Ingen forsikring mot korona for filmbransjen

Ingen forsikring mot korona for filmbransjen

Få forsikringsselskaper vil forsikre filmer mot produksjonsstans under koronapandemien, forteller Kampen om Narvik-produsent Aage Aaberge. – Hvis ikke staten kan gi garantier, kan ikke vi gå i produksjon på lang tid, og det vil forplante seg i produksjonen av nytt innhold over flere år, frykter Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

Foto fra «Kampen om Narvik»

– Jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Vi er så hardt ramma, i alle ledd. Alt ble lagt i grus, sier produsent Aage Aaberge i Nordisk Film, som brått måtte stoppe opp produksjonen av Kampen om Narvik som følge av koronapandemien.

Når produksjonsselskapet nå går i gang igjen med prosjektet, møter de daglige problemer som følge av at de mange langtidsplanene for det store filmprosjektet har gått i vasken:

– Vi har mista to utenlandske skuespillere, vi har brukt mye tid og ressurser på å få de med og sette de inn i rollene. Så får vi et nytt problem nå som vi har fått tak i nye skuespillere fra Tyskland, og de må sitte ti dager i karantene fra de ankommer Norge, sier Aaberge. Planen om å filme vinteropptak i Norge rett over påske, måtte også utsettes til neste år, noe som betyr at etterarbeidet må bygges helt om og deles opp i to bolker.

– Vi må begynne helt på nytt igjen. Hele prosjektet blir over ett år forsinka, forteller Aaberge.

Mange får avslag

Men å kreve erstatning for det hele, er en tøff jobb det óg:

– Det er klart at det er en spesiell sak, dette her. Vi har levert dokumentasjon i bøtter og spann til vårt forsikringsselskap, men vi har enda ikke fått avklart saken vår. Det har vi brukt masse tid på. Til sammen er det snakk om et tap og ekstra kostnader på 9 millioner kroner, forteller Aaberge. I disse dager venter han på svar fra forsikringsselskapet på dokumentasjonen han har sendt inn.

– Jeg har hørt fra mange av mine kolleger at de har fått avslag fra sine forsikringsselskaper. Så lenge vi ikke har fått avslag, er det et håp. Jeg er sånn anlagt at jeg tror vi får det, og jeg mener vi fortjener å få det. Dette er ikke vår feil. Og jeg vet at vi får ikke erstatta det totale tapet vi har hatt. Det forventer jeg ikke heller, sier han.

– Lite konstruktive forsikringsselskaper

For nyere prosjekter tror produsenten det er mye verre:

– Jeg kan tenke meg at det er et problem for nye filmprosjekter å søke forsikring. Det er ikke bra i et det hele tatt. Det viser at forsikringsbransjen er veldig lite konstruktive på vegne av næringsliv og bransjen: Det er greit når alt går på skinner, men med en gang ting går imot, så snur de seg imot oss. Det liker jeg ikke.

For nye prosjekter er det også mye verre. Det bekrefter Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen.

– Den generelle situasjonen nå, er at flere har rapportert om at de ikke får forsikring utbetalt på koronarelaterte avbrudd i filmproduksjonene sine, selv om de har vært forsikret fra de starta produksjonen. Det er problematisk i disse tider. Mange forsikringsselskaper vil ikke vil gi forsikring mot driftsstans som skyldes korona. Det er blitt et kjempeproblem. Det betyr at hvis vi ikke har den forsikringen på plass, så er det få som tør å gå i gang med noe nå, sier hun.

– Filmprosjekter som skal i gang igjen nå trenger en trygghet og garanti i ryggen. Den største frykten er jo hva usikkerheten rundt koronasituasjonen fører med seg: Det kan gå bra nå, og så kan det plutselig være ny smittetopp senere.

Etterspør tydelighet fra KUD 

– Det er ingen selskaper som har økonomi til å bære de store omkostningene det vil kunne få. Det er snakk om både lønn for skuespillere og frilansere. Man må refinansiere. Vi vil ha en trygghet i det, sier Kringstad.

Nordisk Film har i tillegg til Kampen om Narvik, også et annet filmprosjekt som skulle vært i opptak 9.april. Dermed har produksjonsselskapet to filmprosjekter som er rammet av driftstans som følge av koronapandemien. For «Kampen om Narvik»-produksjonen alene, er det som nevnt 9 millioner kroner som nå må finansieres.

– Hvis vi hadde fått nei fra et forsikringsselskap, hadde det blitt en enda tøffere situasjon for oss. Norsk Filminstitutt var tidlig på banen og positivt innstilt, men de er ikke i stand til å fange opp et prosjekt som «Kampen om Narvik», med det tapet vi har hatt. Vi er litt urolige over den firkanta prinsipielle tankegangen til byråkratiet, for de ser ikke hvilke enorme konsekvenser dette har for hele filmbransjen, mener Aaberge.

