Hva betyr korona-krisepakken for filmbransjen?

Hva betyr korona-krisepakken for filmbransjen?

Bransjeorganisasjonene er i hovedsak fornøyde med regjeringens krisepakke som ble sluppet i dag, og forventer nå mer målrettede tiltak. De får støtte av APs Anette Trettebergstuen som tar til orde for en ytterligere økonomisk opprustning og spesialtilpassede løsninger.

Partiene på Stortinget ble i dag enige om en krisepakke som skal avhjelpe den økonomiske krisen mange har havnet i som følge av korona-pandemien. Et av tiltakene er at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring. Særlig innen kulturbransjen er behovene store og akutte, og film- og kinobransjen ropte et varsko her på rushprint.no på fredag da den første krisepakken ble sluppet. Den var mangelfull og innfridde få av de akutte behovene særlig frilanserne har. Denne andre krisepakken er langt mer imøtekommende, og Anette Trettebergstuen (AP) er lettet over at man kom i mål relativt raskt med en løsning. Men hun mener det fortsatt gjenstår en del for særlig kulturlivet.

– Det er blitt jobbet godt i hele helgen med dette, og vi i AP og opposisjonen har presset hardt på for å få til kriseløsninger for ikke minst de frilanserne i kulturlivet som befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Det at vi får en ordning med sykepenger, dagpenger og omsorgspenger på plass, skulle bare mangle.

Men dette er likevel ikke nok, mener hun. Det vi trenger nå er en krisepakke spesielt rettet mot kulturbransjen – og filmbransjen.

– På onsdag forrige uke tok vi til orde for en kompensasjonsordning for kunstnere og kulturarbeidere som har fått sine arrangementer og prosjekter avlyst. Det har danske myndigheter nå fått til. Vi må også sprøyte mer penger inn i kulturøkonomien. De ulike delene av kulturlivet blir ulikt rammet. Både de store og de små institusjonene vil trenge en økonomisk opprustning.

Anette Trettebergstuen

Filmøkonomien blir derfor et kapittel for seg, understreker hun. Den er satt sammen på en annen måte enn resten av kulturlivet.

– Vi ser det med eksemplet iHuman og norske kinofilmer som baserer inntektene på blant annet etterhåndsstøtte. Hva skjer med disse filmene? Her må man helt enkelt gå inn og endre regelverket tilpasset denne spesielle situasjonen. Man må sprøyte mer penger inn i NFI for å hindre at disse filmprodusentene går konkurs.

– Regjeringen sier de nå vil gå i gang med mer bransjerettede tiltak, og det er fint. Men jeg skulle ønske regjeringen hadde vært mer aktiv. Nå har kulturarbeidere sovet dårlig i en ukes tid, uten å vite hva som vil skje. Jeg mener kulturministeren allerede nå kunne konkretisert hvordan man skal hjelpe kulturbransjen med tiltak. Vi trenger en kompensasjonsordning og en kraftig krisepakke rettet inn mot kulturen nå.

Hvorfor vente 17 dager?

Elisabeth Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund (NFF), hilser den nye krisepakken velkommen. De fleste av hennes medlemmer har den siste tiden hatt søvnløse netter som følge av innstilte prosjekter og få utsikter til inntekter i nærmeste framtid.

– Denne pakken er en etterlengtet oppgradering av den forrige på fredag, som inneholdt lite konkret for kultursektoren. Det er veldig positivt at man får på plass omsorgspenger, sykepenger og dagpenger for både selvstendig næringsdrivende og andre blant kulturarbeiderne. Men jeg er fortsatt bekymret for at man sitter igjen med to dagers arbeidsgiveransvar på permitteringsreglene. I det politiske forliket på Stortinget bes regjeringen komme tilbake med spesielle tiltak for de som er spesielt hardt rammet – og det vil jeg jo si at vår bransje er. At selvstendig næringsdrivende ikke får dagpenger før dag 17 – det er ganske lenge å vente når man har fått kansellert oppdrag over natta. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke har vært mer rause på det: Hvorfor vente 17 dager på at hjelpen slår inn? (Trettebergstuen var ikke med på akkurat disse forhandlingene og vil ikke uttale seg om dem. Journ.anm).

Elisabeth Sjaastad

I likhet med Trettebergstuen mener Sjaastad at forliket legger godt til rette for enda mer målrettede tiltak som er skreddersydd for filmbransjen. Det handler ikke bare om de prosjektene som er avlyst, men de som blir utsatt og som kanskje ikke blir noe av.

