– Flaut å stjele serieskaper-kreditering

– Flaut å stjele serieskaper-kreditering

Når regissører og produsenter som ikke skriver begynner å kalle seg serieskapere, er det på tide å få satt skapet på plass, mener Serieskaperne ved Mette Bølstad, Thomas Seeberg Torjussen, Lars Gudmestad og Gjermund Stenberg Eriksen.

Foto: Regissør David Fincher og serieskaper Beau Willimon (begge til venstre) deler rampelyset på House of Cards.

De siste ukene har det gått rykter og blitt diskutert på sosiale medier om streiken i tv-bransjen blant annet kan handle om at enkelte regissører skal få kalle seg serieskaper uten å skrive. Vi håper ryktene er betydelig overdrevet selv om flere har tatt kontakt med oss. Det er like ille som om serieskapere skulle streike for retten til å kalle seg regissør. Eller klipper for den saks skyld. Det er på tide å være tydelig på hva serieskaper i alle fall ikke er. Så er vi selvsagt for at lønna i bransjen bør bli bedre og forutsigbar.

Flere konflikter

Vi i Serieskaperne jobber for at folk som har ansvar for å skrive serier lærer av hverandre. Vi har hatt flere samlinger siste årene for å kartlegge ulike arbeidsformer og ulike konflikter. Særlig to konflikter gir oss også grunn til å si ifra. Det er flere tilfeller der regi – uten å være ansvarlig for å skrive – mener de skal kalle seg serieskapere i det man er i ferd med å gjøre ferdig serien. Som en bonus. Fordi de synes de fortjener det. Som om det ikke er gjevt nok å kalles regissør lenger.

Andre tilfeller vi kjenner til er produsenter som pitcher ideer til forfattere, som sistnevnte skal skrive ut over mange episoder til det blir en sesong. Og produsenten mener hun kan kalle seg serieskaper. Med de siste årenes profesjonalisering av produksjonsselskaper innen tv-drama, tror vi imidlertid dette vil gå over. Produsenten er serieskapernes nærmeste samarbeidspartner som begge følger en fortelling fra a til å. Forskjellen er at en serieskaper skriver eller leder innholdsproduksjonen kunstnerisk.

Hvor kommer begrepet fra?

Serieskaper er et ord en del forfattere, kritikere, kanaler, dramasjefer, produsenter og journalister begynte å bruke aktivt om forfatterne bak seriene i USA, og etterhvert også om forfatterne bak serier i Norge, Danmark og Sverige. Det er to amerikanske begreper det henter sin mening fra, showrunner og creator, begge titler som i hovedsak knytter seg til skriving og laging av serien. Forfatterne ble bedt av produksjonsselskaper og kanaler om å lede seriene kunstnerisk fordi i serier, til forskjell fra film, er man avhengig av forfatterens involvering fra a-å på et helt annet vis. Kanaler, selskap, dramasjefer og alle andre involverte i produksjonen forsto at den som visste hvor karakterene og historien skal videre, er personen man trenger å gi et særlig ansvar for serien. 40 år med amerikansk serietradisjon har tvunget fram dette som en industriell nødvendighet. Dette er sentralt i forståelsen av hvorfor Danmark vokste fram som verdensledende dramanasjon, og vi tror det er en av flere grunner til at Norge nå presterer på svært høyt internasjonalt nivå.

Uansett – både creator og showrunner knyttes til det å skrive og lede skriveprosesser  gjennom en sesong. På dette grunnlaget er serieskaper-begrepet blitt brukt, og på dette har vi bygget vårt faglige samarbeid.

Et serieskaperideal

En TV-serie kan i løpet av sin levetid ha et tosifret antall regissører, men bare én serieskaperfunksjon (selv om den kan deles på to forfattere). Serieskaperen er den som innehar det kunstneriske ansvaret, og har siste ord gjennom alle seriens faser, fra manus til cast og valg av fagsjefer, deriblant regissører, til låsing av klipp og lyd og godkjenning før sending. I et overveldende flertall av serier er serieskaperen den som skapte universet – på papiret.

Man er altså ikke serieskaper om man har regissert de første episodene av en serie som går over flere sesonger. Man er heller ikke noe mindre serieskaper dersom man er klok nok til å delegere bort så mange av de kunstneriske valgene som mulig. Man kan anta at serieskaperen av House of Cards ikke la seg opp i David Finchers valg av fagsjefer da han regisserte de første episodene av House of Cards, men gjør det Fincher til serieskaper? Nei. Han er konseptuerende regissør, og hverken han eller de påfølgende sytten episode-regissørene av House of cards har gjort krav på serieskapertittelen. Hvorfor skal norske regissører det? Og nesten ingen kan navnet på Beau Willimon, serieskaperen. Og David og Beau levde godt med å dele heder og ære for alle gode valg i første sesong.

I Norge blir serier til på mange forskjellige måter, og vi er åpne for at det ikke bare finnes èn modell. I noen serier vil for eksempel serieskaperen fokusere på å skrive og følge opp som rådgiver inn i produksjonen – og dermed være mer som en klassisk hovedforfatter. I andre produksjoner skriver kanskje ikke serieskaperen selv, men hun vil alltid være den som driver skriverommet og som har det kunstneriske ansvaret for innholdet fra første til siste sesong.

Rolleforståelse

Det er fantastisk at flere kanaler og produksjoner de siste årene har dyrket fram debutanter som får ansvar fra a til å i sin første produksjon. Vi håper at norsk serieindustri forstår at satsingen på disse fører til at serier får økt synlighet og tydelighet både blant publikum og kanaler. Forståelsen av hva en serieskaper er og gjør er voksende i Norge, og resultatet er mer fruktbare arbeidsprosesser, større publikum og økt kvalitet. Og her er vi ved dette innleggets kjerne:  Regissører er regissører, og vi forstår virkelig ikke hvorfor den tittelen ikke er feiende flott for et av verdens absolutt mest krevende yrker. Regisserer du en serie, og til og med om du regisserer alt i en tv-serie, så er du ikke serieskaper om du ikke har skrevet serien også. Selvsagt er Julie Andem, Jarl Emsell Larsen og Øystein Karlsen serieskapere, men de er det fordi de skriver. Ikke fordi de regisserer.

Vennlig hilsen styret i Serieskaperne: Mette Bølstad (leder), Thomas Seeberg Torjussen, Lars Gudmestad, Gjermund S. Eriksen

Les også Norske filmregissørers svar på dette innlegget

Les også: – Hvem bør få kalle seg serieskaper?

– Flaut å stjele serieskaper-kreditering

– Flaut å stjele serieskaper-kreditering

Når regissører og produsenter som ikke skriver begynner å kalle seg serieskapere, er det på tide å få satt skapet på plass, mener Serieskaperne ved Mette Bølstad, Thomas Seeberg Torjussen, Lars Gudmestad og Gjermund Stenberg Eriksen.

Foto: Regissør David Fincher og serieskaper Beau Willimon (begge til venstre) deler rampelyset på House of Cards.

De siste ukene har det gått rykter og blitt diskutert på sosiale medier om streiken i tv-bransjen blant annet kan handle om at enkelte regissører skal få kalle seg serieskaper uten å skrive. Vi håper ryktene er betydelig overdrevet selv om flere har tatt kontakt med oss. Det er like ille som om serieskapere skulle streike for retten til å kalle seg regissør. Eller klipper for den saks skyld. Det er på tide å være tydelig på hva serieskaper i alle fall ikke er. Så er vi selvsagt for at lønna i bransjen bør bli bedre og forutsigbar.

Flere konflikter

Vi i Serieskaperne jobber for at folk som har ansvar for å skrive serier lærer av hverandre. Vi har hatt flere samlinger siste årene for å kartlegge ulike arbeidsformer og ulike konflikter. Særlig to konflikter gir oss også grunn til å si ifra. Det er flere tilfeller der regi – uten å være ansvarlig for å skrive – mener de skal kalle seg serieskapere i det man er i ferd med å gjøre ferdig serien. Som en bonus. Fordi de synes de fortjener det. Som om det ikke er gjevt nok å kalles regissør lenger.

Andre tilfeller vi kjenner til er produsenter som pitcher ideer til forfattere, som sistnevnte skal skrive ut over mange episoder til det blir en sesong. Og produsenten mener hun kan kalle seg serieskaper. Med de siste årenes profesjonalisering av produksjonsselskaper innen tv-drama, tror vi imidlertid dette vil gå over. Produsenten er serieskapernes nærmeste samarbeidspartner som begge følger en fortelling fra a til å. Forskjellen er at en serieskaper skriver eller leder innholdsproduksjonen kunstnerisk.

