Anders Emblem med nytt spillefilmprosjekt

Anders Emblem med nytt spillefilmprosjekt

Anders Emblem er blant de som ble tildelt tilskudd fra Vestnorsk filmsenter i siste runden. “Also a Life” er en hybridfilm om livet på en avlastningsbolig for barn og unge.

Foto av Anders Emblem.

I Vestnorsk filmsenters styremøte ble 13 prosjekter innstilt til støtte; 2 kortfilmer, 2 dokumentarserier og 1 samproduksjon fikk produksjonsstøtte. Det ble videre bevilget utviklingsstøtte til 8 prosjekter fordelt på 2 dokumentarfilmer, 1 dokumentarserie, 2 spillefilmer og 3 dramaserier, melder Vestnorsk filmsenter.

Blant de prosjektene som fikk tilskudd finner vi et nytt spillefilmprosjekt som Anders Emblem holder på å utvikle. Den kritikerroste filmskaperen har som kjent fått et lite internasjonalt gjennombrudd med sine filmer, nå sist med A Human Position som deltok nylig på filmfestivalen i San Sebastian. Denne gangen har han alliert seg med produsentene Ellen Ugelstad, Helene Eggen og Tonje Alice Madsen i Twentyone Pictures.

Emblems prosjekt Also a Life fikk utviklingstilskudd. Det er «en hybrid film om livet på en avlastningsbolig for barn og unge som lever med psykisk utviklingshemming. Vi følger vaktsjefen Brynhild, som er primærkontakt til en ung jente med Downs syndrom som har blitt gravid. Graviditeten skaper kontroverser og åpner opp store og brede spørsmål om lovverket. Barnet vil trolig bli født med diagnoser og potensiell sykdom nedarvet fra foreldrene. Om de ikke selv kan passe på seg selv, kan de da være i stand til å passe på et barn?»

Filmkonsulent Hanne-Lovise Skartveit fremhever følgende kvaliteter ved prosjektet:

«Det er en viktig film som vil berøre – og trolig også provosere – og som kan bidra til å skape debatt rundt et komplekst tema. Regissøren har funnet produsenter som har den erfaring, spisskompetanse og ressurser som trengs for å ivareta prosjektets kunstneriske egenart og etiske utfordringer. Produsentene vil gi filmskaperen, som tidligere har arbeidet med mikrobudsjetter, rammer til å videreutvikle sitt kunstnerskap i et utfordrende og kunstnerisk ambisiøst prosjekt. Filmen skal i likhet med filmskaperens tidligere filmer innspilles i regionen og vil også bidra til videreutviklingen av det lokale filmmiljøet.»

En lang rekke prosjekter fikk produksjonsstøtte:


Innen kortfilm:

Hun heter Ida med manus og regi av Oscar Bøe. Produsent er På Film v/ Ole Marius Elvestad:

«Under en etterlengtet pizzakveld, forteller eldstesønn familien sin at han skal i rettssak for en mulig voldtekt. Far og datter opplever situasjonen ulikt, noe som starter en sår diskusjon, og familien blir satt i en ufrivillig retning.» Filmkonsulenten skriver: «En sår kortfilm om familierelasjoner som settes på kraftig prøve når sønnen i familien blir anmeldt for voldtekt. I dette kammerspillet stiller den talentfulle regissøren vanskelige spørsmål med ubehagelige svar.»


The Pub; fight flight freeze med manus og regi av Duane Hopkins. Produsent er Mer Film v/ Maria Ekerhovd og Oda Kruse:

«Se for deg at du står inne i en pub. Du opplever det og de som er rundt deg. Du ser hvor du vil, og hører det du vil. Du bestemmer. I det du begynner å føle deg trygg i omgivelsene skjer det… Det går av en bombe like utenfor puben – et terroristangrep. Hvordan føles det på kroppen å være til stede? Gjerningsmennene prøver å trenge seg inn i puben. Hvordan reagerer du? – Hva er ditt instinkt? Fight, flight or freeze?» Filmkonsulenten skriver: «En engasjerende og godt fortalt VR-film som bruker moderne teknologi til å utforske tidløse menneskelige instinkt. Med virtual realitys verktøykasse for å skape tilstedeværelse og empati, tvinges seeren til å ta stilling. Hvem blir du når bomben sprenger?»


