– Jeg håper filmmeldingen avklarer ansvaret

– Jeg håper filmmeldingen avklarer ansvaret

– Jeg håper denne filmmeldingen vil avklare ansvarsforholdene i bransjen. Det fortjener de hundrevis av folka som jobber i det offentlige filmsystemet, sier Erik Zmuda, leder av NTL Filminstitusjoner og lokalt tillitsvalgt hos Film&Kino der det nå forhandles om sluttpakker for svært mange.

13. april gikk Film&Kino ut med et generelt tilbud om frivillig fratredelsesavtale til alle sine ansatte.

– Omfanget av det kom litt brått på, forteller Erik Zmuda, leder av NTL Filminstitusjoner, lokalt tillitsvalgt hos Film&Kino og videorådgiver i Film&Kino.

Rushprint erfarer at det kan være så mange som 13 av 15 ansatte som har bedt om sluttpakke.

– Det kan jeg ikke bekrefte, men at det er mange kan jeg bekrefte. Det jeg kan si er at ledelsen har reagert raskt, og at vi nå har blitt enige om å utsette hele denne prosessen til filmmeldingen kommer.

Han håper filmmeldingen vil avklare hvilke arbeidsoppgaver Film&Kino skal ha, og hvor mye penger de har til rådighet.

– Da ser vi også hvilke stillinger som vil kunne bli berørt.

Erik Zmuda

I 2014 vedtok Film&Kinos landsmøte å endre organisasjonen fra å være en kommunal medlemsorganisasjon til å bli en medlems- og bransjeorganisasjon for kommunale og private kinoer, i tillegg til videobransjen. De vedtok samtidig kutt i støtten til festivaler, cinemateker og Den kulturelle skolesekken, og varslet ytterligere kutt fra 2016.

– Vi er enige om at antall ansatte i organisasjonen må reduseres noe, for vi ser at det ikke er lønnsmidler til å fortsette med samme antall ansatte som vi har i dag, forteller Zmuda.

– Men i mellomtiden har vi stablet opp et budsjett for den nye organisasjonen, og der ser vi at vi må kutte lønnskostnader i 2016 med fem til seks stillinger. Det er et mye bedre utgangspunkt enn at alle ansatte skulle få tilbud om sluttpakke.

Mye uro kunne vært spart

– Det er ikke tvil om at situasjonen er krevende for alle ansatte. Det skaper en usikkerhet. Og så langt har ikke departementet gitt noen signaler om hva de tenker rundt Film&Kino, alt er bare basert på rykter, forteller Zmuda.

– Det er en vanskelig situasjon å ikke vite noen ting. Det er varslet at filmmeldingen vil komme i slutten av juni. Da vil det i så fall bli forhandlinger mellom ansatte og ledelsen tidligst til høsten.

Han presiserer at dette ikke er snakk om en kollektiv sluttpakke, men om individuelle sluttpakker.

– Det vil baseres på kompetanse, erfaring, ansiennitet, og det vil være individuelt basert. Det er vi som fagforening fornøyd med. Det er mange ansatte som har vært her i mange år, med mye unik kompetanse som det vil være synd å miste. Men det er bedre at utspillet om sluttpakker kom, enn at det gikk rett til oppsigelser. Selv om det er ikke tvil om at det hadde spart mye uro om man ventet til filmmeldingen kom.

Stupende inntekter

Driften av Film&Kino har så langt vært basert på inntekter fra kinobilletter og dvd-salg.

– Vi har fått til mye for de pengene, men nå råder det stor usikkerhet i hele den offentlige filmbransjen. Hva finner vi på nå? Som leder av NTL Filminstitusjoner ser jeg denne usikkerheten i institusjoner som blant annet Norsk Filminstitutt. Usikkerheten råder rundt hva som vil skje med arbeidsplassene våre.

– Jeg håper denne filmmeldingen vil avklare ansvarsforholdene i bransjen. Det fortjener de hundrevis av folka som jobber i det offentlige filmsystemet.

Inntektene fra kinobilletter har i følge Zmuda holdt seg relativt stabilt på 23–24 millioner kroner i året.

