Filmsamtalen med Monica Boracco

Filmsamtalen med Monica Boracco

Nylig ga Monica Boracco seg som forbundsleder for Dramatikerforbundet etter ti år. Det er derfor tid for den store samtalen – om forfatternes voksende status, om problematiske sider ved Norsk Filminstitutts rolle og serieskaperen som «den nye auteuren».

I våres gikk Monica Boracco av som forbundsleder i Dramatikerforbundet etter ti år. I sommer ble hun tildelt Håndtrykket og Heibergs minnestipend for sin innsats. Det var dermed tid for den store oppsummerende samtalen med en profilert bransjeaktør som har vært med i sentrale faser av den moderne norske filmens utvikling.

Helt siden hun gikk ut av Den norske filmskolen i det første kullet ved årtusenskiftet, har Boracco sittet ringside og selv deltatt i de filmpolitiske kampene. Her forteller hun om å komme ut av filmskolen den gangen, kontra i dag, og hvordan norsk film gikk fra å være en nisje for de spesielt interesserte til å feste et godt grep om et stort publikum.

Manusforfatterne kan ta sin del av æren for det. Men hvordan vil hun beskrive maktbalansen i triangelet mellom forfatter, regissør og produsent i dag?  Er serieskaperen «den nye auteuren»? Og hvilke utfordringer medfører det for Dramatikerforbundets indre faglige fellesskap?

Boracco har sett kulturministre og NFI-direktører komme og gå, og gir noen av dem karakter her. Hun går også nærmere inn på dialogen med politikerne og etterspør det hun mener det finnes mer av innen teatret: en armlengdes avstand mellom utøverne og politiske myndigheter.

Programleder er Kjetil Lismoen.

Filmsamtalen med Monica Boracco

Filmsamtalen med Monica Boracco

Nylig ga Monica Boracco seg som forbundsleder for Dramatikerforbundet etter ti år. Det er derfor tid for den store samtalen – om forfatternes voksende status, om problematiske sider ved Norsk Filminstitutts rolle og serieskaperen som «den nye auteuren».

I våres gikk Monica Boracco av som forbundsleder i Dramatikerforbundet etter ti år. I sommer ble hun tildelt Håndtrykket og Heibergs minnestipend for sin innsats. Det var dermed tid for den store oppsummerende samtalen med en profilert bransjeaktør som har vært med i sentrale faser av den moderne norske filmens utvikling.

Helt siden hun gikk ut av Den norske filmskolen i det første kullet ved årtusenskiftet, har Boracco sittet ringside og selv deltatt i de filmpolitiske kampene. Her forteller hun om å komme ut av filmskolen den gangen, kontra i dag, og hvordan norsk film gikk fra å være en nisje for de spesielt interesserte til å feste et godt grep om et stort publikum.

Manusforfatterne kan ta sin del av æren for det. Men hvordan vil hun beskrive maktbalansen i triangelet mellom forfatter, regissør og produsent i dag?  Er serieskaperen «den nye auteuren»? Og hvilke utfordringer medfører det for Dramatikerforbundets indre faglige fellesskap?

Boracco har sett kulturministre og NFI-direktører komme og gå, og gir noen av dem karakter her. Hun går også nærmere inn på dialogen med politikerne og etterspør det hun mener det finnes mer av innen teatret: en armlengdes avstand mellom utøverne og politiske myndigheter.

Programleder er Kjetil Lismoen.

MENY