Filmsamtalen: Hva er en god filmkonsulent?

Filmsamtalen: Hva er en god filmkonsulent?

Nåløyet for søkerne er blitt stadig trangere og spillefilmen sliter. Ikke rart filmkonsulentene Rodrigo Stoicheff og Cecilie Aspenes i Norsk filminstitutt merker presset. Men de tok begge jobben fordi de mener de har noe å tilføre. Det er på tide med filmsamtalen om konsulentenes rolle.

Den norske konsulentordningen i Norsk filminstitutt har alltid vært gjenstand for debatt og kritikk. Det ligger i sakens natur, når så mange får avslag.

Men hva innebærer det å være konsulent? Hva ligger til grunn for den makten disse portvokterne forvalter?

Filmkonsulentene Rodrigo Stoicheff og Cecilie Aspenes tok veien til vårt podkast-studio for å fortelle om hvordan de jobber med søknader og talenter.

Men isteden for å spørre om hvilke kvaliteter de leter etter, spør vi: Hvilke kvaliteter bør en god konsulent ha? Hvor begynner konsulentens ansvar og hvor slutter det? Hvor langt bør konsulenten gå for å påvirke et prosjekt i den retningen hen mener det bør gå?

Noen mener at konsulentene er for bundet av for mange ulike hensyn, andre mener at de bryr seg for mye. Samtidig virker det som om et flertall i bransjen er enige om at det er den beste ordningen, tross alt. Hva er ordningens fremste styrke i dag, og hva er dens svakheter? Fanger den godt nok opp de beste prosjektene?

Programleder er Kjetil Lismoen.

 

Filmsamtalen: Hva er en god filmkonsulent?

Filmsamtalen: Hva er en god filmkonsulent?

Nåløyet for søkerne er blitt stadig trangere og spillefilmen sliter. Ikke rart filmkonsulentene Rodrigo Stoicheff og Cecilie Aspenes i Norsk filminstitutt merker presset. Men de tok begge jobben fordi de mener de har noe å tilføre. Det er på tide med filmsamtalen om konsulentenes rolle.

Den norske konsulentordningen i Norsk filminstitutt har alltid vært gjenstand for debatt og kritikk. Det ligger i sakens natur, når så mange får avslag.

Men hva innebærer det å være konsulent? Hva ligger til grunn for den makten disse portvokterne forvalter?

Filmkonsulentene Rodrigo Stoicheff og Cecilie Aspenes tok veien til vårt podkast-studio for å fortelle om hvordan de jobber med søknader og talenter.

Men isteden for å spørre om hvilke kvaliteter de leter etter, spør vi: Hvilke kvaliteter bør en god konsulent ha? Hvor begynner konsulentens ansvar og hvor slutter det? Hvor langt bør konsulenten gå for å påvirke et prosjekt i den retningen hen mener det bør gå?

Noen mener at konsulentene er for bundet av for mange ulike hensyn, andre mener at de bryr seg for mye. Samtidig virker det som om et flertall i bransjen er enige om at det er den beste ordningen, tross alt. Hva er ordningens fremste styrke i dag, og hva er dens svakheter? Fanger den godt nok opp de beste prosjektene?

Programleder er Kjetil Lismoen.

 

MENY