– Men videoinntektene har jo stupt, fra 76 millioner ned til 16. Og de faller ytterligere. Det påvirker selvsagt hva vi kan bruke midler på. Og vi har slanket staben i flere omganger de siste årene.

– Hele bransjen kjenner til de forskjellige støtteordningene Film&Kino har, og hvor viktige de har vært for filmformidlingen, mener han.

– Film&Kino gir støtte til filmfestivaler, cinematekene og Filmklubbforbundet, i tillegg til at vi driver Bygdekinoen. Det er et kulturbidrag som har bidratt til at folk uten kino også får se film. Vi er veldig spent på hva som skjer med den. Vårt håp er at vi fortsatt får drive bygdekino.

Selv med store kutt påpeker Zmuda at Film&Kino har klart å verne noen av de mer utsatte områdene de jobber med.

– Vi har klart å skjerme kvalitetsfilmen på dvd, der gir vi fortsatt støtte til 100–150 utgivelser i året. Også støtten til kvalitetsfilmen på kino har vi klart å opprettholde så langt og til dels noe støtte til film for barn og unge. Men så har du festivaler, cinematek, Filmklubbforbundet og en del lokale tiltak som vi kunne støtte før, om kinoene ønsket å gjøre ting. Etter hvert som inntektene svikter blir det opp til organisasjonen å se hvor vi skal kutte neste gang.

Han understreker samtidig at dette ikke først og fremst er et politisk problem.

– Jeg tror ikke dette er så regjeringsavhengig. Jeg legger gjerne skylda på den blå regjeringen for mye, men at dvd-salget har blitt borte skal de få slippe å ta ansvaret for. Det er en markedssituasjon som har utviklet seg.

– Det har vært sett på muligheten for å avgiftsbelegge digital filmomsetning, men det har vist seg vært vanskelig å få til, og er vel mer eller mindre lagt på is, sier han.

I et intervju med Rushprint i 2014 fortalte påtroppende direktør i Film&Kino Guttorm Petterson at de fallende dvd-inntektene var dramatiske, men at det slik han så det fantes tre løsninger

«Den ene er å få avgiftsbelagt klikkefilm. Den andre er at Kulturdepartementet tar ansvar og gir en fast bevilgning hvert år. Den tredje er at man må nedskalere oppgavene og virksomheten etter inntektene.»

Guttorm-Pettersson-2012

Ren kino-organisasjon?

Erik Zmuda mener Film&Kino ikke nødvendigvis har gjort det så lett for oss selv.

– Vi har gått fra å være en kommunalt eid og politisk styrt organisasjon til å være en ren medlemsorganisasjon. Vi har spilt kortene rett opp i hendene på regjeringen som nå vil kunne hevde med rette at Film&Kino har gått fra å være en medlemsorganisasjon for de norske kommunene og kinoene med en sterk politisk styring, til å bli til en ren medlemsorganisasjon for de største private kinoene, de største kommersielle videoselskapene og de kommunaldrevne kinoene som er medlemmer.

– Dette var noe NTL gikk sterkt imot under fjorårets landsmøte da vedtaket om å omgjøre Film&Kino til en ren interesseorganisasjon ble fattet. Vi mente at det var klokt å vente til det forelå en filmmelding som ville kunne avklare vår fremtid. Det fikk vi dessverre ikke gehør for og det kan vise seg å ha vært et skjebnesvangert valg.

Hvis videoavgiften blir borte ser han ikke bort fra at Film&Kino blir en ren organisasjon for kinoene.

– Slik jeg ser det vil det være meningsløst at videodistributørene skal være medlemmer av en organisasjon når det ikke lenger er en lovpålagt avgift, og de dermed ikke kan forvente å få noen midler tilbake.

– Den nye organisasjonen er på plass 1. juni, og det er den som vil legge føringer for hva man ønsker Film&Kino skal jobbe med, forteller han.

– Alt dette har skapt utrolig usikkerhet. En del mennesker rundt på huset har det ikke noe særlig greit nå. Men vi får håpe filmmeldingen kommer når den er varslet, så tar vi det derfra.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Jeg håper filmmeldingen avklarer ansvaret

– Jeg håper filmmeldingen avklarer ansvaret

– Jeg håper denne filmmeldingen vil avklare ansvarsforholdene i bransjen. Det fortjener de hundrevis av folka som jobber i det offentlige filmsystemet, sier Erik Zmuda, leder av NTL Filminstitusjoner og lokalt tillitsvalgt hos Film&Kino der det nå forhandles om sluttpakker for svært mange.

13. april gikk Film&Kino ut med et generelt tilbud om frivillig fratredelsesavtale til alle sine ansatte.

– Omfanget av det kom litt brått på, forteller Erik Zmuda, leder av NTL Filminstitusjoner, lokalt tillitsvalgt hos Film&Kino og videorådgiver i Film&Kino.

Rushprint erfarer at det kan være så mange som 13 av 15 ansatte som har bedt om sluttpakke.

– Det kan jeg ikke bekrefte, men at det er mange kan jeg bekrefte. Det jeg kan si er at ledelsen har reagert raskt, og at vi nå har blitt enige om å utsette hele denne prosessen til filmmeldingen kommer.

Han håper filmmeldingen vil avklare hvilke arbeidsoppgaver Film&Kino skal ha, og hvor mye penger de har til rådighet.

– Da ser vi også hvilke stillinger som vil kunne bli berørt.

Erik Zmuda

I 2014 vedtok Film&Kinos landsmøte å endre organisasjonen fra å være en kommunal medlemsorganisasjon til å bli en medlems- og bransjeorganisasjon for kommunale og private kinoer, i tillegg til videobransjen. De vedtok samtidig kutt i støtten til festivaler, cinemateker og Den kulturelle skolesekken, og varslet ytterligere kutt fra 2016.

– Vi er enige om at antall ansatte i organisasjonen må reduseres noe, for vi ser at det ikke er lønnsmidler til å fortsette med samme antall ansatte som vi har i dag, forteller Zmuda.

– Men i mellomtiden har vi stablet opp et budsjett for den nye organisasjonen, og der ser vi at vi må kutte lønnskostnader i 2016 med fem til seks stillinger. Det er et mye bedre utgangspunkt enn at alle ansatte skulle få tilbud om sluttpakke.

Mye uro kunne vært spart

– Det er ikke tvil om at situasjonen er krevende for alle ansatte. Det skaper en usikkerhet. Og så langt har ikke departementet gitt noen signaler om hva de tenker rundt Film&Kino, alt er bare basert på rykter, forteller Zmuda.

– Det er en vanskelig situasjon å ikke vite noen ting. Det er varslet at filmmeldingen vil komme i slutten av juni. Da vil det i så fall bli forhandlinger mellom ansatte og ledelsen tidligst til høsten.

Han presiserer at dette ikke er snakk om en kollektiv sluttpakke, men om individuelle sluttpakker.

– Det vil baseres på kompetanse, erfaring, ansiennitet, og det vil være individuelt basert. Det er vi som fagforening fornøyd med. Det er mange ansatte som har vært her i mange år, med mye unik kompetanse som det vil være synd å miste. Men det er bedre at utspillet om sluttpakker kom, enn at det gikk rett til oppsigelser. Selv om det er ikke tvil om at det hadde spart mye uro om man ventet til filmmeldingen kom.

Stupende inntekter

Driften av Film&Kino har så langt vært basert på inntekter fra kinobilletter og dvd-salg.

– Vi har fått til mye for de pengene, men nå råder det stor usikkerhet i hele den offentlige filmbransjen. Hva finner vi på nå? Som leder av NTL Filminstitusjoner ser jeg denne usikkerheten i institusjoner som blant annet Norsk Filminstitutt. Usikkerheten råder rundt hva som vil skje med arbeidsplassene våre.

– Jeg håper denne filmmeldingen vil avklare ansvarsforholdene i bransjen. Det fortjener de hundrevis av folka som jobber i det offentlige filmsystemet.

Inntektene fra kinobilletter har i følge Zmuda holdt seg relativt stabilt på 23–24 millioner kroner i året.

– Men videoinntektene har jo stupt, fra 76 millioner ned til 16. Og de faller ytterligere. Det påvirker selvsagt hva vi kan bruke midler på. Og vi har slanket staben i flere omganger de siste årene.

– Hele bransjen kjenner til de forskjellige støtteordningene Film&Kino har, og hvor viktige de har vært for filmformidlingen, mener han.

– Film&Kino gir støtte til filmfestivaler, cinematekene og Filmklubbforbundet, i tillegg til at vi driver Bygdekinoen. Det er et kulturbidrag som har bidratt til at folk uten kino også får se film. Vi er veldig spent på hva som skjer med den. Vårt håp er at vi fortsatt får drive bygdekino.

Selv med store kutt påpeker Zmuda at Film&Kino har klart å verne noen av de mer utsatte områdene de jobber med.

– Vi har klart å skjerme kvalitetsfilmen på dvd, der gir vi fortsatt støtte til 100–150 utgivelser i året. Også støtten til kvalitetsfilmen på kino har vi klart å opprettholde så langt og til dels noe støtte til film for barn og unge. Men så har du festivaler, cinematek, Filmklubbforbundet og en del lokale tiltak som vi kunne støtte før, om kinoene ønsket å gjøre ting. Etter hvert som inntektene svikter blir det opp til organisasjonen å se hvor vi skal kutte neste gang.

Han understreker samtidig at dette ikke først og fremst er et politisk problem.

– Jeg tror ikke dette er så regjeringsavhengig. Jeg legger gjerne skylda på den blå regjeringen for mye, men at dvd-salget har blitt borte skal de få slippe å ta ansvaret for. Det er en markedssituasjon som har utviklet seg.

– Det har vært sett på muligheten for å avgiftsbelegge digital filmomsetning, men det har vist seg vært vanskelig å få til, og er vel mer eller mindre lagt på is, sier han.

I et intervju med Rushprint i 2014 fortalte påtroppende direktør i Film&Kino Guttorm Petterson at de fallende dvd-inntektene var dramatiske, men at det slik han så det fantes tre løsninger

«Den ene er å få avgiftsbelagt klikkefilm. Den andre er at Kulturdepartementet tar ansvar og gir en fast bevilgning hvert år. Den tredje er at man må nedskalere oppgavene og virksomheten etter inntektene.»

Guttorm-Pettersson-2012

Ren kino-organisasjon?

Erik Zmuda mener Film&Kino ikke nødvendigvis har gjort det så lett for oss selv.

– Vi har gått fra å være en kommunalt eid og politisk styrt organisasjon til å være en ren medlemsorganisasjon. Vi har spilt kortene rett opp i hendene på regjeringen som nå vil kunne hevde med rette at Film&Kino har gått fra å være en medlemsorganisasjon for de norske kommunene og kinoene med en sterk politisk styring, til å bli til en ren medlemsorganisasjon for de største private kinoene, de største kommersielle videoselskapene og de kommunaldrevne kinoene som er medlemmer.

– Dette var noe NTL gikk sterkt imot under fjorårets landsmøte da vedtaket om å omgjøre Film&Kino til en ren interesseorganisasjon ble fattet. Vi mente at det var klokt å vente til det forelå en filmmelding som ville kunne avklare vår fremtid. Det fikk vi dessverre ikke gehør for og det kan vise seg å ha vært et skjebnesvangert valg.

Hvis videoavgiften blir borte ser han ikke bort fra at Film&Kino blir en ren organisasjon for kinoene.

– Slik jeg ser det vil det være meningsløst at videodistributørene skal være medlemmer av en organisasjon når det ikke lenger er en lovpålagt avgift, og de dermed ikke kan forvente å få noen midler tilbake.

– Den nye organisasjonen er på plass 1. juni, og det er den som vil legge føringer for hva man ønsker Film&Kino skal jobbe med, forteller han.

– Alt dette har skapt utrolig usikkerhet. En del mennesker rundt på huset har det ikke noe særlig greit nå. Men vi får håpe filmmeldingen kommer når den er varslet, så tar vi det derfra.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY