NFI satser ekstra millioner på barnefilmen

NFI satser ekstra millioner på barnefilmen

Norsk filminstitutt setter av 6 millioner kroner som øremerkes til barnefilm. Vil det kunne mildne kritikken som har vært rettet mot mangelen på barnefilmer?

Vi vet ikke om det skyldes den siste tidens kritikk av det stusselige volumet av norske barnefilmer, blant annet her på Rushprint. Men nå har Norsk filminstitutt øremerket 6 millioner kroner ekstra til barnefilm. NFI hevder at de allerede tidligere i år hadde besluttet det som et siktemål. På Rushprint gikk produsent Cornelia Boysen tidligere i sommer ut mot den rådende politikken. Da skrev hun blant annet:

«Forrige uke mottok teamet bak CLUE: Maltesergåten en Amanda-nominasjon for beste Barnefilm. Vi er stolte og glade for dette, men årets Amanda-nominasjoner setter barne- og familiefilmens posisjon i det norske filmlandskapet i et grelt lys. Clue: Maltesergåten er en av to filmer som er nominert. De siste tolv månedene har det ikke kommet flere filmer rettet mot denne målgruppen. I NFIs målsetting om å nå alle og sikre diversitet i skaperleddet, kan det se ut som de har glemt sitt spesielle ansvar for at det blir laget innhold til barn og unge,» skrev hun.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, håper de nye millionene kan bidra til mer originalskrevet film for barn. Midlene kan søkes på i høstens søknadsrunde. De øremerkede midlene vil tildeles gjennom konsulentordningen, «som skal bidra til å frambringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi.»

– Vi velger å ta dette grepet fordi barn og unge er en prioritert målgruppe for Norsk filminstitutt. Unge målgrupper fortjener gode filmopplevelser som speiler vårt språk og kultur. Det er viktig at barn og unge utvikler en egen relasjon til den den norske filmfortellingen, og får mulighet til å ta del i de viktige kulturelle møteplasser som bygges rundt felles filmopplevelser, ser Kjersti Mo.

NFI satser ekstra millioner på barnefilmen

NFI satser ekstra millioner på barnefilmen

Norsk filminstitutt setter av 6 millioner kroner som øremerkes til barnefilm. Vil det kunne mildne kritikken som har vært rettet mot mangelen på barnefilmer?

Vi vet ikke om det skyldes den siste tidens kritikk av det stusselige volumet av norske barnefilmer, blant annet her på Rushprint. Men nå har Norsk filminstitutt øremerket 6 millioner kroner ekstra til barnefilm. NFI hevder at de allerede tidligere i år hadde besluttet det som et siktemål. På Rushprint gikk produsent Cornelia Boysen tidligere i sommer ut mot den rådende politikken. Da skrev hun blant annet:

«Forrige uke mottok teamet bak CLUE: Maltesergåten en Amanda-nominasjon for beste Barnefilm. Vi er stolte og glade for dette, men årets Amanda-nominasjoner setter barne- og familiefilmens posisjon i det norske filmlandskapet i et grelt lys. Clue: Maltesergåten er en av to filmer som er nominert. De siste tolv månedene har det ikke kommet flere filmer rettet mot denne målgruppen. I NFIs målsetting om å nå alle og sikre diversitet i skaperleddet, kan det se ut som de har glemt sitt spesielle ansvar for at det blir laget innhold til barn og unge,» skrev hun.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, håper de nye millionene kan bidra til mer originalskrevet film for barn. Midlene kan søkes på i høstens søknadsrunde. De øremerkede midlene vil tildeles gjennom konsulentordningen, «som skal bidra til å frambringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi.»

– Vi velger å ta dette grepet fordi barn og unge er en prioritert målgruppe for Norsk filminstitutt. Unge målgrupper fortjener gode filmopplevelser som speiler vårt språk og kultur. Det er viktig at barn og unge utvikler en egen relasjon til den den norske filmfortellingen, og får mulighet til å ta del i de viktige kulturelle møteplasser som bygges rundt felles filmopplevelser, ser Kjersti Mo.

MENY