– Det spesielle med filmproduksjoner er at de oppstår for å kunne bli laget innenfor en avgrenset periode, og så forsvinner de. De kan ikke ligge lenge på is. Konsekvensen av at mange hoper seg opp nå, er at en del av dem ikke kan la seg gjennomføre senere. Det er en komplisert kabal som skal gå opp når alle klumper seg sammen, enten de skal på kino eller i produksjon.

Rammer nyutdannede og unge manusforfattere

Monica Boracco, leder av Dramatikerforbundet, er også fornøyd med krisepakken, men har noen av de samme innvendingene.

– Dette er et gjennomslag i kampen for selvstendiges rettigheter og en erkjennelse av hvor utsatte vi er i det eksisterende systemet. Totaliteten i pakken er bra så langt jeg kan skjønne nå, og vi er spesielt fornøyd med sykelønnsordningen med kun 3 karensdager.  80% av lønnen etter 3 uker er jo også et stort gjennombrudd og vi er glade for det opposisjonen har fått til i Stortinget her.

– Men, de som rammes hardest er allikevel de selvstendig næringsdrivende som må stå 3 uker uten inntekt. Forslaget om at det skal beregnes av gjennomsnittlig inntekt de 3 siste årene er et beregningsgrunnlag som vil ramme særlig nyutdannede og unge manusforfattere. Vi vil spille inn et forslag til justering her. I tillegg er det helt uavklart hvordan de som skriver for teatrene skal kompenseres. I motsetning til filmmanusforfatterne har de hele sin inntektsstrøm definert som royalty.  Det vil i virkeligheten si at man spiller for døra, og den døra er som kjent stengt over hele landet.

Monica Boracco

Også Åse Kringstad, leder av Virke produsentforeningen, som delte sin bekymring her på rushprint.no i tilknytning til første krisepakken på fredag, puster litt mer lettet nå.

– Kort og overordnet er vi glade for at Stortinget har lyttet, og at partiene står samlet for å få oss gjennom denne krisen. Tiltakene for merverdiavgift, sykelønn, omsorgspenger og lønnsdekning for selvstendig næringsdrivende er viktige grep. For vår egen bransje er vi nå i dialog med NFI og KUD for å synliggjøre utfordringene på kort og lang sikt, og vi vil jobbe fram konkrete forslag til tiltak i samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene, slik at vi også kan ha en levende audiovisuell bransje i Norge etter dette. 


Relatert sak: Bransjen etterlyser krisepakke 


 

Hva betyr korona-krisepakken for filmbransjen?

Hva betyr korona-krisepakken for filmbransjen?

Bransjeorganisasjonene er i hovedsak fornøyde med regjeringens krisepakke som ble sluppet i dag, og forventer nå mer målrettede tiltak. De får støtte av APs Anette Trettebergstuen som tar til orde for en ytterligere økonomisk opprustning og spesialtilpassede løsninger.

Partiene på Stortinget ble i dag enige om en krisepakke som skal avhjelpe den økonomiske krisen mange har havnet i som følge av korona-pandemien. Et av tiltakene er at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring. Særlig innen kulturbransjen er behovene store og akutte, og film- og kinobransjen ropte et varsko her på rushprint.no på fredag da den første krisepakken ble sluppet. Den var mangelfull og innfridde få av de akutte behovene særlig frilanserne har. Denne andre krisepakken er langt mer imøtekommende, og Anette Trettebergstuen (AP) er lettet over at man kom i mål relativt raskt med en løsning. Men hun mener det fortsatt gjenstår en del for særlig kulturlivet.

– Det er blitt jobbet godt i hele helgen med dette, og vi i AP og opposisjonen har presset hardt på for å få til kriseløsninger for ikke minst de frilanserne i kulturlivet som befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Det at vi får en ordning med sykepenger, dagpenger og omsorgspenger på plass, skulle bare mangle.

Men dette er likevel ikke nok, mener hun. Det vi trenger nå er en krisepakke spesielt rettet mot kulturbransjen – og filmbransjen.

– På onsdag forrige uke tok vi til orde for en kompensasjonsordning for kunstnere og kulturarbeidere som har fått sine arrangementer og prosjekter avlyst. Det har danske myndigheter nå fått til. Vi må også sprøyte mer penger inn i kulturøkonomien. De ulike delene av kulturlivet blir ulikt rammet. Både de store og de små institusjonene vil trenge en økonomisk opprustning.

Anette Trettebergstuen

Filmøkonomien blir derfor et kapittel for seg, understreker hun. Den er satt sammen på en annen måte enn resten av kulturlivet.

– Vi ser det med eksemplet iHuman og norske kinofilmer som baserer inntektene på blant annet etterhåndsstøtte. Hva skjer med disse filmene? Her må man helt enkelt gå inn og endre regelverket tilpasset denne spesielle situasjonen. Man må sprøyte mer penger inn i NFI for å hindre at disse filmprodusentene går konkurs.

