Ellen Ugelstad med premiere og aksjon på Oslo Pix.

Ellen Ugelstad med premiere og aksjon på Oslo Pix.

Ellen Ugelstad nye film The Recovery Channel får premiere under Oslo Pix. Premieren følges av den kunstneriske aksjonen «Klagebyrået».

Ellen Ugelstads sjangerutforskende film The Recovery Channel, som setter tvang i norsk psykiatri under debatt, får sin verdenspremiere under Oslo Pix Filmfestival 31. august. Verdenspremieren følges av den kunstneriske aksjonen Klagebyrået «som bistår alle som ønsker å få hjelp til å klage på feil behandling». 

The Recovery Channel tar oss med inn i en fiktiv nyhetssending som går i dybden på psykisk helse, menneskerettigheter og tvang, heter det i omtalen av den. 

«Ved å imitere nyhetsestetikkens form med nyhetsankere i studio, vignetter og innslag, belyser filmen utfordringene knyttet til moderne behandling av psykiske lidelser og hva det vil si å være fratatt friheten.»

Filmen tar utgangspunkt i regissør Ellen Ugelstads personlige erfaringer:

– Min bror har vært under tvungent psykisk helsevern i flere tiår. Jeg har lenge ønsket å gjøre noe spesifikt om bruk av tvang i psykiatrien, sier Ugelstad. – Film gir oss de menneskelige historiene og kan gå inn i mørke avkroker og skildre virkeligheter vi har minimalt innsyn i. Mange mennesker føler stor skam, ydmykelse og smerte mange år etter opplevelser med tvangsbruk. Det dreier seg om psykisk helse, men også om grunnleggende menneskerettigheter.

Med sin personlige tilknytning våger Ellen Ugelstad å utforske komplekse temaer i stadig nye formater og sjangere: I Indian Summer fulgte hun sin bror med kamera som lever med en schizophrenidiagnose i syv år. Filmessayet Making Sense Together som utforsker makt og avmakt i psykiatrien, ble nylig vist på Nasjonalmuseet.

The Recovery Channel er ikke bare en film, det er en aktivistisk plattform og en sterk appell til endring som stiller spørsmål ved et system som ofte blir akseptert uten å bli utfordret. Verdenspremieren på Oslo Pix Filmfestival vil forhåpentligvis etterlate et behov for at endring må skje, forteller Ellen Ugelstad. 

Ellen Ugelstad.

Det fiktive Klagebyrået fra filmen gjenoppstår i virkeligheten som en kunstnerisk aksjon under festivalen. Aksjonen er et samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og gir mennesker mulighet til å få gratis juridisk hjelp til å klage fra advokater med spisskompetanse på feltet. Blant annet kan man få utdelt en ferdigskrevet mal som kan brukes når man klager til Statsforvalteren. Også filmen Pårørenderommet som fikk støtte tidligere i år og kortfilmen Ekko, Slemmen og Rytme (som premierte under kortfilmfestivalen) er forgreininger fra dette prosjektet.

– Ugelstad bruker film til å sette søkelys på strukturelle utfordringer i samfunnet vårt. Hun er en viktig stemme i debatten om makt og avmakt i psykiatrien, sier programmerer i Oslo Pix, Johanne Svendsen Rognlien som også er vertskap for Klagebyrået. – Vi har fulgt Ugelstads prosjekter i flere år og var stolte over å ha verdenspremieren på Making Sense Together i 2018. Derfor er det svært gledelig at Oslo Pix er festivalen der Ugelstads nye film, The Recovery Channel, starter sin reise ut i verden, sier Rognlien.

The Recovery Channel vises på Oslo Pix filmfestival 31. August kl 18.

Ellen Ugelstad med premiere og aksjon på Oslo Pix.

Ellen Ugelstad med premiere og aksjon på Oslo Pix.

Ellen Ugelstad nye film The Recovery Channel får premiere under Oslo Pix. Premieren følges av den kunstneriske aksjonen «Klagebyrået».

Ellen Ugelstads sjangerutforskende film The Recovery Channel, som setter tvang i norsk psykiatri under debatt, får sin verdenspremiere under Oslo Pix Filmfestival 31. august. Verdenspremieren følges av den kunstneriske aksjonen Klagebyrået «som bistår alle som ønsker å få hjelp til å klage på feil behandling». 

The Recovery Channel tar oss med inn i en fiktiv nyhetssending som går i dybden på psykisk helse, menneskerettigheter og tvang, heter det i omtalen av den. 

«Ved å imitere nyhetsestetikkens form med nyhetsankere i studio, vignetter og innslag, belyser filmen utfordringene knyttet til moderne behandling av psykiske lidelser og hva det vil si å være fratatt friheten.»

Filmen tar utgangspunkt i regissør Ellen Ugelstads personlige erfaringer:

– Min bror har vært under tvungent psykisk helsevern i flere tiår. Jeg har lenge ønsket å gjøre noe spesifikt om bruk av tvang i psykiatrien, sier Ugelstad. – Film gir oss de menneskelige historiene og kan gå inn i mørke avkroker og skildre virkeligheter vi har minimalt innsyn i. Mange mennesker føler stor skam, ydmykelse og smerte mange år etter opplevelser med tvangsbruk. Det dreier seg om psykisk helse, men også om grunnleggende menneskerettigheter.

Med sin personlige tilknytning våger Ellen Ugelstad å utforske komplekse temaer i stadig nye formater og sjangere: I Indian Summer fulgte hun sin bror med kamera som lever med en schizophrenidiagnose i syv år. Filmessayet Making Sense Together som utforsker makt og avmakt i psykiatrien, ble nylig vist på Nasjonalmuseet.

The Recovery Channel er ikke bare en film, det er en aktivistisk plattform og en sterk appell til endring som stiller spørsmål ved et system som ofte blir akseptert uten å bli utfordret. Verdenspremieren på Oslo Pix Filmfestival vil forhåpentligvis etterlate et behov for at endring må skje, forteller Ellen Ugelstad. 

Ellen Ugelstad.

Det fiktive Klagebyrået fra filmen gjenoppstår i virkeligheten som en kunstnerisk aksjon under festivalen. Aksjonen er et samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og gir mennesker mulighet til å få gratis juridisk hjelp til å klage fra advokater med spisskompetanse på feltet. Blant annet kan man få utdelt en ferdigskrevet mal som kan brukes når man klager til Statsforvalteren. Også filmen Pårørenderommet som fikk støtte tidligere i år og kortfilmen Ekko, Slemmen og Rytme (som premierte under kortfilmfestivalen) er forgreininger fra dette prosjektet.

– Ugelstad bruker film til å sette søkelys på strukturelle utfordringer i samfunnet vårt. Hun er en viktig stemme i debatten om makt og avmakt i psykiatrien, sier programmerer i Oslo Pix, Johanne Svendsen Rognlien som også er vertskap for Klagebyrået. – Vi har fulgt Ugelstads prosjekter i flere år og var stolte over å ha verdenspremieren på Making Sense Together i 2018. Derfor er det svært gledelig at Oslo Pix er festivalen der Ugelstads nye film, The Recovery Channel, starter sin reise ut i verden, sier Rognlien.

The Recovery Channel vises på Oslo Pix filmfestival 31. August kl 18.

MENY