Ny garantiordning for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner

Ny garantiordning for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner

Norsk filminstitutt setter av inntil 20 millioner kroner til ny produksjonsgaranti for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner.

Nylig kunne vi melde om hvordan innspillingen av dramaserien Made i Oslo ble satt på vent som følge av innreiserestriksjoner. En av de sentrale skuespillerne, Jakob Cedergren, satt koronafast i Danmark og fikk ikke slippe inn i Norge.

Vi får håpe den nye ordningen kan avhjelpe produsenten Tordenfilm som etter eget sigende risikerer konkurs. Norsk filminstitutt melder nå at det settes av inntil 20 millioner kroner til ny produksjonsgaranti for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner.

«Da grensene til Norge ble stengt i slutten av januar på grunn av økende mutantsmitte, fikk det konsekvenser for norske film- og serieproduksjoner. Innreiserestriksjonene gjør at skuespillere og helt nødvendig teknisk personell fra utlandet ikke får adgang til Norge og produksjonene de skulle bidratt til her. Situasjonen er akutt for flere store enkeltproduksjoner, som nå pådrar seg store ekstra kostnader og står i fare for å måtte legge ned produksjonen og med det tape alt som er investert.»

NFI iverksetter derfor tiltak for å avhjelpe situasjonen for produksjoner som har fått forhåndstilskudd fra NFI, og som rammes av innreiserestriksjonene. Tiltaket som iverksettes har fått navnet Garanti 2.

«Situasjonen som har oppstått nå, er annerledes enn tidligere, da risiko for stans i produksjon på grunn av myndighetsrestriksjoner er blitt mer akutt på grunn av mer smittsomme mutasjoner av viruset. Det har utløst behov for en tilpasset ordning.»

Garanti 2 kan søkes for prosjekter som allerede har fått og utløst Produksjon 2-tilskudd fra NFI, altså prosjekter som har fått produksjonstilskudd og som har fått ytterligere konkrete ekstrakostnader relatert til koronapandemien. Garanti 2 skal være for produksjoner som deretter opplever helt eller delvis avbrudd forårsaket av plutselig oppståtte myndighetsrestriksjoner, og som er så kommet så langt at prosjektet ikke lenger kan utsettes eller endres.

Les mer om ordningen

Ny garantiordning for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner

Ny garantiordning for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner

Norsk filminstitutt setter av inntil 20 millioner kroner til ny produksjonsgaranti for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner.

Nylig kunne vi melde om hvordan innspillingen av dramaserien Made i Oslo ble satt på vent som følge av innreiserestriksjoner. En av de sentrale skuespillerne, Jakob Cedergren, satt koronafast i Danmark og fikk ikke slippe inn i Norge.

Vi får håpe den nye ordningen kan avhjelpe produsenten Tordenfilm som etter eget sigende risikerer konkurs. Norsk filminstitutt melder nå at det settes av inntil 20 millioner kroner til ny produksjonsgaranti for produksjoner rammet av innreiserestriksjoner.

«Da grensene til Norge ble stengt i slutten av januar på grunn av økende mutantsmitte, fikk det konsekvenser for norske film- og serieproduksjoner. Innreiserestriksjonene gjør at skuespillere og helt nødvendig teknisk personell fra utlandet ikke får adgang til Norge og produksjonene de skulle bidratt til her. Situasjonen er akutt for flere store enkeltproduksjoner, som nå pådrar seg store ekstra kostnader og står i fare for å måtte legge ned produksjonen og med det tape alt som er investert.»

NFI iverksetter derfor tiltak for å avhjelpe situasjonen for produksjoner som har fått forhåndstilskudd fra NFI, og som rammes av innreiserestriksjonene. Tiltaket som iverksettes har fått navnet Garanti 2.

«Situasjonen som har oppstått nå, er annerledes enn tidligere, da risiko for stans i produksjon på grunn av myndighetsrestriksjoner er blitt mer akutt på grunn av mer smittsomme mutasjoner av viruset. Det har utløst behov for en tilpasset ordning.»

Garanti 2 kan søkes for prosjekter som allerede har fått og utløst Produksjon 2-tilskudd fra NFI, altså prosjekter som har fått produksjonstilskudd og som har fått ytterligere konkrete ekstrakostnader relatert til koronapandemien. Garanti 2 skal være for produksjoner som deretter opplever helt eller delvis avbrudd forårsaket av plutselig oppståtte myndighetsrestriksjoner, og som er så kommet så langt at prosjektet ikke lenger kan utsettes eller endres.

Les mer om ordningen

MENY