Norsk films gullalder

Norsk films gullalder

Vi er livredde for at noen som får makt faktisk skal bruke denne. Dermed er både direktøren for det hele og konsulentene ganske handlingslammede, skriver Thomas Robsahm. Likevel mener han vi befinner oss i den norske filmens gullalder.

Foto: – Også «vanskelige» filmer som ‘Tusen ganger god natt’ og ‘Kule kidz gråter ikke’ (avbildet) har passert 100 000 de siste månedene, skriver Thomas Robsahm.

Vi er midt inne i norsk films gullalder. Spørsmålet er om toppen er nådd. Besøket holder seg stabilt høyt og kvaliteten og variasjonen er merkbart bedre enn før, men er det mulig å løfte seg ytterligere? Svaret gir seg selv.

Hemmeligheten bak suksessen handler hovedsaklig om tre ting: 

 • Filmskolen og annen utdanning. 
 • Målbevisst satsning på kontinuitet. 
 • Evnen til å satse kommersielt og kunstnerisk samtidig fremfor å se dette som motsetninger.

De siste årenes fantastiske resultater for norsk film viser at det faktisk nytter å ta grep. Nedleggelsen av Norsk Film as i 2001, innføring av ordninger som markedsbasert vurdering og pakkefinansiert utvikling har vært med på å øke profesjonaliteten og uavhengigheten i bransjen. De siste årene har også konsulentrollen blitt kraftig profesjonalisert og vi har fått pakkefinansiert produksjon, der de aller beste aktørene gis større frihet til selv å bestemme hva som skal produseres. I sum har vi fått markant økt kvalitet og et publikum som ønsker norsk film.

Thomas Robsahm_768
Thomas Robsahm

Er det så produsentene som er «vinnerne» de siste årene? Bare det at spørsmålet stilles slik er et symptom på den største svakheten i bransjen. Dette at vi alltid setter faggrupper opp mot hverandre. Denne evige gnålingen om «vanskelige regissører» «grådige produsenter» og «udugelige manusforfattere». Vi må innse at vi er helt avhengige av hverandre. Å lage film er vanskelig, å nå ut til publikum er ennå vanskeligere. Det er derfor film for det meste handler om å jobbe sammen. Det er derfor de beste kreftene må forenes for å nå ut.  Vi må fortsette å bygge solide og differensierte produksjonsmiljøer der manusforfattere, regissører og produsenter utfyller hverandre.

Aftenposten problematiserte for en tid siden at tre fjerdedeler av midlene går til ca. ti produksjonsselskaper. Med en samlet produksjon på omtrent 25 spillefilmer skulle det bare mangle. I Danmark står tre selskaper for 45% av produksjonene og 99% av suksessene. Færre selskaper betyr ikke færre filmskapere eller mindre mangfold, bare færre kopimaskiner og mer kontinuitet. Det er uansett alltid mulig å utfordre de etablerte. Ingen er sikret for livet selv om noen selskap i perioder lykkes bedre enn andre. Den kontinuiteten som nå er skapt i enkelte selskaper bør dyrkes videre ved å få til det samme med flere regissører og ikke minst manusforfattere. Mens våre ca. 50-årige regissører har laget 6-7 spillefilmer, har tilsvarende regissører i Danmark laget det dobbelte. Dette må endres for nye generasjoner. De må i gang raskere og de må få lage mye film så raskt som mulig. Dette forutsetter at vi produsenter dyrker regissørene og forfatterne som om de var toppidrettsutøvere. Det er ganske enkelt jobben vår.

Det sies at vi har for mange ordninger (ca. 15, siste jeg prøvde å telle), og det er riktig, men hvis man erstatter ordet ordning med målsettinger så er alle viktige. Dog trengs det ikke en egen konsulent, rådgiver og søknadsfrist for hver målsetting. Vi lider fortsatt litt under det faktum at mange av ordningen er viktigere for filmskaperne enn for filmene og dets publikum. Med det mener jeg at mye åpenbart ville vært annerledes dersom vi hele tiden fokuserte utelukkende på hva som gir de beste filmene – ikke de beste ordningene for hver enkelt interessegruppe.  Strengt tatt kunne vi samlet alt i en stor pott dersom vi var enige om noen grunnleggende ting. Som f.eks:

 • Vi trenger både sterke publikumsvinnere og kunstnerisk sterke filmer.
 • Vi trenger både kontinuitet og nye talenter.
 • Vi trenger både kvinner og menn.
 • Vi trenger både småsteder og storbyer.
 • Vi trenger både nasjonal og internasjonal suksess.
 • Vi trenger både solid håndverk og famlende eksperimentering.
 • Vi trenger både voksen og barnefilm.
 • Vi trenger både dokumentar og fiksjon. 