Innen dokumentar:

Utenfor, 4×20 dokumentarserie, med manus og regi av Kristin Heien. Produsent er Screen Story Film og TV v/ Thorvald Nilsen:

«Utenfor» er en karakterdrevet dokumentarserie som følger unge som står på utsiden, mens de prøver å finne sin vei inn i igjen i fellesskapet. Kim, Tiffany og Danielle har droppet ut av skolen, og sliter med å finne sin plass i samfunnet. På hver sin måte speiler de noen av de viktigste utfordringene vi har i verdens rikeste land – utenforskap og ensomhet.» Begrunnelse for tildelingen: «En håpefull dokumentarserie for en ung målgruppe om et svært viktig tema, utenforskap. Regissøren har tidligere vist stort talent for å komme nær mennesker som har stått på utsiden. I denne serien blir de som en gang var utenfor, forbilder for unge TV-seere.»


Lundemannsverk – Bonde på bar bakke, 25×6 dokumentarserie, med manus og regi av Jan Inge Skogheim. Produsent er Pandora Film v/Trude Refsahl.

«Stadig flere drømmer om et liv på landet med mindre stress og mere harmoni, og i serien «Lundemannsverk» utforsker vi disse drømmene når de blir til virkelighet.» Begrunnelse for tildelingen: «En dokumentarserie om å følge «drømmen om småbruket», og å beholde håpet og optimismen når huset må rives, matjorden viste seg å være myr og drømmen får ispedd mareritt. Ved å følge en kunnskapsrik og sjarmerende familie som flytter til Stord for å drive gård, skapes en underholdende fortelling som også sier noe om norsk jordbruks fortid og framtid.»


Du kan lese mer om alle prosjektene som fikk utviklingstilskudd her.


 

Anders Emblem med nytt spillefilmprosjekt

Anders Emblem med nytt spillefilmprosjekt

Anders Emblem er blant de som ble tildelt tilskudd fra Vestnorsk filmsenter i siste runden. “Also a Life” er en hybridfilm om livet på en avlastningsbolig for barn og unge.

Foto av Anders Emblem.

I Vestnorsk filmsenters styremøte ble 13 prosjekter innstilt til støtte; 2 kortfilmer, 2 dokumentarserier og 1 samproduksjon fikk produksjonsstøtte. Det ble videre bevilget utviklingsstøtte til 8 prosjekter fordelt på 2 dokumentarfilmer, 1 dokumentarserie, 2 spillefilmer og 3 dramaserier, melder Vestnorsk filmsenter.

Blant de prosjektene som fikk tilskudd finner vi et nytt spillefilmprosjekt som Anders Emblem holder på å utvikle. Den kritikerroste filmskaperen har som kjent fått et lite internasjonalt gjennombrudd med sine filmer, nå sist med A Human Position som deltok nylig på filmfestivalen i San Sebastian. Denne gangen har han alliert seg med produsentene Ellen Ugelstad, Helene Eggen og Tonje Alice Madsen i Twentyone Pictures.

Emblems prosjekt Also a Life fikk utviklingstilskudd. Det er «en hybrid film om livet på en avlastningsbolig for barn og unge som lever med psykisk utviklingshemming. Vi følger vaktsjefen Brynhild, som er primærkontakt til en ung jente med Downs syndrom som har blitt gravid. Graviditeten skaper kontroverser og åpner opp store og brede spørsmål om lovverket. Barnet vil trolig bli født med diagnoser og potensiell sykdom nedarvet fra foreldrene. Om de ikke selv kan passe på seg selv, kan de da være i stand til å passe på et barn?»

