Hva mener NFI med «kunstnerisk kvalitet»?

Hva mener NFI med «kunstnerisk kvalitet»?

Norsk Filminstitutts nyformulerte kvalitetskriterier er akkurat så generelle at det blir vanskelig å si noe om hvordan de vil påvirke det konkrete arbeidet til konsulentene. Men det er forhåpentligvis begynnelsen til en mer presis kommunikasjon om hva vi mener når vi snakker om kvalitet, og særlig kunstnerisk kvalitet.

Dette er vakkert formulert, sa avdelingsdirektør Lars Løge litt fleipete under Norsk filminstitutts presentasjon av sine kunstneriske kvalitetskriterier for norsk film under Tromsø film festivals åpningskonferanse. Det var kollega Ståle Stein Bergs prosa i rapporten han skrøt av, og det var ikke ubegrunnet: den var akkurat så visjonær og luftig som slike kriterier er dømt til å bli på papiret.

For hva betyr egentlig kunstnerisk, originalitet og alle de råflotte ordene vi bruker når vi forsøker å definere kvalitet?

Diskusjonen har pågått lenge om NFIs konsulenter trenger noen tydelig formulerte retningslinjer for hvordan de vurderer kunstnerisk kvalitet, og NFIs plan for dette, som ble lansert i Tromsø i dag, er et svar på det – selv om Løge understreket at hver og én konsulent hele tiden har hatt solide faglige forankrede kriterier for sitt arbeid. Det er bare det at bransjen ikke har utviklet noe språk for å kunne kommunisere med hverandre om det.

Å gi kvalitet en uttømmende og objektiv definisjon er likevel umulig, vedgikk Løge, som sammen med seksjonsleder Live Nermoen og direktør Sindre Guldvog gikk gjennom åtte sentrale begreper NFI ønsker å sette som merkesteiner for kvalitetsvurderingen av prosjekter.

De åtte merkesteinene er: Profesjonalitet, Originalitet, Fortellerkraft, Relevans, Tematikk, Nødvendighet, Visjon og Kompleksitet.

Løge understreket i Tromsø at dette naturligvis ikke er noe nytt for konsulentene å måtte forholde seg til, og at det inngår blant flere parametre.

”Skjønnsvurderinger baserer seg på en kompleks helhet der kunstnerisk kvalitet er en grunnleggende, men ikke den eneste størrelsen man tar hensyn til. Filmmeldingen og NFI sine egne strategidokumenter vektlegger flere mål for prioriteringene som gjøres. Bredde og mangfold er definert som gjennomgående viktig, både innen hva som skapes, hvem som skaper og hvem det skapes for. For at disse parameterne skal komme i vurdering, forventes det at den kunstneriske kvaliteten er i tråd med det vi her skisserer”.

”Det er først i møte med det konkrete prosjekt at vektingen av de forskjellige definisjonene gjør seg gjeldende. I tillegg vil format-, form- og innholdsmessige forskjeller ha en betydning for hvor relevante de enkelte av begrepene er. Til tross for dette ønsker vi å samle alle begrepene i ett dokument og gjøre dette gjeldende for alle formater, siden vi mener det i alle tilfelle bereder grunnen for en mer presis kvalitetsdiskurs”.

Mer om de åtte merkesteinene:

Profesjonalitet

For å være i stand til å forvalte et prosjekts iboende verdi og potensiale på en konstruktiv måte, kreves et solid fundament av faglig innsikt og håndverksmessig skikkethet. Veien fra idé til ferdig fortelling er en krevende og sårbar prosess, kunstnerisk så vel som produksjonsmessig. Denne prosessen krever at de som forvalter prosjektet har den nødvendige kompetanse for å løse oppgavene sine. Alt fra bransje-kunnskap til kontaktnett, bakgrunnserfaring, kunstnerisk dømmekraft og forvaltningsevne må være tilgjengelig for prosjektet og fortellingen hele prosessen igjennom, slik at prosjektets ambisjon og visjon forløses.

Originalitet

Originalitet handler om å utfordre og berike forventningene vi møter en film med. En original filmfortelling byr på en egenartet og fri bruk av filmkunstens konvensjoner og formspråk. Originalitet kan manifestere seg i deler av fortellingen, i emnevalg, i innfallsvinkel eller i den overordnede fortolkingen. En original film gir oss kjenning med en personlig stemme og en bevissthet om at dette ikke kunne blitt fortalt av noen andre, på akkurat denne måten.

Fortellerkraft

Med fortellerkraft mener vi filmskaperens evne til å fange sitt publikums oppmerksomhet og holde på den. En filmfortelling må ha en vilje til å formidle, kommunisere, underholde, påvirke og/eller bevege, samt en evne til å utnytte filmens spesifikke estetikk og virkemidler for å oppnå dette. Fortellerkraft manifesterer seg gjennom bevisst bruk av bilder og lyd, og skaper opplevelser og erkjennelser på måter man ikke evner i andre uttrykksformer.

Relevans

Relevans vil si at fortellingen byr på problemstillinger, skildringer og karakterer som oppleves autentiske, nærværende og troverdige, og på den måten oppleves som vedkommende for sitt publikum. En film oppleves som relevant når den evner å formidle noe som kjennes erfart og tett på den virkelighet, tidsånd og livsfølelse dens publikum selv er en del av – selv når den utspiller seg i andre tidsepoker eller på andre arenaer enn de umiddelbart gjenkjennelige.

Tematikk

Tematikk handler om filmens motiv og motivasjon, og definerer filmens omdreiningspunkt både for forteller og fortelling. Tematikken forankrer filmen og skaper indre sammenheng og helhet, direkte gjennom verdimessige utsagn eller mer indirekte gjennom bevisst motivbruk. Tematikken gir svar på hva fortellingen egentlig handler om.

Nødvendighet

Med nødvendighet sikter vi til drivkraften bak fortellingen. En film kan motiveres fra mange hold, men en sterk forankring i filmskaperen styrker filmens evne til å forløse fortellingens fulle potensial. Hvordan en film blir levendegjort og kommuniserer avhenger av filmskaperens dedikasjon, engasjement og formidlingstrang.

Visjon

Visjon sier noe om hva man vil med filmen, hva den skal oppnå ut over fortellingen i seg selv. Visjonen knyter an til filmens etterliv, hvilken rolle den skal ha, hvem den skal oppleves relevant for og hva som skal være det etterlatte inntrykk. Visjonen peker på hvilke målsettinger man har, der kunstneriske mål, samfunnsmessig betydning, økonomiske og publikumsmessige ambisjoner er relevante og formulerte størrelser.

Kompleksitet

At en film er kompleks betyr at den evner å fortolke virkeligheten på en måte som ikke reduserer problemstillinger, karakterer eller hendelser til stereotypier. En kompleks film skaper indre motsetninger i fortellingen gjennom sammensatte karakterer og handlingsforløp, og skaper med det en rikdom og flertydighet i uttrykket.

(Kilde: NFI)

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hva mener NFI med «kunstnerisk kvalitet»?

Hva mener NFI med «kunstnerisk kvalitet»?

Norsk Filminstitutts nyformulerte kvalitetskriterier er akkurat så generelle at det blir vanskelig å si noe om hvordan de vil påvirke det konkrete arbeidet til konsulentene. Men det er forhåpentligvis begynnelsen til en mer presis kommunikasjon om hva vi mener når vi snakker om kvalitet, og særlig kunstnerisk kvalitet.

Dette er vakkert formulert, sa avdelingsdirektør Lars Løge litt fleipete under Norsk filminstitutts presentasjon av sine kunstneriske kvalitetskriterier for norsk film under Tromsø film festivals åpningskonferanse. Det var kollega Ståle Stein Bergs prosa i rapporten han skrøt av, og det var ikke ubegrunnet: den var akkurat så visjonær og luftig som slike kriterier er dømt til å bli på papiret.

For hva betyr egentlig kunstnerisk, originalitet og alle de råflotte ordene vi bruker når vi forsøker å definere kvalitet?

Diskusjonen har pågått lenge om NFIs konsulenter trenger noen tydelig formulerte retningslinjer for hvordan de vurderer kunstnerisk kvalitet, og NFIs plan for dette, som ble lansert i Tromsø i dag, er et svar på det – selv om Løge understreket at hver og én konsulent hele tiden har hatt solide faglige forankrede kriterier for sitt arbeid. Det er bare det at bransjen ikke har utviklet noe språk for å kunne kommunisere med hverandre om det.

Å gi kvalitet en uttømmende og objektiv definisjon er likevel umulig, vedgikk Løge, som sammen med seksjonsleder Live Nermoen og direktør Sindre Guldvog gikk gjennom åtte sentrale begreper NFI ønsker å sette som merkesteiner for kvalitetsvurderingen av prosjekter.

De åtte merkesteinene er: Profesjonalitet, Originalitet, Fortellerkraft, Relevans, Tematikk, Nødvendighet, Visjon og Kompleksitet.

Løge understreket i Tromsø at dette naturligvis ikke er noe nytt for konsulentene å måtte forholde seg til, og at det inngår blant flere parametre.

”Skjønnsvurderinger baserer seg på en kompleks helhet der kunstnerisk kvalitet er en grunnleggende, men ikke den eneste størrelsen man tar hensyn til. Filmmeldingen og NFI sine egne strategidokumenter vektlegger flere mål for prioriteringene som gjøres. Bredde og mangfold er definert som gjennomgående viktig, både innen hva som skapes, hvem som skaper og hvem det skapes for. For at disse parameterne skal komme i vurdering, forventes det at den kunstneriske kvaliteten er i tråd med det vi her skisserer”.

”Det er først i møte med det konkrete prosjekt at vektingen av de forskjellige definisjonene gjør seg gjeldende. I tillegg vil format-, form- og innholdsmessige forskjeller ha en betydning for hvor relevante de enkelte av begrepene er. Til tross for dette ønsker vi å samle alle begrepene i ett dokument og gjøre dette gjeldende for alle formater, siden vi mener det i alle tilfelle bereder grunnen for en mer presis kvalitetsdiskurs”.

Mer om de åtte merkesteinene:

Profesjonalitet

For å være i stand til å forvalte et prosjekts iboende verdi og potensiale på en konstruktiv måte, kreves et solid fundament av faglig innsikt og håndverksmessig skikkethet. Veien fra idé til ferdig fortelling er en krevende og sårbar prosess, kunstnerisk så vel som produksjonsmessig. Denne prosessen krever at de som forvalter prosjektet har den nødvendige kompetanse for å løse oppgavene sine. Alt fra bransje-kunnskap til kontaktnett, bakgrunnserfaring, kunstnerisk dømmekraft og forvaltningsevne må være tilgjengelig for prosjektet og fortellingen hele prosessen igjennom, slik at prosjektets ambisjon og visjon forløses.

Originalitet

Originalitet handler om å utfordre og berike forventningene vi møter en film med. En original filmfortelling byr på en egenartet og fri bruk av filmkunstens konvensjoner og formspråk. Originalitet kan manifestere seg i deler av fortellingen, i emnevalg, i innfallsvinkel eller i den overordnede fortolkingen. En original film gir oss kjenning med en personlig stemme og en bevissthet om at dette ikke kunne blitt fortalt av noen andre, på akkurat denne måten.

Fortellerkraft

Med fortellerkraft mener vi filmskaperens evne til å fange sitt publikums oppmerksomhet og holde på den. En filmfortelling må ha en vilje til å formidle, kommunisere, underholde, påvirke og/eller bevege, samt en evne til å utnytte filmens spesifikke estetikk og virkemidler for å oppnå dette. Fortellerkraft manifesterer seg gjennom bevisst bruk av bilder og lyd, og skaper opplevelser og erkjennelser på måter man ikke evner i andre uttrykksformer.

Relevans

Relevans vil si at fortellingen byr på problemstillinger, skildringer og karakterer som oppleves autentiske, nærværende og troverdige, og på den måten oppleves som vedkommende for sitt publikum. En film oppleves som relevant når den evner å formidle noe som kjennes erfart og tett på den virkelighet, tidsånd og livsfølelse dens publikum selv er en del av – selv når den utspiller seg i andre tidsepoker eller på andre arenaer enn de umiddelbart gjenkjennelige.

Tematikk

Tematikk handler om filmens motiv og motivasjon, og definerer filmens omdreiningspunkt både for forteller og fortelling. Tematikken forankrer filmen og skaper indre sammenheng og helhet, direkte gjennom verdimessige utsagn eller mer indirekte gjennom bevisst motivbruk. Tematikken gir svar på hva fortellingen egentlig handler om.

Nødvendighet

Med nødvendighet sikter vi til drivkraften bak fortellingen. En film kan motiveres fra mange hold, men en sterk forankring i filmskaperen styrker filmens evne til å forløse fortellingens fulle potensial. Hvordan en film blir levendegjort og kommuniserer avhenger av filmskaperens dedikasjon, engasjement og formidlingstrang.

Visjon

Visjon sier noe om hva man vil med filmen, hva den skal oppnå ut over fortellingen i seg selv. Visjonen knyter an til filmens etterliv, hvilken rolle den skal ha, hvem den skal oppleves relevant for og hva som skal være det etterlatte inntrykk. Visjonen peker på hvilke målsettinger man har, der kunstneriske mål, samfunnsmessig betydning, økonomiske og publikumsmessige ambisjoner er relevante og formulerte størrelser.

Kompleksitet

At en film er kompleks betyr at den evner å fortolke virkeligheten på en måte som ikke reduserer problemstillinger, karakterer eller hendelser til stereotypier. En kompleks film skaper indre motsetninger i fortellingen gjennom sammensatte karakterer og handlingsforløp, og skaper med det en rikdom og flertydighet i uttrykket.

(Kilde: NFI)

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY