NFI lanserer garantiordning for Covid19-avbrudd

NFI lanserer garantiordning for Covid19-avbrudd

Norsk filminstitutt setter av inntil 25 millioner kroner til en produksjonsgaranti-ordning for å motvirke at norske produsenter går konkurs som følge av Covid19- avbrudd.

Foto: Opptakene til Exit, som var blant produksjonene som kunne gjenopptas etter lockdown

Norske produsenter har siste halvåret etterlyst et garantifond som forsikring for produksjoner som rammes av koronasmitte. Ett enkelt smittetilfelle er nok til å stanse en produksjon, og det finnes ikke forsikringsordninger som vil dekke denne typen smeller. Det fikk produsent Gudny Hummelvoll merke da innspillingen av Ingenting å le av ble stanset i sommer – for andre gang – på grunn av koronatilfeller i staben. Første gang var det fordi hele landet stengte ned i mars, og andre gang på grunn av koronasmitte i staben. «Vår film er forsikret mot vanlige avbrudd – det vil si vanlige sykdomstilfeller og andre skader. Men det finnes ingen forsikring mot korona-relaterte avbrudd,» sa hun til Rushprint.

Nå har imidlertid Norsk filminstitutt (NFI) tatt affære og lanserer en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner kroner.

«Ettersom det har vist seg umulig for norske film- og serieproduksjoner å få kjøpe forsikring mot ekstrakostnader i tilfelle avbrudd av produksjoner på grunn av Covid19, velger vi nå å sette opp en tilskuddsordning som skal gi produsentene den økonomiske tryggheten de trenger for å kunne gå i gang med nye produksjoner nå. Dette er penger vi da håper vi ikke må dele ut, men vi er forberedt på å gjøre det,» sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt på NFIs websider.

Norsk filminstitutt omdisponerte før påske totalt 85 millioner kroner fra eksisterende tilskuddsordninger som beredskapsmidler inn i flere nyopprettede tiltak, da det ble tydelig at krisen ville strekke seg over tid. Disse midlene ble i stor grad prioritert inn i en ordning som fikk navnet Produksjon 2. Disse korona-rammede prosjektene mottok totalt 54,6 millioner kroner i tilskudd fra NFI. Det er de resterende pengene av de opprinnelige avsatte 85 millionene som nå går inn i den nye garantiordningen for norske produksjoner. Dersom noen av disse midlene blir brukt, vil dette gi en tilsvarende reduksjon av budsjettet for filmfondet i 2021


Les mer om kriteriene for å kunne motta produksjonsgaranti


 

NFI lanserer garantiordning for Covid19-avbrudd

NFI lanserer garantiordning for Covid19-avbrudd

Norsk filminstitutt setter av inntil 25 millioner kroner til en produksjonsgaranti-ordning for å motvirke at norske produsenter går konkurs som følge av Covid19- avbrudd.

Foto: Opptakene til Exit, som var blant produksjonene som kunne gjenopptas etter lockdown

Norske produsenter har siste halvåret etterlyst et garantifond som forsikring for produksjoner som rammes av koronasmitte. Ett enkelt smittetilfelle er nok til å stanse en produksjon, og det finnes ikke forsikringsordninger som vil dekke denne typen smeller. Det fikk produsent Gudny Hummelvoll merke da innspillingen av Ingenting å le av ble stanset i sommer – for andre gang – på grunn av koronatilfeller i staben. Første gang var det fordi hele landet stengte ned i mars, og andre gang på grunn av koronasmitte i staben. «Vår film er forsikret mot vanlige avbrudd – det vil si vanlige sykdomstilfeller og andre skader. Men det finnes ingen forsikring mot korona-relaterte avbrudd,» sa hun til Rushprint.

Nå har imidlertid Norsk filminstitutt (NFI) tatt affære og lanserer en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner kroner.

«Ettersom det har vist seg umulig for norske film- og serieproduksjoner å få kjøpe forsikring mot ekstrakostnader i tilfelle avbrudd av produksjoner på grunn av Covid19, velger vi nå å sette opp en tilskuddsordning som skal gi produsentene den økonomiske tryggheten de trenger for å kunne gå i gang med nye produksjoner nå. Dette er penger vi da håper vi ikke må dele ut, men vi er forberedt på å gjøre det,» sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt på NFIs websider.

Norsk filminstitutt omdisponerte før påske totalt 85 millioner kroner fra eksisterende tilskuddsordninger som beredskapsmidler inn i flere nyopprettede tiltak, da det ble tydelig at krisen ville strekke seg over tid. Disse midlene ble i stor grad prioritert inn i en ordning som fikk navnet Produksjon 2. Disse korona-rammede prosjektene mottok totalt 54,6 millioner kroner i tilskudd fra NFI. Det er de resterende pengene av de opprinnelige avsatte 85 millionene som nå går inn i den nye garantiordningen for norske produksjoner. Dersom noen av disse midlene blir brukt, vil dette gi en tilsvarende reduksjon av budsjettet for filmfondet i 2021


Les mer om kriteriene for å kunne motta produksjonsgaranti


 

MENY