Filmkonsulent Hanne-Lovise Skartveit fremhever følgende kvaliteter ved prosjektet:

«Det er en viktig film som vil berøre – og trolig også provosere – og som kan bidra til å skape debatt rundt et komplekst tema. Regissøren har funnet produsenter som har den erfaring, spisskompetanse og ressurser som trengs for å ivareta prosjektets kunstneriske egenart og etiske utfordringer. Produsentene vil gi filmskaperen, som tidligere har arbeidet med mikrobudsjetter, rammer til å videreutvikle sitt kunstnerskap i et utfordrende og kunstnerisk ambisiøst prosjekt. Filmen skal i likhet med filmskaperens tidligere filmer innspilles i regionen og vil også bidra til videreutviklingen av det lokale filmmiljøet.»

En lang rekke prosjekter fikk produksjonsstøtte:


Innen kortfilm:

Hun heter Ida med manus og regi av Oscar Bøe. Produsent er På Film v/ Ole Marius Elvestad:

«Under en etterlengtet pizzakveld, forteller eldstesønn familien sin at han skal i rettssak for en mulig voldtekt. Far og datter opplever situasjonen ulikt, noe som starter en sår diskusjon, og familien blir satt i en ufrivillig retning.» Filmkonsulenten skriver: «En sår kortfilm om familierelasjoner som settes på kraftig prøve når sønnen i familien blir anmeldt for voldtekt. I dette kammerspillet stiller den talentfulle regissøren vanskelige spørsmål med ubehagelige svar.»


The Pub; fight flight freeze med manus og regi av Duane Hopkins. Produsent er Mer Film v/ Maria Ekerhovd og Oda Kruse:

«Se for deg at du står inne i en pub. Du opplever det og de som er rundt deg. Du ser hvor du vil, og hører det du vil. Du bestemmer. I det du begynner å føle deg trygg i omgivelsene skjer det… Det går av en bombe like utenfor puben – et terroristangrep. Hvordan føles det på kroppen å være til stede? Gjerningsmennene prøver å trenge seg inn i puben. Hvordan reagerer du? – Hva er ditt instinkt? Fight, flight or freeze?» Filmkonsulenten skriver: «En engasjerende og godt fortalt VR-film som bruker moderne teknologi til å utforske tidløse menneskelige instinkt. Med virtual realitys verktøykasse for å skape tilstedeværelse og empati, tvinges seeren til å ta stilling. Hvem blir du når bomben sprenger?»


Innen dokumentar:

Utenfor, 4×20 dokumentarserie, med manus og regi av Kristin Heien. Produsent er Screen Story Film og TV v/ Thorvald Nilsen:

«Utenfor» er en karakterdrevet dokumentarserie som følger unge som står på utsiden, mens de prøver å finne sin vei inn i igjen i fellesskapet. Kim, Tiffany og Danielle har droppet ut av skolen, og sliter med å finne sin plass i samfunnet. På hver sin måte speiler de noen av de viktigste utfordringene vi har i verdens rikeste land – utenforskap og ensomhet.» Begrunnelse for tildelingen: «En håpefull dokumentarserie for en ung målgruppe om et svært viktig tema, utenforskap. Regissøren har tidligere vist stort talent for å komme nær mennesker som har stått på utsiden. I denne serien blir de som en gang var utenfor, forbilder for unge TV-seere.»


Lundemannsverk – Bonde på bar bakke, 25×6 dokumentarserie, med manus og regi av Jan Inge Skogheim. Produsent er Pandora Film v/Trude Refsahl.

«Stadig flere drømmer om et liv på landet med mindre stress og mere harmoni, og i serien «Lundemannsverk» utforsker vi disse drømmene når de blir til virkelighet.» Begrunnelse for tildelingen: «En dokumentarserie om å følge «drømmen om småbruket», og å beholde håpet og optimismen når huset må rives, matjorden viste seg å være myr og drømmen får ispedd mareritt. Ved å følge en kunnskapsrik og sjarmerende familie som flytter til Stord for å drive gård, skapes en underholdende fortelling som også sier noe om norsk jordbruks fortid og framtid.»


Du kan lese mer om alle prosjektene som fikk utviklingstilskudd her.


 

MENY