Hvor kommer begrepet fra?

Serieskaper er et ord en del forfattere, kritikere, kanaler, dramasjefer, produsenter og journalister begynte å bruke aktivt om forfatterne bak seriene i USA, og etterhvert også om forfatterne bak serier i Norge, Danmark og Sverige. Det er to amerikanske begreper det henter sin mening fra, showrunner og creator, begge titler som i hovedsak knytter seg til skriving og laging av serien. Forfatterne ble bedt av produksjonsselskaper og kanaler om å lede seriene kunstnerisk fordi i serier, til forskjell fra film, er man avhengig av forfatterens involvering fra a-å på et helt annet vis. Kanaler, selskap, dramasjefer og alle andre involverte i produksjonen forsto at den som visste hvor karakterene og historien skal videre, er personen man trenger å gi et særlig ansvar for serien. 40 år med amerikansk serietradisjon har tvunget fram dette som en industriell nødvendighet. Dette er sentralt i forståelsen av hvorfor Danmark vokste fram som verdensledende dramanasjon, og vi tror det er en av flere grunner til at Norge nå presterer på svært høyt internasjonalt nivå.

Uansett – både creator og showrunner knyttes til det å skrive og lede skriveprosesser  gjennom en sesong. På dette grunnlaget er serieskaper-begrepet blitt brukt, og på dette har vi bygget vårt faglige samarbeid.

Et serieskaperideal

En TV-serie kan i løpet av sin levetid ha et tosifret antall regissører, men bare én serieskaperfunksjon (selv om den kan deles på to forfattere). Serieskaperen er den som innehar det kunstneriske ansvaret, og har siste ord gjennom alle seriens faser, fra manus til cast og valg av fagsjefer, deriblant regissører, til låsing av klipp og lyd og godkjenning før sending. I et overveldende flertall av serier er serieskaperen den som skapte universet – på papiret.

Man er altså ikke serieskaper om man har regissert de første episodene av en serie som går over flere sesonger. Man er heller ikke noe mindre serieskaper dersom man er klok nok til å delegere bort så mange av de kunstneriske valgene som mulig. Man kan anta at serieskaperen av House of Cards ikke la seg opp i David Finchers valg av fagsjefer da han regisserte de første episodene av House of Cards, men gjør det Fincher til serieskaper? Nei. Han er konseptuerende regissør, og hverken han eller de påfølgende sytten episode-regissørene av House of cards har gjort krav på serieskapertittelen. Hvorfor skal norske regissører det? Og nesten ingen kan navnet på Beau Willimon, serieskaperen. Og David og Beau levde godt med å dele heder og ære for alle gode valg i første sesong.

I Norge blir serier til på mange forskjellige måter, og vi er åpne for at det ikke bare finnes èn modell. I noen serier vil for eksempel serieskaperen fokusere på å skrive og følge opp som rådgiver inn i produksjonen – og dermed være mer som en klassisk hovedforfatter. I andre produksjoner skriver kanskje ikke serieskaperen selv, men hun vil alltid være den som driver skriverommet og som har det kunstneriske ansvaret for innholdet fra første til siste sesong.

Rolleforståelse

Det er fantastisk at flere kanaler og produksjoner de siste årene har dyrket fram debutanter som får ansvar fra a til å i sin første produksjon. Vi håper at norsk serieindustri forstår at satsingen på disse fører til at serier får økt synlighet og tydelighet både blant publikum og kanaler. Forståelsen av hva en serieskaper er og gjør er voksende i Norge, og resultatet er mer fruktbare arbeidsprosesser, større publikum og økt kvalitet. Og her er vi ved dette innleggets kjerne:  Regissører er regissører, og vi forstår virkelig ikke hvorfor den tittelen ikke er feiende flott for et av verdens absolutt mest krevende yrker. Regisserer du en serie, og til og med om du regisserer alt i en tv-serie, så er du ikke serieskaper om du ikke har skrevet serien også. Selvsagt er Julie Andem, Jarl Emsell Larsen og Øystein Karlsen serieskapere, men de er det fordi de skriver. Ikke fordi de regisserer.

Vennlig hilsen styret i Serieskaperne: Mette Bølstad (leder), Thomas Seeberg Torjussen, Lars Gudmestad, Gjermund S. Eriksen

Les også Norske filmregissørers svar på dette innlegget

Les også: – Hvem bør få kalle seg serieskaper?

MENY