– Ubegrunnede anklager fra Serieskaperne

– Ubegrunnede anklager fra Serieskaperne

Serieskaperne bruker streiken som en mulighet til å hevde sin egen rolle, basert på et rykte fra sosiale medier. Det burde de holde seg for gode for, mener Marianne Kleven og Erik Richter Strand som her utdyper Norske filmregissørers holdning til serieskaperrollen.

Foto: Erik Richter Strand på opptak av Valkyrien, en serie han både regisserte og skrev på og således kunne titulere seg serieskaper.

Akkurat nå står en håndfull regissører og femti filmarbeidere i sin andre uke med streik, med lite bevegelse i forhandlingene. De arbeider på store TV-dramaproduksjoner for ryddige og solide produksjonsselskaper, som heller ikke fortjener å være rammet av streik. Kampen kjempes på vegne av et fellesskap hvor lønninger og totalbudsjetter er i evig press ovenfra og ned. I stedet for å støtte opp om sine kollegaers situasjon, velger en gruppe av Norges fremste serieskapere å bruke streiken som en mulighet til å hevde sin egen rolle, basert på et rykte fra sosiale medier. Både timingen og de ubegrunnete anklagene om tyveri er uheldige.

TV-dramastreiken er ikke en registreik. Regissører er tatt ut i streik fordi NFRs medlemmer også er medlemmer av NFF. Det er NFF som har tariffavtale med Virke Produsentforeningen og som er forhandlingspart. Regissører fra NFR er del av et rådgivende streikestyre og vi støtter de streikendes kamp.

”Flaut å stjele serieskaper-kreditering”, skriver gruppen som kaller seg Serieskaperne med stor S, som om de hadde enerett på bruken av ordet. Men uten å si hvem de anklager for å stjele. Serieskaper-begrepet i Norge er ikke en beskyttet tittel. Det er lov å ha ulike meninger om hvordan en slik rolle defineres, fra prosjekt til prosjekt.

Som forfatterne selv skriver i sitt innlegg: ”I Norge blir serier til på mange forskjellige måter, og vi er åpne for at det ikke bare finnes én modell.” Dette er vi enige med dem om. Vi mener det bør være enhver series spesifikke behov og ressurser som avgjør ansvarsfordelingen, til det beste for seriens kunstneriske resultat. Vi er også enige når de skriver at en serieskaper er en person som ”skriver eller leder innholdsproduksjonen kunstnerisk”, og at i noen produksjoner vil det være naturlig at serieskaperen ikke skriver, men i stedet utøver sitt kunstneriske ansvar på annet vis. Dette temaet har for øvrig vært debattert på konstruktivt og interessant vis både under Regidagen i mai og nylig her i Rushprint.

Ingen regissører har forsøkt å tilrive seg noen ufortjent tittel i forhandlingene med Virke Produsentforeningen. Dersom avsenderne hadde kontaktet noen av oss i NFR eller NFF før de skrev sitt medieinnlegg, kunne vi informert dem om et punkt i forhandlingene som har som mål å styrke arbeidsforholdene til den konseptuerende regissøren i en tv-serie.

Den konseptuerende regissøren er en rolle med et sterkt behov for regulering i den dramaboomen vi nå opplever, hvor både lønn og rettigheter bør gjenspeile fagfunksjonens utvidete ansvarsområde. I punktet presiseres det at en konseptuerende regissør i visse tilfeller også KAN være serieskaper, slik som enkelte regissører er, enten alene eller delt med manusforfatter eller annen/andre sentral(e) kreatør(er). Dette var aldri noe springende punkt i forhandlingene, som brøt sammen på grunn av at partene stod langt fra hverandre i lønnskravene.

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en formulering fra en intern medlemsmail fra NFF, som har blitt sitert på sosiale medier, hvor det blant annet står at Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører kjemper sammen for at ”regissøren respekteres som TV-drama-seriens opphaver!” Vi ser at dette lett kan forstås i betydningen ”eneste” opphaver, og beklager den uheldige formuleringen. Vi i NFR ville formulert oss annerledes og i streikekampens hete har det blitt tatt litt hardt i for å motivere.

Akkurat nå handler alt om å vinne kampen for å få på plass et anstendig lønnssystem for alle som jobber i tv-dramabransjen – deriblant serieskapere, regissører og manusforfattere. Vi håper på samhold og støtte, i solidaritet med dem som nå opplever stor usikkerhet i streiken.

