Filmsamtalen: De dødes tjern – da og nå

Filmsamtalen: De dødes tjern – da og nå

Mens ”De dødes tjern” fra 1958 overforklarte handlingen, har Nini Bull Robsahm strippet sin versjon for dialog. Så hva har vi fått isteden? Marte Stapnes og Kjetil Lismoen setter de to versjonene opp mot hverandre – og både morer seg og undrer seg over tiden som er gått.

I denne episoden av Filmsamtalen ser Marte Stapnes og Kjetil Lismoen nærmere på den nye versjonen av De dødes tjern – med den første filmen fra 1958 i sidespeilet.

Kåre Bergstrøms film blir ofte regnet som den første norske skrekkfilmen, eller kanskje bør vi bruke den mer gammelmodige betegnelsen grøsser? Nini Bull Robsahm, som nå har regissert en ny versjon, kaller sin film for en gammeldags psykologisk thriller. I likhet med Bergstrøm er hun behersket i bruken av effekter, men går dypere inn det som var mer uuttalt i den første filmen, om relasjonen mellom de to søsknene i de sentrale rollene. Hva er det hun bringer til overflaten? Hvor skal vi plassere filmen innenfor den spartanske norske skrekk- eller grøsserfilm-sjangeren? For ikke å glemme: er den grøssende nok?

Filmsamtalen: De dødes tjern – da og nå

Filmsamtalen: De dødes tjern – da og nå

Mens ”De dødes tjern” fra 1958 overforklarte handlingen, har Nini Bull Robsahm strippet sin versjon for dialog. Så hva har vi fått isteden? Marte Stapnes og Kjetil Lismoen setter de to versjonene opp mot hverandre – og både morer seg og undrer seg over tiden som er gått.

I denne episoden av Filmsamtalen ser Marte Stapnes og Kjetil Lismoen nærmere på den nye versjonen av De dødes tjern – med den første filmen fra 1958 i sidespeilet.

Kåre Bergstrøms film blir ofte regnet som den første norske skrekkfilmen, eller kanskje bør vi bruke den mer gammelmodige betegnelsen grøsser? Nini Bull Robsahm, som nå har regissert en ny versjon, kaller sin film for en gammeldags psykologisk thriller. I likhet med Bergstrøm er hun behersket i bruken av effekter, men går dypere inn det som var mer uuttalt i den første filmen, om relasjonen mellom de to søsknene i de sentrale rollene. Hva er det hun bringer til overflaten? Hvor skal vi plassere filmen innenfor den spartanske norske skrekk- eller grøsserfilm-sjangeren? For ikke å glemme: er den grøssende nok?

MENY