– Jeg savner mer tydelighet fra KulturdepartementetMan kan ikke behandle film- og TV-prosjekter som om det er en bigeskjeft eller hobby. Vi har stor omsetning og er en bransje som betyr mye for veldig mange. Jeg håper inderlig filminstituttet får det de trenger nå, så det ikke går utover fremtidige produksjoner, for da bare forsterkes det totale problemet vårt, sier Aaberge.

Trenger en bredere ordning

Sammen med Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Dramatikerforbundet har Virke Produsentforeningen nå sendt et innspill om en garantiordning for audiovisuell produksjon i krisepakke 3, til Kulturdepartementet.

«Helt konkret mener vi det beste tiltaket vil være en garantiordning/forsikring som gir sikkerhet for den risiko det er for produksjoner å gå i gang igjen med utsatte opptak eller nye opptak» heter det blant annet i innspillet.

– Det handler om å redusere risiko. Det vi håper er at en slik garanti aldri vil kunne komme til å koste staten en krone. Det er bare en garanti for at det vil gå bra, i tilfelle det trengs, sier Kringstad.

– De ordningene som har kommet under koronaen, er altfor dårlige til å kunne å dekke hele feltet. Store kompensasjonsordninger som kontantstøtteordningen bør være tilpassa produsentene. Hvis den ordningen skal virke for oss, må den gjøres bredere, slik at den også tar hensyn til en bransje som har prosjektbasert og sesongbasert økonomi, der det kan variere mye fra år til år hvordan inntekten ser ut. Det er produsentene som står med risiko og skaffer finansiering. Det vil alltid være produsenten som sitter med regninga til alt er betalt ned. Så er det kulturarrangørpakka til kulturministeren. Der er det tilsvarende problem ved at det bare er rettet mot arrangører, uten at det drypper nedover i verdikjeden. Det har vi tatt opp igjen og igjen.

Nå håper Kringstad at de nye innspillene er noe de blir hørt på.

– Hvis ikke staten kan gi noen garantier for å løse floken for oss, kan ikke vi gå i gang i produksjon på lang tid, og det vil forplante seg i produksjonen av nytt innhold over flere år, avslutter Kringstad.

Ingen forsikring mot korona for filmbransjen

Ingen forsikring mot korona for filmbransjen

Få forsikringsselskaper vil forsikre filmer mot produksjonsstans under koronapandemien, forteller Kampen om Narvik-produsent Aage Aaberge. – Hvis ikke staten kan gi garantier, kan ikke vi gå i produksjon på lang tid, og det vil forplante seg i produksjonen av nytt innhold over flere år, frykter Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

Foto fra «Kampen om Narvik»

– Jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Vi er så hardt ramma, i alle ledd. Alt ble lagt i grus, sier produsent Aage Aaberge i Nordisk Film, som brått måtte stoppe opp produksjonen av Kampen om Narvik som følge av koronapandemien.

Når produksjonsselskapet nå går i gang igjen med prosjektet, møter de daglige problemer som følge av at de mange langtidsplanene for det store filmprosjektet har gått i vasken:

– Vi har mista to utenlandske skuespillere, vi har brukt mye tid og ressurser på å få de med og sette de inn i rollene. Så får vi et nytt problem nå som vi har fått tak i nye skuespillere fra Tyskland, og de må sitte ti dager i karantene fra de ankommer Norge, sier Aaberge. Planen om å filme vinteropptak i Norge rett over påske, måtte også utsettes til neste år, noe som betyr at etterarbeidet må bygges helt om og deles opp i to bolker.

– Vi må begynne helt på nytt igjen. Hele prosjektet blir over ett år forsinka, forteller Aaberge.

Mange får avslag

Men å kreve erstatning for det hele, er en tøff jobb det óg:

– Det er klart at det er en spesiell sak, dette her. Vi har levert dokumentasjon i bøtter og spann til vårt forsikringsselskap, men vi har enda ikke fått avklart saken vår. Det har vi brukt masse tid på. Til sammen er det snakk om et tap og ekstra kostnader på 9 millioner kroner, forteller Aaberge. I disse dager venter han på svar fra forsikringsselskapet på dokumentasjonen han har sendt inn.

– Jeg har hørt fra mange av mine kolleger at de har fått avslag fra sine forsikringsselskaper. Så lenge vi ikke har fått avslag, er det et håp. Jeg er sånn anlagt at jeg tror vi får det, og jeg mener vi fortjener å få det. Dette er ikke vår feil. Og jeg vet at vi får ikke erstatta det totale tapet vi har hatt. Det forventer jeg ikke heller, sier han.

– Lite konstruktive forsikringsselskaper

For nyere prosjekter tror produsenten det er mye verre:

– Jeg kan tenke meg at det er et problem for nye filmprosjekter å søke forsikring. Det er ikke bra i et det hele tatt. Det viser at forsikringsbransjen er veldig lite konstruktive på vegne av næringsliv og bransjen: Det er greit når alt går på skinner, men med en gang ting går imot, så snur de seg imot oss. Det liker jeg ikke.

For nye prosjekter er det også mye verre. Det bekrefter Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen.

– Den generelle situasjonen nå, er at flere har rapportert om at de ikke får forsikring utbetalt på koronarelaterte avbrudd i filmproduksjonene sine, selv om de har vært forsikret fra de starta produksjonen. Det er problematisk i disse tider. Mange forsikringsselskaper vil ikke vil gi forsikring mot driftsstans som skyldes korona. Det er blitt et kjempeproblem. Det betyr at hvis vi ikke har den forsikringen på plass, så er det få som tør å gå i gang med noe nå, sier hun.

– Filmprosjekter som skal i gang igjen nå trenger en trygghet og garanti i ryggen. Den største frykten er jo hva usikkerheten rundt koronasituasjonen fører med seg: Det kan gå bra nå, og så kan det plutselig være ny smittetopp senere.

Etterspør tydelighet fra KUD 

– Det er ingen selskaper som har økonomi til å bære de store omkostningene det vil kunne få. Det er snakk om både lønn for skuespillere og frilansere. Man må refinansiere. Vi vil ha en trygghet i det, sier Kringstad.

Nordisk Film har i tillegg til Kampen om Narvik, også et annet filmprosjekt som skulle vært i opptak 9.april. Dermed har produksjonsselskapet to filmprosjekter som er rammet av driftstans som følge av koronapandemien. For «Kampen om Narvik»-produksjonen alene, er det som nevnt 9 millioner kroner som nå må finansieres.

– Hvis vi hadde fått nei fra et forsikringsselskap, hadde det blitt en enda tøffere situasjon for oss. Norsk Filminstitutt var tidlig på banen og positivt innstilt, men de er ikke i stand til å fange opp et prosjekt som «Kampen om Narvik», med det tapet vi har hatt. Vi er litt urolige over den firkanta prinsipielle tankegangen til byråkratiet, for de ser ikke hvilke enorme konsekvenser dette har for hele filmbransjen, mener Aaberge.

– Jeg savner mer tydelighet fra KulturdepartementetMan kan ikke behandle film- og TV-prosjekter som om det er en bigeskjeft eller hobby. Vi har stor omsetning og er en bransje som betyr mye for veldig mange. Jeg håper inderlig filminstituttet får det de trenger nå, så det ikke går utover fremtidige produksjoner, for da bare forsterkes det totale problemet vårt, sier Aaberge.

Trenger en bredere ordning

Sammen med Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Dramatikerforbundet har Virke Produsentforeningen nå sendt et innspill om en garantiordning for audiovisuell produksjon i krisepakke 3, til Kulturdepartementet.

«Helt konkret mener vi det beste tiltaket vil være en garantiordning/forsikring som gir sikkerhet for den risiko det er for produksjoner å gå i gang igjen med utsatte opptak eller nye opptak» heter det blant annet i innspillet.

– Det handler om å redusere risiko. Det vi håper er at en slik garanti aldri vil kunne komme til å koste staten en krone. Det er bare en garanti for at det vil gå bra, i tilfelle det trengs, sier Kringstad.

– De ordningene som har kommet under koronaen, er altfor dårlige til å kunne å dekke hele feltet. Store kompensasjonsordninger som kontantstøtteordningen bør være tilpassa produsentene. Hvis den ordningen skal virke for oss, må den gjøres bredere, slik at den også tar hensyn til en bransje som har prosjektbasert og sesongbasert økonomi, der det kan variere mye fra år til år hvordan inntekten ser ut. Det er produsentene som står med risiko og skaffer finansiering. Det vil alltid være produsenten som sitter med regninga til alt er betalt ned. Så er det kulturarrangørpakka til kulturministeren. Der er det tilsvarende problem ved at det bare er rettet mot arrangører, uten at det drypper nedover i verdikjeden. Det har vi tatt opp igjen og igjen.

Nå håper Kringstad at de nye innspillene er noe de blir hørt på.

– Hvis ikke staten kan gi noen garantier for å løse floken for oss, kan ikke vi gå i gang i produksjon på lang tid, og det vil forplante seg i produksjonen av nytt innhold over flere år, avslutter Kringstad.

MENY