Ny rapport: Korona-tiltakene treffer ikke kunstnerne godt nok

Ny rapport: Korona-tiltakene treffer ikke kunstnerne godt nok

En stor andel av kunstnerne opplever at koronatiltakene ikke treffer godt nok, viser en ny undersøkelse som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet.

Bare femten prosent av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under korona-krisen. Det viser en ny undersøkelse som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet.

Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner. Både enkeltkunstnere og organisasjoner rapporterer om store inntektstap

– Denne undersøkelsen forteller oss hvordan kunstnerne og kultursektoren selv har opplevd korona-krisen, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Det er bekymringsfullt at en så stor andel av sektoren opplever at de mange offentlige tiltakene ikke treffer godt nok.

Kulturdepartementet har nå foreslått 70 millioner kroner til midlertidige kunstnerstipender, og utvidet og justert kompensasjonsordningen for arrangører. Det er nå åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere, og her vil mange kulturarrangører håpe på ytterligere oppmykninger i tiden som kommer.

– Vi ser at det vil trengs mer målrettede tiltak hvis vi skal unngå at dette får langvarige konsekvenser for norsk kunst- og kulturliv, sier Danielsen. – Kulturrådet vil fortsette å følge sektoren tett i tiden som kommer.

Vi antar at denne undersøkelsen ble foretatt før, eller kort tid etter at regjeringen i månedsskiftet foreslo stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene. I filmbransjen skal det etableres en egen stipendkomité for filmkunstnere som Norsk filmforbund skal være sekretariat for. Det er bransjeorganisasjonene som samlet har lobbet for å få på plass denne ordningen.

Ny rapport: Korona-tiltakene treffer ikke kunstnerne godt nok

Ny rapport: Korona-tiltakene treffer ikke kunstnerne godt nok

En stor andel av kunstnerne opplever at koronatiltakene ikke treffer godt nok, viser en ny undersøkelse som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet.

Bare femten prosent av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under korona-krisen. Det viser en ny undersøkelse som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet.

Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner. Både enkeltkunstnere og organisasjoner rapporterer om store inntektstap

– Denne undersøkelsen forteller oss hvordan kunstnerne og kultursektoren selv har opplevd korona-krisen, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Det er bekymringsfullt at en så stor andel av sektoren opplever at de mange offentlige tiltakene ikke treffer godt nok.

Kulturdepartementet har nå foreslått 70 millioner kroner til midlertidige kunstnerstipender, og utvidet og justert kompensasjonsordningen for arrangører. Det er nå åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere, og her vil mange kulturarrangører håpe på ytterligere oppmykninger i tiden som kommer.

– Vi ser at det vil trengs mer målrettede tiltak hvis vi skal unngå at dette får langvarige konsekvenser for norsk kunst- og kulturliv, sier Danielsen. – Kulturrådet vil fortsette å følge sektoren tett i tiden som kommer.

Vi antar at denne undersøkelsen ble foretatt før, eller kort tid etter at regjeringen i månedsskiftet foreslo stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene. I filmbransjen skal det etableres en egen stipendkomité for filmkunstnere som Norsk filmforbund skal være sekretariat for. Det er bransjeorganisasjonene som samlet har lobbet for å få på plass denne ordningen.

MENY