Filmsamtalen med Cecilie Mosli

Filmsamtalen med Cecilie Mosli

Cecilie Mosli er underveis med to nye dramaserier som regissør, men vil likevel ikke helt oppgi skuespillerrollen. Her forteller hun om sin gradvise overgang til regirollen, om sårbare skuespillere og det kompliserte og viktige samspillet mellom regissør og skuespiller.

De siste årene har Cecilie Mosli vekslet mellom å stå foran og bak kamera, på norske og amerikanske sett. I år er hun underveis med to nye dramaserier som regissør: dystopien Festning Norge og skjebnedramaet Nemesis. Samtidig vil hun fortsatt dukke opp i enkelte roller, som i spillefilmen Fredløs.

I denne utgaven av Filmsamtalen forteller hun om hvorfor dette vekselbruket er viktig for henne, og om den gradvise overgangen til regirollen. Som hun sier: Det var først da hun inntok registolen at hun fullt ut ble klar over hvor sårbare skuespillerne er.

I kjølvannet av Metoo kom samspillet mellom regissør og skuespiller i søkelyset. Nettopp fordi dette rommet skal være en arena for utforskning, er det helt avgjørende at man har tillit til hverandre, understreker hun. Har bransjen har fått en bedre etisk forståelse av dette rommet nå?

De siste 10 årene har det skjedd noe med norske skuespilleres trygghet foran kamera. Det virker som de deltar mer aktivt i prosessen, de stiller større krav til det de skal videreformidle fra forfatter og regissør. Samtidig går produksjonstempoet i rasende fart, det stilles store krav til arbeidstempo. Særlig innen dramaproduksjon går det fort i svingene. Er dette en utvikling bransjen selv kan være med på å styre?

Programleder er Kjetil Lismoen

Få med deg tidligere utgaver av Filmsamtalen

Produksjon: BådeOg. Toppfoto av Gitte Johannessen (NTB/Scanpix).

Filmsamtalen med Cecilie Mosli

Filmsamtalen med Cecilie Mosli

Cecilie Mosli er underveis med to nye dramaserier som regissør, men vil likevel ikke helt oppgi skuespillerrollen. Her forteller hun om sin gradvise overgang til regirollen, om sårbare skuespillere og det kompliserte og viktige samspillet mellom regissør og skuespiller.

De siste årene har Cecilie Mosli vekslet mellom å stå foran og bak kamera, på norske og amerikanske sett. I år er hun underveis med to nye dramaserier som regissør: dystopien Festning Norge og skjebnedramaet Nemesis. Samtidig vil hun fortsatt dukke opp i enkelte roller, som i spillefilmen Fredløs.

I denne utgaven av Filmsamtalen forteller hun om hvorfor dette vekselbruket er viktig for henne, og om den gradvise overgangen til regirollen. Som hun sier: Det var først da hun inntok registolen at hun fullt ut ble klar over hvor sårbare skuespillerne er.

I kjølvannet av Metoo kom samspillet mellom regissør og skuespiller i søkelyset. Nettopp fordi dette rommet skal være en arena for utforskning, er det helt avgjørende at man har tillit til hverandre, understreker hun. Har bransjen har fått en bedre etisk forståelse av dette rommet nå?

De siste 10 årene har det skjedd noe med norske skuespilleres trygghet foran kamera. Det virker som de deltar mer aktivt i prosessen, de stiller større krav til det de skal videreformidle fra forfatter og regissør. Samtidig går produksjonstempoet i rasende fart, det stilles store krav til arbeidstempo. Særlig innen dramaproduksjon går det fort i svingene. Er dette en utvikling bransjen selv kan være med på å styre?

Programleder er Kjetil Lismoen

Få med deg tidligere utgaver av Filmsamtalen

Produksjon: BådeOg. Toppfoto av Gitte Johannessen (NTB/Scanpix).

MENY