anerkjennelse av mangfoldet, styrken og mulighetene som ligger i bransjen i Oslo og Viken – og en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet for unike historier, mangfold, integrering, bærekraft og samarbeid i bransjen vår.


Les mer om statsbudsjettet.


 

Statsbudsjettet: Økning til insentivordningen og regional film.

Statsbudsjettet: Økning til insentivordningen og regional film.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på regional film og insentivordningen. For første gang er Oslo Filmfond inne på statsbudsjettet.

I dag la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Der foreslo hun å styrke tilskuddene til den regionale filmvirksomheten med 30 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å utvide tilsagnsfullmakten for insentivordningen for film- og serieordninger fra 100 millioner kroner til 130 millioner kroner. Utvidelsen innebærer at det kan lyses ut og tildeles tilsagn til nye prosjekter innenfor en samlet søknadsramme på om lag 84 millioner kroner i 2024.

Regjeringen foreslår også flere andre tilskuddsøkninger:

Tre millioner kroner i engangstilskudd til Bygdekinoen for å reetablere en Bygdekinoring i Finnmark. Tilskuddet er en del av regjeringens satsing på lokalt og regionalt kulturliv.

Én million kroner i tilskuddsøkning til Bygdekinoen.

800 000 kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI).

1,2 millioner kroner til Den nasjonale filmkommisjonen (driftstilskudd).

600 000 kroner i engangstilskudd til Spillhuset Bergen. Tilskuddet er en del av regjeringens satsing på lokalt og regionalt kulturliv.

For første gang er Oslo Filmfond inne på statsbudsjettet med 7 millioner kroner.

Rushprint har så langt hentet inn følgende reaksjoner på statsbudsjettet fra bransjen:

Meghan Beaton i Norsk filmkommisjon er naturligvis fornøyd med økningen til insentivordningen. Det tilsier 84 mill NOK i friske midler for 2024. Dette er et viktig gjennomslag og et godt skritt i riktig retning, på vei mot en regelstyrt, automatisk ordning, mener hun i en kommentar som både Virke produsentforeningen og Norsk filmforbund har gitt sin tilslutning til.

– Det er viktig at det skjer nå, og i tråd med anbefalingene regjeringen har fått gjennom Olsbergrapporten.  Dette er et steg i riktig retning, og et godt grunnlag for den bebudede, og høyst nødvendige, årlige styrkingen av ordningen fremover mot en regelstyrt ordning på lik linje med våre konkurrentland. Når de 130 mill. til internasjonale filmproduksjoner som gjennomføres er i Norge er refundert, har disse innspillingene allerede lagt igjen en verdiskapning i Norge på 4,7 ganger dette beløpet, altså over 600 mill. kr. Og provenyeffekten til offentlig forvaltning vil være nærmere 250 millioner kroner, som altså tilfaller kommuner, fylker og stat. En vinn-vinn for hele samfunnet. Disse effektene av ordningen er dokumentert gjennom offentlige rapporter.

Åse Kringstad, leder av Virke produsentforeningen, hilser økningen til insentivordningen velkommen, og har disse kommentarene til flere andre forslag:

– Økning på 30 mill kr til regionale filmvirksomheter er i tråd med Virkes budsjettinnspill, som del av en opptrappingsplan for den regionale filmsatsingen. Det er også positivt at det nå legges opp til at filmsentre og filmfond i hele landet får tilskudd over statsbudsjettet, ved at Oslo filmfond kommer inn i kabalen, med friske midler.

– Vi venter fortsatt på at det innføres et medfinansieringsansvar for strømmeaktører for å sikre midler til uavhengige norske audiovisuelle produksjoner. Her skriver regjeringen at den tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et samlet forslag til hvordan en medfinansieringsplikt kan reguleres.

Linda Netland i Oslo Filmfond er glad for at fondet endelig er inne på statsbudsjettet. Beløpet er relativt beskjedent med sine 7 millioner kroner. Hun mener det ville være rimelig å få mer til en stor og mangfoldig bransje i regionen. 

– Men – det er en start, og tilskuddet går ikke på bekostning av andre regionale filmfond eller sentre. Nettopp dette har vært svært viktig for oss i arbeidet med å få plass på statsbudsjettet. Oslo Filmfond ønsker å være en ressurs i arbeidet for en fremtidsrettet nasjonal filmpolitikk og utvikle regional film i tett samarbeidet med de andre filmfondene- og sentrene. For Oslo Filmfond er dette både en anerkjennelse av mangfoldet, styrken og mulighetene som ligger i bransjen i Oslo og Viken – og en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet for unike historier, mangfold, integrering, bærekraft og samarbeid i bransjen vår.


Les mer om statsbudsjettet.


 

MENY