Regjeringen med stipendordning for filmkunstnere

Regjeringen med stipendordning for filmkunstnere

Regjeringen utvider kompensasjonsordningen for kulturlivet – blant annet gjennom stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene.

På en pressekonferanse i dag varslet kulturminister Abid Raja at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen. Det innebærer blant annet stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene.

I alt 3,8 milliarder vil tilsammen bli delt ut til kultur, idrett og frivillighet fra mars til august. «Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

«Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene», står det videre.

I tillegg deler regjeringen altså ut 100 millioner kroner til kunstnere som har falt utenfor etablerte krisepakker.

Ifølge NRK skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer. I filmbransjen etableres en egen stipendkomité for filmkunstnere som Norsk filmforbund skal være sekretariat for. Det er bransjeorganisasjonene som samlet har lobbet for å få på plass denne ordningen.

Ved siden av kunstnerstipendet kommer det et krisestipend for utøvende artister. Profesjonelle artister, musikere og andre scenekunstnere som driver virksomhet i Norge kan søke på et krisestipend på 30 av de 100 millionene regjeringen setter av.

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til over 300 kunstnere. Hver enkelt kan få opptil 200.000 kroner. Kulturministeren sier at de vil følge med på hvordan ordningene virker.

Statens Kunstnerstipend og Fondet for utøvende kunstnere skal bestemme hvem som får de øvrige stipendene. De deles ut først til høsten.

Regjeringen med stipendordning for filmkunstnere

Regjeringen med stipendordning for filmkunstnere

Regjeringen utvider kompensasjonsordningen for kulturlivet – blant annet gjennom stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene.

På en pressekonferanse i dag varslet kulturminister Abid Raja at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen. Det innebærer blant annet stipendordninger til skapende og utøvende kunstnere som falt utenfor de øvrige krisepakkene.

I alt 3,8 milliarder vil tilsammen bli delt ut til kultur, idrett og frivillighet fra mars til august. «Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

«Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene», står det videre.

I tillegg deler regjeringen altså ut 100 millioner kroner til kunstnere som har falt utenfor etablerte krisepakker.

Ifølge NRK skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer. I filmbransjen etableres en egen stipendkomité for filmkunstnere som Norsk filmforbund skal være sekretariat for. Det er bransjeorganisasjonene som samlet har lobbet for å få på plass denne ordningen.

Ved siden av kunstnerstipendet kommer det et krisestipend for utøvende artister. Profesjonelle artister, musikere og andre scenekunstnere som driver virksomhet i Norge kan søke på et krisestipend på 30 av de 100 millionene regjeringen setter av.

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til over 300 kunstnere. Hver enkelt kan få opptil 200.000 kroner. Kulturministeren sier at de vil følge med på hvordan ordningene virker.

Statens Kunstnerstipend og Fondet for utøvende kunstnere skal bestemme hvem som får de øvrige stipendene. De deles ut først til høsten.

MENY