Motarbeider NFI insentivordningen?

Motarbeider NFI insentivordningen?

Motarbeider NFI insentivordningen i det skjulte, slik Sigmund Elias Holm antyder? Nei, slår Dag Asbjørnsen i Norsk filminstitutt fast. «Selv om insentivordningen har forbedringspotensial, er dette en god ordning med politisk prioritet».

Foto: Atlantic Crossing – en stor produksjon vi har fått beholde som følge av insentivordningen, fremhever Asbjørnsen.

På rushprint.no 26. juni hevder leder i Vestnorsk filmkommisjon, Sigmund Elias Holm, at det i bransjen «murres om at NFI i det skjulte motarbeider insentivordningen”.

Jeg kunne ikke vært mer uenig. NFI spilte allerede i begynnelsen av mai inn til Regjeringen at det er behov for en økning på 100 millioner til ordningen som et ledd i stimuleringen av norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen.

NFI har samme mål som Vestnorsk filmkommisjon: å hente utenlandske filmproduksjoner til Norge – og å stimulere til at norske produksjoner med bred internasjonal distribusjon spilles inn i Norge. Ett av virkemidlene for å oppnå dette er insentivordningen, et annet er de ulike filmkommisjonene. Ordningen er ikke perfekt, men vi har lykkes i å lokke både Tom Cruise og James Bond til Norge, og beholdt store produksjoner som Atlantic Crossing, Wisting og snart: Beforeigners 2. Det er ikke et dårlig resultat!

Det er Kulturdepartementet (KUD) som bevilger penger til ordningen og har laget forskriften. Det er ikke noe som tyder på at departementet ikke prioriterer ordningen: etter det såkalte kuttet på 32 millioner i RNB har politisk ledelse forsikret Vestnorsk filmkommisjon skriftlig om at den politiske støtten til ordningen ligger fast.

NFI har levert grundige analyser til KUD av hvordan ordningen kan gjøres automatisk, eller regelstyrt – slik mange har ønsket, og Stortinget har bedt om. Dette er uavhengige, faglige råd og har ikke noe med våre påståtte «interesseposisjoner» å gjøre. Vi har også levert flere andre innspill til endringer og forbedringer av ordningen. Disse er levert direkte til departementet, noe som er normalt for et underliggende organ som oss. Det er slik vi utfører vår rådgivende rolle, som er en viktig del av vårt mandat. Om disse endringene gjennomføres er imidlertid et politisk spørsmål.

Det er uheldig å skape unødvendig usikkerhet og uro om ordningen, og slik skremme utenlandske filmprodusenter fra å legge innspillingen av filmene sine til Norge.  Selv om insentivordningen har forbedringspotensial, er dette en god ordning med politisk prioritet. Jeg håper at vi sammen kan diskutere hvordan vi kan gjøre ordningen bedre, for å i enda større grad utnytte det potensialet som Olsberg-rapporten beskriver. For det er store muligheter for norsk filmbransje om vi jobber sammen og spiller kortene våre riktig.


Dag Asbjørnsen er seksjonsleder internasjonale forhold i Norsk filminstitutt


Les Holms innlegg: «Insentivordningen tømmes for 32 millioner»

Motarbeider NFI insentivordningen?

Motarbeider NFI insentivordningen?

Motarbeider NFI insentivordningen i det skjulte, slik Sigmund Elias Holm antyder? Nei, slår Dag Asbjørnsen i Norsk filminstitutt fast. «Selv om insentivordningen har forbedringspotensial, er dette en god ordning med politisk prioritet».

Foto: Atlantic Crossing – en stor produksjon vi har fått beholde som følge av insentivordningen, fremhever Asbjørnsen.

På rushprint.no 26. juni hevder leder i Vestnorsk filmkommisjon, Sigmund Elias Holm, at det i bransjen «murres om at NFI i det skjulte motarbeider insentivordningen”.

Jeg kunne ikke vært mer uenig. NFI spilte allerede i begynnelsen av mai inn til Regjeringen at det er behov for en økning på 100 millioner til ordningen som et ledd i stimuleringen av norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen.

NFI har samme mål som Vestnorsk filmkommisjon: å hente utenlandske filmproduksjoner til Norge – og å stimulere til at norske produksjoner med bred internasjonal distribusjon spilles inn i Norge. Ett av virkemidlene for å oppnå dette er insentivordningen, et annet er de ulike filmkommisjonene. Ordningen er ikke perfekt, men vi har lykkes i å lokke både Tom Cruise og James Bond til Norge, og beholdt store produksjoner som Atlantic Crossing, Wisting og snart: Beforeigners 2. Det er ikke et dårlig resultat!

Det er Kulturdepartementet (KUD) som bevilger penger til ordningen og har laget forskriften. Det er ikke noe som tyder på at departementet ikke prioriterer ordningen: etter det såkalte kuttet på 32 millioner i RNB har politisk ledelse forsikret Vestnorsk filmkommisjon skriftlig om at den politiske støtten til ordningen ligger fast.

NFI har levert grundige analyser til KUD av hvordan ordningen kan gjøres automatisk, eller regelstyrt – slik mange har ønsket, og Stortinget har bedt om. Dette er uavhengige, faglige råd og har ikke noe med våre påståtte «interesseposisjoner» å gjøre. Vi har også levert flere andre innspill til endringer og forbedringer av ordningen. Disse er levert direkte til departementet, noe som er normalt for et underliggende organ som oss. Det er slik vi utfører vår rådgivende rolle, som er en viktig del av vårt mandat. Om disse endringene gjennomføres er imidlertid et politisk spørsmål.

Det er uheldig å skape unødvendig usikkerhet og uro om ordningen, og slik skremme utenlandske filmprodusenter fra å legge innspillingen av filmene sine til Norge.  Selv om insentivordningen har forbedringspotensial, er dette en god ordning med politisk prioritet. Jeg håper at vi sammen kan diskutere hvordan vi kan gjøre ordningen bedre, for å i enda større grad utnytte det potensialet som Olsberg-rapporten beskriver. For det er store muligheter for norsk filmbransje om vi jobber sammen og spiller kortene våre riktig.


Dag Asbjørnsen er seksjonsleder internasjonale forhold i Norsk filminstitutt


Les Holms innlegg: «Insentivordningen tømmes for 32 millioner»

MENY