– Regjeringen sier de nå vil gå i gang med mer bransjerettede tiltak, og det er fint. Men jeg skulle ønske regjeringen hadde vært mer aktiv. Nå har kulturarbeidere sovet dårlig i en ukes tid, uten å vite hva som vil skje. Jeg mener kulturministeren allerede nå kunne konkretisert hvordan man skal hjelpe kulturbransjen med tiltak. Vi trenger en kompensasjonsordning og en kraftig krisepakke rettet inn mot kulturen nå.

Hvorfor vente 17 dager?

Elisabeth Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund (NFF), hilser den nye krisepakken velkommen. De fleste av hennes medlemmer har den siste tiden hatt søvnløse netter som følge av innstilte prosjekter og få utsikter til inntekter i nærmeste framtid.

– Denne pakken er en etterlengtet oppgradering av den forrige på fredag, som inneholdt lite konkret for kultursektoren. Det er veldig positivt at man får på plass omsorgspenger, sykepenger og dagpenger for både selvstendig næringsdrivende og andre blant kulturarbeiderne. Men jeg er fortsatt bekymret for at man sitter igjen med to dagers arbeidsgiveransvar på permitteringsreglene. I det politiske forliket på Stortinget bes regjeringen komme tilbake med spesielle tiltak for de som er spesielt hardt rammet – og det vil jeg jo si at vår bransje er. At selvstendig næringsdrivende ikke får dagpenger før dag 17 – det er ganske lenge å vente når man har fått kansellert oppdrag over natta. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke har vært mer rause på det: Hvorfor vente 17 dager på at hjelpen slår inn? (Trettebergstuen var ikke med på akkurat disse forhandlingene og vil ikke uttale seg om dem. Journ.anm).

Elisabeth Sjaastad

I likhet med Trettebergstuen mener Sjaastad at forliket legger godt til rette for enda mer målrettede tiltak som er skreddersydd for filmbransjen. Det handler ikke bare om de prosjektene som er avlyst, men de som blir utsatt og som kanskje ikke blir noe av.

– Det spesielle med filmproduksjoner er at de oppstår for å kunne bli laget innenfor en avgrenset periode, og så forsvinner de. De kan ikke ligge lenge på is. Konsekvensen av at mange hoper seg opp nå, er at en del av dem ikke kan la seg gjennomføre senere. Det er en komplisert kabal som skal gå opp når alle klumper seg sammen, enten de skal på kino eller i produksjon.

Rammer nyutdannede og unge manusforfattere

Monica Boracco, leder av Dramatikerforbundet, er også fornøyd med krisepakken, men har noen av de samme innvendingene.

– Dette er et gjennomslag i kampen for selvstendiges rettigheter og en erkjennelse av hvor utsatte vi er i det eksisterende systemet. Totaliteten i pakken er bra så langt jeg kan skjønne nå, og vi er spesielt fornøyd med sykelønnsordningen med kun 3 karensdager.  80% av lønnen etter 3 uker er jo også et stort gjennombrudd og vi er glade for det opposisjonen har fått til i Stortinget her.

– Men, de som rammes hardest er allikevel de selvstendig næringsdrivende som må stå 3 uker uten inntekt. Forslaget om at det skal beregnes av gjennomsnittlig inntekt de 3 siste årene er et beregningsgrunnlag som vil ramme særlig nyutdannede og unge manusforfattere. Vi vil spille inn et forslag til justering her. I tillegg er det helt uavklart hvordan de som skriver for teatrene skal kompenseres. I motsetning til filmmanusforfatterne har de hele sin inntektsstrøm definert som royalty.  Det vil i virkeligheten si at man spiller for døra, og den døra er som kjent stengt over hele landet.

Monica Boracco

Også Åse Kringstad, leder av Virke produsentforeningen, som delte sin bekymring her på rushprint.no i tilknytning til første krisepakken på fredag, puster litt mer lettet nå.

– Kort og overordnet er vi glade for at Stortinget har lyttet, og at partiene står samlet for å få oss gjennom denne krisen. Tiltakene for merverdiavgift, sykelønn, omsorgspenger og lønnsdekning for selvstendig næringsdrivende er viktige grep. For vår egen bransje er vi nå i dialog med NFI og KUD for å synliggjøre utfordringene på kort og lang sikt, og vi vil jobbe fram konkrete forslag til tiltak i samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene, slik at vi også kan ha en levende audiovisuell bransje i Norge etter dette. 


Relatert sak: Bransjen etterlyser krisepakke 


 

MENY