På vegne av Norske Filmregissører:

Marianne Kleven. forbundsleder. Erik Richter Strand, nestleder

– Ubegrunnede anklager fra Serieskaperne

– Ubegrunnede anklager fra Serieskaperne

Serieskaperne bruker streiken som en mulighet til å hevde sin egen rolle, basert på et rykte fra sosiale medier. Det burde de holde seg for gode for, mener Marianne Kleven og Erik Richter Strand som her utdyper Norske filmregissørers holdning til serieskaperrollen.

Foto: Erik Richter Strand på opptak av Valkyrien, en serie han både regisserte og skrev på og således kunne titulere seg serieskaper.

Akkurat nå står en håndfull regissører og femti filmarbeidere i sin andre uke med streik, med lite bevegelse i forhandlingene. De arbeider på store TV-dramaproduksjoner for ryddige og solide produksjonsselskaper, som heller ikke fortjener å være rammet av streik. Kampen kjempes på vegne av et fellesskap hvor lønninger og totalbudsjetter er i evig press ovenfra og ned. I stedet for å støtte opp om sine kollegaers situasjon, velger en gruppe av Norges fremste serieskapere å bruke streiken som en mulighet til å hevde sin egen rolle, basert på et rykte fra sosiale medier. Både timingen og de ubegrunnete anklagene om tyveri er uheldige.

TV-dramastreiken er ikke en registreik. Regissører er tatt ut i streik fordi NFRs medlemmer også er medlemmer av NFF. Det er NFF som har tariffavtale med Virke Produsentforeningen og som er forhandlingspart. Regissører fra NFR er del av et rådgivende streikestyre og vi støtter de streikendes kamp.

”Flaut å stjele serieskaper-kreditering”, skriver gruppen som kaller seg Serieskaperne med stor S, som om de hadde enerett på bruken av ordet. Men uten å si hvem de anklager for å stjele. Serieskaper-begrepet i Norge er ikke en beskyttet tittel. Det er lov å ha ulike meninger om hvordan en slik rolle defineres, fra prosjekt til prosjekt.

Som forfatterne selv skriver i sitt innlegg: ”I Norge blir serier til på mange forskjellige måter, og vi er åpne for at det ikke bare finnes én modell.” Dette er vi enige med dem om. Vi mener det bør være enhver series spesifikke behov og ressurser som avgjør ansvarsfordelingen, til det beste for seriens kunstneriske resultat. Vi er også enige når de skriver at en serieskaper er en person som ”skriver eller leder innholdsproduksjonen kunstnerisk”, og at i noen produksjoner vil det være naturlig at serieskaperen ikke skriver, men i stedet utøver sitt kunstneriske ansvar på annet vis. Dette temaet har for øvrig vært debattert på konstruktivt og interessant vis både under Regidagen i mai og nylig her i Rushprint.

Ingen regissører har forsøkt å tilrive seg noen ufortjent tittel i forhandlingene med Virke Produsentforeningen. Dersom avsenderne hadde kontaktet noen av oss i NFR eller NFF før de skrev sitt medieinnlegg, kunne vi informert dem om et punkt i forhandlingene som har som mål å styrke arbeidsforholdene til den konseptuerende regissøren i en tv-serie.

Den konseptuerende regissøren er en rolle med et sterkt behov for regulering i den dramaboomen vi nå opplever, hvor både lønn og rettigheter bør gjenspeile fagfunksjonens utvidete ansvarsområde. I punktet presiseres det at en konseptuerende regissør i visse tilfeller også KAN være serieskaper, slik som enkelte regissører er, enten alene eller delt med manusforfatter eller annen/andre sentral(e) kreatør(er). Dette var aldri noe springende punkt i forhandlingene, som brøt sammen på grunn av at partene stod langt fra hverandre i lønnskravene.

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en formulering fra en intern medlemsmail fra NFF, som har blitt sitert på sosiale medier, hvor det blant annet står at Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører kjemper sammen for at ”regissøren respekteres som TV-drama-seriens opphaver!” Vi ser at dette lett kan forstås i betydningen ”eneste” opphaver, og beklager den uheldige formuleringen. Vi i NFR ville formulert oss annerledes og i streikekampens hete har det blitt tatt litt hardt i for å motivere.

Akkurat nå handler alt om å vinne kampen for å få på plass et anstendig lønnssystem for alle som jobber i tv-dramabransjen – deriblant serieskapere, regissører og manusforfattere. Vi håper på samhold og støtte, i solidaritet med dem som nå opplever stor usikkerhet i streiken.

På vegne av Norske Filmregissører:

Marianne Kleven. forbundsleder. Erik Richter Strand, nestleder

MENY