Regjeringen med 55 millioner ekstra til norsk film

Regjeringen med 55 millioner ekstra til norsk film

Fra regjeringens stimulerings-pakke til kulturlivet går 55 millioner kroner til den produserende delen av filmbransjen. Men også kinoene tilgodeses med friske midler.

Det ble i dag offentliggjort at 130 av 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordning til kultursektoren er satt av til etablerte ordninger, deriblant ordninger som ligger til Norsk filminstitutt (NFI).

Fra regjeringens stimuleringspakke går 55 millioner kroner til den produserende filmbransjen, og skal sikre «et bredt og mangfoldig filmtilbud i årene som kommer», heter det i en pressmelding fra NFI.

– Disse midlene vil til dels gå via de regionale filmsentrene og dels gå inn i det nasjonale filmfondet. Det vil gjøre det mulig å kunne sette i gang prosjekter som fikk utviklingstilskudd da pandemien rammet Norge i mars. Det er gode prosjekter som vil kunne igangsettes og som vil bidra til aktivitet i filmbransjen, sier Kjersti Mo i NFI som skal disponere hoveddelen av tilskuddet.

Av de 55 millioner kroner som er fordelt til Norsk filminstitutt, går totalt 10 millioner kroner videre, hvorav 9 millioner kroner fordeles mellom de 7 regionale sentrene etter etablert nøkkel og 1 million kroner går til Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Stimuleringsordningen etableres fra 1. oktober og utkast til forskrifter for ordningen ble sendt på høring 8. oktober.

Også kinoene vil nyte av godt av stimuleringsordningen, melder NFI:

«770 av de bevilgede millionene skal gå til en stimuleringsordning for kulturfeltet som skal stimulere til aktivitet blant arrangører. Som arrangører regnes blant annet kinoer, og det gjelder både privateide kinoer og kommunale kinoer som ikke er skilt ut som egen enhet. Her skal normale avtalevilkår overfor underleverandører som distributører og filmprodusenter overholdes.»

Nylig etablerte NFI også en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner for å motvirke at norske produsenter risikerer å gå konkurs som følge av Covid19- avbrudd. Les mer om den ordningen her.

Regjeringen med 55 millioner ekstra til norsk film

Regjeringen med 55 millioner ekstra til norsk film

Fra regjeringens stimulerings-pakke til kulturlivet går 55 millioner kroner til den produserende delen av filmbransjen. Men også kinoene tilgodeses med friske midler.

Det ble i dag offentliggjort at 130 av 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordning til kultursektoren er satt av til etablerte ordninger, deriblant ordninger som ligger til Norsk filminstitutt (NFI).

Fra regjeringens stimuleringspakke går 55 millioner kroner til den produserende filmbransjen, og skal sikre «et bredt og mangfoldig filmtilbud i årene som kommer», heter det i en pressmelding fra NFI.

– Disse midlene vil til dels gå via de regionale filmsentrene og dels gå inn i det nasjonale filmfondet. Det vil gjøre det mulig å kunne sette i gang prosjekter som fikk utviklingstilskudd da pandemien rammet Norge i mars. Det er gode prosjekter som vil kunne igangsettes og som vil bidra til aktivitet i filmbransjen, sier Kjersti Mo i NFI som skal disponere hoveddelen av tilskuddet.

Av de 55 millioner kroner som er fordelt til Norsk filminstitutt, går totalt 10 millioner kroner videre, hvorav 9 millioner kroner fordeles mellom de 7 regionale sentrene etter etablert nøkkel og 1 million kroner går til Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Stimuleringsordningen etableres fra 1. oktober og utkast til forskrifter for ordningen ble sendt på høring 8. oktober.

Også kinoene vil nyte av godt av stimuleringsordningen, melder NFI:

«770 av de bevilgede millionene skal gå til en stimuleringsordning for kulturfeltet som skal stimulere til aktivitet blant arrangører. Som arrangører regnes blant annet kinoer, og det gjelder både privateide kinoer og kommunale kinoer som ikke er skilt ut som egen enhet. Her skal normale avtalevilkår overfor underleverandører som distributører og filmprodusenter overholdes.»

Nylig etablerte NFI også en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner for å motvirke at norske produsenter risikerer å gå konkurs som følge av Covid19- avbrudd. Les mer om den ordningen her.

MENY