Men fordi debatten så ofte handler om å velge enten/eller, at noe er viktigere enn det andre, har vi opprettet en ordning for alt og alle. Samtidig er vi livredde for at noen som får makt faktisk skal bruke denne. Dermed er både direktøren for det hele og konsulentene i praksis ganske handlingslammede. Selv når de bare skal sitte 4-6 år tør vi ikke helt å la de bestemme for mye. Ordningene blir dermed et slags sikkerhetsnett for hver sjanger og faggruppe i stedet for et middel for alltid å dyrke det som har størst potensial.

Paradoksalt nok er det barne- og familiefilmen, den som ikke har noen egen ordning, som har løftet seg aller mest de siste årene. Barnefilmene er klare publikumsvinnere, men ofte også festivalvinnere og kritikerfavoritter. Man trenger med andre ord ikke egne ordninger for å oppnå gode resultater. Bransjen preges imidlertid fortsatt i for stor grad av at alle kjemper for egeninteresser. Produsentene vil beholde markedsordningen, regissørene vil beholde konsulenter og pakkefinansiering, dokumentaristene vil beholde øremerkede midler til dokumentar og de unge vil ha Nye Veier og mer til kortfilm. Det er ikke naturgitt at det er like mange gode prosjekter i hver sjanger til enhver tid. Vi må ha is i magen og rive ned de kunstige skillene og være enige om at vi skal få til alt – uten gammeldags øremerking. Da ville vi samtidig kunne redusere byråkratiet fordi færre ordninger betyr mindre administrasjon. 

Og hvis noen prøver å fortelle deg at kinoene snart er tomme, ikke hør på tøvet. I alle de over 40 årene jeg har vært i bransjen har jeg fått høre at alt var bedre før og «nå har markedet endret seg». Det er aldri ment positivt. Den siste syndebukken er digitaliseringen. Men når antall norske filmer har økt dramatisk de siste årene, så sier det seg selv at konkurransen blir tøffere. Totalbesøket har gått opp, men samtidig går enkelte filmer veldig dårlig. Kinopublikummet er imidlertid stabilt høyt og de ser norsk film. Også «vanskelige» filmer som Tusen ganger god natt og Kule kidz gråter ikke (begge spådd lave tall på forhånd) har passert 100 000 de siste månedene. Det er med andre ord ingen grunn til å deppe. Hver gang vi har en suksess tror vi fasiten er å gjøre mer av det samme og hver gang vi får en flopp tror vi løsningen er å aldri gjøre noe lignende igjen. Ett eksempel på dette er at mange tar til orde for at dokumentar ikke har noe på kino å gjøre. Selv om vi de siste årene ikke har sett like store suksesser som ved årtusenskiftet, så går dokumentar fortsatt oppsiktsvekkende bra på kino i Norge. Ja, også etter digitaliseringen. Av de rundt tyve dokumentarene som har blitt kinolansert siden 2009 er det riktignok en håndfull som kunne spart seg bryet, men seks av filmene har hatt et besøk mellom 20 og 40 000, som i forhold til budsjett er langt bedre enn svært mange fiksjonsfilmer. Kan vi ikke en gang for alle bare være enige om at det eneste som ikke har noe på kino å gjøre er dårlige filmer uten appell?

De blåblå gjennomgår nå filmpolitikken. Den kanskje største utfordringen er hva man skal gjøre med etterhåndstilskuddet. Den enkleste måten å rette opp ordningens klare svakheter ville være å løfte den nedre grensen for markedsfilmer og filmer uten forhåndstilskudd til f.eks. 50 000 besøk. Dermed ville bransjen være mye mer forsiktig med å sette opp kvasi-kommersielle filmer på kino som ikke har verken kvalitet eller publikum, men som likevel tapper NFI for penger. Samtidig kunne man droppet nedre grense for forhåndsstøttede filmer, da dette er filmer NFI ønsker og også kan beregne totalkostnaden for på forhånd.

Ellers er det mye som fungerer som det skal og det er ingen grunn til å endre på for mye nå. Først og fremst bør NFI og bransjen selv få bestemme mest mulig uten detaljstyring. Målene må gjerne være like ambisiøse som forrige regjering, men da må det også puttes penger der munnen er og unngå nedskjæringer uten mål og mening. Bransjen har levert. Kan vi levere enda bedre? Så klart vi kan. Allerede har 2014 vist seg å være et godt år for norsk film internasjonalt med solid deltagelse på to av verdens største festivaler som har bidratt til imponerende salg av flere norske filmer. Og hjemme har vi i år muligheten til å passere 3 millioner kinobesøk som i så fall betyr det beste året siden 1975.  Alt kommer bare an på to ting: Hvor gode filmene er og/eller hvor godt de blir lansert. Det er med andre ord opp til oss.

6 kommentarer til Norsk films gullalder

 1. Utrolig mange gode poenger, ikke ofte jeg synes det er spennende å lese filmdebatter, men samtidig synes jeg dessverre kronikken begynner å motargumentere sitt eget hovedpoeng i siste halvdel.

  «De siste årenes fantastiske resultater for norsk film viser at det faktisk nytter å ta grep. Nedleggelsen av Norsk Film as i 2001… Vi må fortsette å bygge solide og differensierte produksjonsmiljøer der manusforfattere, regissører og produsenter utfyller hverandre.»

  Men så argumenteres det videre for:
  «Vi lider fortsatt litt under det faktum at mange av ordningen er viktigere for filmskaperne enn for filmene og dets publikum. Med det mener jeg at mye åpenbart ville vært annerledes dersom vi hele tiden fokuserte utelukkende på hva som gir de beste filmene – ikke de beste ordningene for hver enkelt interessegruppe. Strengt tatt kunne vi samlet alt i en stor pott…»

  En maktkonsentrasjon mellom en enkelt filmskole (ofte med stor F) og et enkelt fond vil være skadelig først og fremst for filmen, ikke bransjen, fordi synlige og usynlige maktkoblinger som vi har mye av i teaterverden vil kunne få relativt fritt spillerom, og hindre viktige og sterke stemmer å nå frem. Derfor er det viktig å ha diverserte utdanningsmiljøer, gjerne med så få tette bånd som mulig, som f.eks. fra Kabelvåg og Lillehammer (slik man har Gøteborg og Stockholm i Sverige) og forskjellige kompetansefond. I forhold til fond så har vi en helt unik ordning i Norge med regionale fond som både har kapital og kompetanse, som kan gå inn i mindre prosjekter og kan samtidig ha en større nærhet til regissører, produsenter og manusforfattere som ennå ikke har gjort det stort med spillefilm på den røde løperen, men som skal dyttes i riktig retning. De regionale fondene har tid til å bli kjent med aktørene, og samtidig båndlegger de sine midler til regionene, slik at man faktisk har operativ kompetanse på narrativ film, noe Oslo-regionen kan risikere å miste om ikke mer NFI-penger båndlegges til Norge, fremfor at produksjonene flyttes ut til lavkostland… Dette var i og for seg en avsporing av debatten, men å samle alle midler på et sted kan gi uønskede utfall og mindre mangfold. Ulike støtteordninger og utdannelser, sammen med ulike produksjonsmiljøer sikrer en bransje som regulerer seg selv, og at personlig initativ kan få spillerom.

 2. Enig med deg i at norsk film aldri har vært bedre. Bredden i nyere norsk film er stor. Vi har animasjon for voksne i Sett Jimmy fri, svart humor i En ganske snill mann eller Kraftidioten og eventyr i Gåten Ragnarok. Norsk film beveger seg både bakover i tid og under vannet i Pioner. Foreløpig er det ingen som har dristet seg fremover i tid, men det kommer nok. Jeg er litt redd for at Høyre skal jekke på kravet om 20-25 norske filmer i året. Jeg tror dette antallet er best for å sysselsette skuespillere og regissører nok til at man kan ha en levende filmkultur. Et nytt fenomen er jo at enkelte norske regissører veksler mellom norske og amerikanske filmer. Det betyr mere erfaring, bedre regissører og bedre norske filmer.

 3. Veldig bra Thomas. Langt på vei enig med deg i det meste. Det eneste som bekymrer meg er tendensen til at produksjonsselskapene på nytt langt på vei lever av å produsere ikke på salg av ferdig film og det ligger nok i forskriftene og etterhåndsstøtten. Dette er på sikt en farlig utvikling fordi vi kan miste kontakten med publikum!

 4. I sannhet vil det alltid eksistere en debatt om hvordan norsk film kan bli bedre. Ganske enkelt fordi publikum vil trekke seg bort for så og komme tilbake ved et senere tidspunkt. Dessverre har vi også en tendens til å se kvalitet i forhold til hvor mange som faktisk løser billett. Med noen få unntak selvfølgelig.

  De siste årene har det vært bra besøk noen få filmer som igjen har presset de totale årstallene opp i taket. Dette har stort sett dreid seg om dyre filmer som ikke har annet mål enn å fylle kinosaler med promp, syngende bestemødre eller sjøormer. Selv om kvaliteten på filmene enkelte ganger nærmer seg kalkunen klapper bransjen seg allikevel på skulderen og hyler og skriker om hvor flinke de er.

  Samtidig har de smalere produksjonene i stor grad gått en stille død i møte. Inkludert Eskil Vogts mye diskuterte Blind. Ser man på kvalitet er det ingen tvil om at Vogts film er langt bedre enn for eksempel, Gåten Ragnarok.

  Allikevel finner ikke publikum frem til Blind. Er det markedsføringen som svikter? Eller vil folk ganske enkelt ikke ha den? Erik Poppe er en av de få som har tatt den smalere filmen opp til 100 000 publikummere de siste årene, men han og noen få andre representerer unntaket.

  Kommersielle søppelfilmer er bra for bransjen, og de bør lages for dem rettferdiggjør alle de ordninger som eksisterer. Det er ikke slik at man skal presse kunstfilmen på folk. Allikevel tror jeg det er på tide å gjøre en grundigere analyse av filmene på begge sidene av skalaen.

  Det er nemlig slik at det er større sjanse for at noen finner frem til Blind om 20 år enn Gåten Ragnarok…

 5. @ Erik Neset
  Er du sur for at folk ikke liker kunstfilmen? Det går ikke an å tvinge folk til å like noe de faktisk ikke liker. Har du tenkt på at de kanskje syntes Blind er kjedelig? Og om så få liker kunstfilmen, kan det da være at den er oppskrytt? Nå har vi fått både b-film og kunstfilm i Norge, som hver for seg av og til holder mål. Målet må nå være å få en film som begge leire vil se og syntes er bra.

 6. Jeg forstår ikke hvordan du har kommet frem til at jeg er sur fordi folk svikter kunstfilmen???

  Jeg synes «smalere film» er bedre siden «kunstfilm» kan sette skrekken og fordommer i de fleste.

  Som skrevet over mener jeg vi trenger begge deler. Både kunstfilmen og b-filmen. Samtidig mener jeg at en debatt om begge er like viktig. Publikum har de siste årene kommet til den norske filmen, og det er bra.

  Som jeg skrev til slutt at det er større sjanse for at noen plukker opp Blind om 20 år enn Gåten Ragnarok har heller ikke noe med surhet å gjøre. Populærfilmene har en tendens til å dø like fort som de kommer. De er et pust i tiden og lite annet. Ikke alltid for all del! Dette er ingen eksakt vitenskap… Star Wars er et godt eksempel på dette. For å ta et sidespor var det en film ingen av de pengesterke trodde på. Faktisk prøvde selskapet flere ganger å legge ned hele dritten.

  Orson Welles regisserte Citizen Kane i 1941. Det var ingen suksess! Mange år senere ble den kåret til verdens beste film. Nå skal det sies at det var en rekke utenforstående hendelser som bidro til filmens fall. Poenget burde være talt uansett.

  En annen film er Don’t Look Now som ikke veltet lass da den kom ut i 1973. I dag er den sett på som en moderne klassikker og nye folk finner stadig frem til den. Sexscenen mellom Julie Christie og Donald Sutherland ble for en del år tilbake kåret til en av filmhistoriens beste.

  Blade Runner var en film der publikum sov foran kinoene før premieren. De skulle se den neste Harrison Ford filmen regissert av Alien ikonet Ridley Scott. Gjett om de ble skuffet! En filosofisk science-fiction? I ettertid har filmen fått sitt publikum og selvsagt klassiker stempel.

  Om folk synes Blind er kjedelig er godt mulig. De jeg kjenner som har sett den finner den både rørende og ikke minst morsom. Om den har kvaliteter til å bli udødelig finnes det heller ikke svar på enda.

  Ragnarok derimot. Den er borte…

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Norsk films gullalder

Norsk films gullalder

Vi er livredde for at noen som får makt faktisk skal bruke denne. Dermed er både direktøren for det hele og konsulentene ganske handlingslammede, skriver Thomas Robsahm. Likevel mener han vi befinner oss i den norske filmens gullalder.

Foto: – Også «vanskelige» filmer som ‘Tusen ganger god natt’ og ‘Kule kidz gråter ikke’ (avbildet) har passert 100 000 de siste månedene, skriver Thomas Robsahm.

Vi er midt inne i norsk films gullalder. Spørsmålet er om toppen er nådd. Besøket holder seg stabilt høyt og kvaliteten og variasjonen er merkbart bedre enn før, men er det mulig å løfte seg ytterligere? Svaret gir seg selv.

Hemmeligheten bak suksessen handler hovedsaklig om tre ting: 

 • Filmskolen og annen utdanning. 
 • Målbevisst satsning på kontinuitet. 
 • Evnen til å satse kommersielt og kunstnerisk samtidig fremfor å se dette som motsetninger.

De siste årenes fantastiske resultater for norsk film viser at det faktisk nytter å ta grep. Nedleggelsen av Norsk Film as i 2001, innføring av ordninger som markedsbasert vurdering og pakkefinansiert utvikling har vært med på å øke profesjonaliteten og uavhengigheten i bransjen. De siste årene har også konsulentrollen blitt kraftig profesjonalisert og vi har fått pakkefinansiert produksjon, der de aller beste aktørene gis større frihet til selv å bestemme hva som skal produseres. I sum har vi fått markant økt kvalitet og et publikum som ønsker norsk film.

Thomas Robsahm_768
Thomas Robsahm

Er det så produsentene som er «vinnerne» de siste årene? Bare det at spørsmålet stilles slik er et symptom på den største svakheten i bransjen. Dette at vi alltid setter faggrupper opp mot hverandre. Denne evige gnålingen om «vanskelige regissører» «grådige produsenter» og «udugelige manusforfattere». Vi må innse at vi er helt avhengige av hverandre. Å lage film er vanskelig, å nå ut til publikum er ennå vanskeligere. Det er derfor film for det meste handler om å jobbe sammen. Det er derfor de beste kreftene må forenes for å nå ut.  Vi må fortsette å bygge solide og differensierte produksjonsmiljøer der manusforfattere, regissører og produsenter utfyller hverandre.

Aftenposten problematiserte for en tid siden at tre fjerdedeler av midlene går til ca. ti produksjonsselskaper. Med en samlet produksjon på omtrent 25 spillefilmer skulle det bare mangle. I Danmark står tre selskaper for 45% av produksjonene og 99% av suksessene. Færre selskaper betyr ikke færre filmskapere eller mindre mangfold, bare færre kopimaskiner og mer kontinuitet. Det er uansett alltid mulig å utfordre de etablerte. Ingen er sikret for livet selv om noen selskap i perioder lykkes bedre enn andre. Den kontinuiteten som nå er skapt i enkelte selskaper bør dyrkes videre ved å få til det samme med flere regissører og ikke minst manusforfattere. Mens våre ca. 50-årige regissører har laget 6-7 spillefilmer, har tilsvarende regissører i Danmark laget det dobbelte. Dette må endres for nye generasjoner. De må i gang raskere og de må få lage mye film så raskt som mulig. Dette forutsetter at vi produsenter dyrker regissørene og forfatterne som om de var toppidrettsutøvere. Det er ganske enkelt jobben vår.

Det sies at vi har for mange ordninger (ca. 15, siste jeg prøvde å telle), og det er riktig, men hvis man erstatter ordet ordning med målsettinger så er alle viktige. Dog trengs det ikke en egen konsulent, rådgiver og søknadsfrist for hver målsetting. Vi lider fortsatt litt under det faktum at mange av ordningen er viktigere for filmskaperne enn for filmene og dets publikum. Med det mener jeg at mye åpenbart ville vært annerledes dersom vi hele tiden fokuserte utelukkende på hva som gir de beste filmene – ikke de beste ordningene for hver enkelt interessegruppe.  Strengt tatt kunne vi samlet alt i en stor pott dersom vi var enige om noen grunnleggende ting. Som f.eks:

 • Vi trenger både sterke publikumsvinnere og kunstnerisk sterke filmer.
 • Vi trenger både kontinuitet og nye talenter.
 • Vi trenger både kvinner og menn.
 • Vi trenger både småsteder og storbyer.
 • Vi trenger både nasjonal og internasjonal suksess.
 • Vi trenger både solid håndverk og famlende eksperimentering.
 • Vi trenger både voksen og barnefilm.
 • Vi trenger både dokumentar og fiksjon. 

Men fordi debatten så ofte handler om å velge enten/eller, at noe er viktigere enn det andre, har vi opprettet en ordning for alt og alle. Samtidig er vi livredde for at noen som får makt faktisk skal bruke denne. Dermed er både direktøren for det hele og konsulentene i praksis ganske handlingslammede. Selv når de bare skal sitte 4-6 år tør vi ikke helt å la de bestemme for mye. Ordningene blir dermed et slags sikkerhetsnett for hver sjanger og faggruppe i stedet for et middel for alltid å dyrke det som har størst potensial.

Paradoksalt nok er det barne- og familiefilmen, den som ikke har noen egen ordning, som har løftet seg aller mest de siste årene. Barnefilmene er klare publikumsvinnere, men ofte også festivalvinnere og kritikerfavoritter. Man trenger med andre ord ikke egne ordninger for å oppnå gode resultater. Bransjen preges imidlertid fortsatt i for stor grad av at alle kjemper for egeninteresser. Produsentene vil beholde markedsordningen, regissørene vil beholde konsulenter og pakkefinansiering, dokumentaristene vil beholde øremerkede midler til dokumentar og de unge vil ha Nye Veier og mer til kortfilm. Det er ikke naturgitt at det er like mange gode prosjekter i hver sjanger til enhver tid. Vi må ha is i magen og rive ned de kunstige skillene og være enige om at vi skal få til alt – uten gammeldags øremerking. Da ville vi samtidig kunne redusere byråkratiet fordi færre ordninger betyr mindre administrasjon. 

Og hvis noen prøver å fortelle deg at kinoene snart er tomme, ikke hør på tøvet. I alle de over 40 årene jeg har vært i bransjen har jeg fått høre at alt var bedre før og «nå har markedet endret seg». Det er aldri ment positivt. Den siste syndebukken er digitaliseringen. Men når antall norske filmer har økt dramatisk de siste årene, så sier det seg selv at konkurransen blir tøffere. Totalbesøket har gått opp, men samtidig går enkelte filmer veldig dårlig. Kinopublikummet er imidlertid stabilt høyt og de ser norsk film. Også «vanskelige» filmer som Tusen ganger god natt og Kule kidz gråter ikke (begge spådd lave tall på forhånd) har passert 100 000 de siste månedene. Det er med andre ord ingen grunn til å deppe. Hver gang vi har en suksess tror vi fasiten er å gjøre mer av det samme og hver gang vi får en flopp tror vi løsningen er å aldri gjøre noe lignende igjen. Ett eksempel på dette er at mange tar til orde for at dokumentar ikke har noe på kino å gjøre. Selv om vi de siste årene ikke har sett like store suksesser som ved årtusenskiftet, så går dokumentar fortsatt oppsiktsvekkende bra på kino i Norge. Ja, også etter digitaliseringen. Av de rundt tyve dokumentarene som har blitt kinolansert siden 2009 er det riktignok en håndfull som kunne spart seg bryet, men seks av filmene har hatt et besøk mellom 20 og 40 000, som i forhold til budsjett er langt bedre enn svært mange fiksjonsfilmer. Kan vi ikke en gang for alle bare være enige om at det eneste som ikke har noe på kino å gjøre er dårlige filmer uten appell?

De blåblå gjennomgår nå filmpolitikken. Den kanskje største utfordringen er hva man skal gjøre med etterhåndstilskuddet. Den enkleste måten å rette opp ordningens klare svakheter ville være å løfte den nedre grensen for markedsfilmer og filmer uten forhåndstilskudd til f.eks. 50 000 besøk. Dermed ville bransjen være mye mer forsiktig med å sette opp kvasi-kommersielle filmer på kino som ikke har verken kvalitet eller publikum, men som likevel tapper NFI for penger. Samtidig kunne man droppet nedre grense for forhåndsstøttede filmer, da dette er filmer NFI ønsker og også kan beregne totalkostnaden for på forhånd.

Ellers er det mye som fungerer som det skal og det er ingen grunn til å endre på for mye nå. Først og fremst bør NFI og bransjen selv få bestemme mest mulig uten detaljstyring. Målene må gjerne være like ambisiøse som forrige regjering, men da må det også puttes penger der munnen er og unngå nedskjæringer uten mål og mening. Bransjen har levert. Kan vi levere enda bedre? Så klart vi kan. Allerede har 2014 vist seg å være et godt år for norsk film internasjonalt med solid deltagelse på to av verdens største festivaler som har bidratt til imponerende salg av flere norske filmer. Og hjemme har vi i år muligheten til å passere 3 millioner kinobesøk som i så fall betyr det beste året siden 1975.  Alt kommer bare an på to ting: Hvor gode filmene er og/eller hvor godt de blir lansert. Det er med andre ord opp til oss.

6 Responses to Norsk films gullalder

 1. Utrolig mange gode poenger, ikke ofte jeg synes det er spennende å lese filmdebatter, men samtidig synes jeg dessverre kronikken begynner å motargumentere sitt eget hovedpoeng i siste halvdel.

  «De siste årenes fantastiske resultater for norsk film viser at det faktisk nytter å ta grep. Nedleggelsen av Norsk Film as i 2001… Vi må fortsette å bygge solide og differensierte produksjonsmiljøer der manusforfattere, regissører og produsenter utfyller hverandre.»

  Men så argumenteres det videre for:
  «Vi lider fortsatt litt under det faktum at mange av ordningen er viktigere for filmskaperne enn for filmene og dets publikum. Med det mener jeg at mye åpenbart ville vært annerledes dersom vi hele tiden fokuserte utelukkende på hva som gir de beste filmene – ikke de beste ordningene for hver enkelt interessegruppe. Strengt tatt kunne vi samlet alt i en stor pott…»

  En maktkonsentrasjon mellom en enkelt filmskole (ofte med stor F) og et enkelt fond vil være skadelig først og fremst for filmen, ikke bransjen, fordi synlige og usynlige maktkoblinger som vi har mye av i teaterverden vil kunne få relativt fritt spillerom, og hindre viktige og sterke stemmer å nå frem. Derfor er det viktig å ha diverserte utdanningsmiljøer, gjerne med så få tette bånd som mulig, som f.eks. fra Kabelvåg og Lillehammer (slik man har Gøteborg og Stockholm i Sverige) og forskjellige kompetansefond. I forhold til fond så har vi en helt unik ordning i Norge med regionale fond som både har kapital og kompetanse, som kan gå inn i mindre prosjekter og kan samtidig ha en større nærhet til regissører, produsenter og manusforfattere som ennå ikke har gjort det stort med spillefilm på den røde løperen, men som skal dyttes i riktig retning. De regionale fondene har tid til å bli kjent med aktørene, og samtidig båndlegger de sine midler til regionene, slik at man faktisk har operativ kompetanse på narrativ film, noe Oslo-regionen kan risikere å miste om ikke mer NFI-penger båndlegges til Norge, fremfor at produksjonene flyttes ut til lavkostland… Dette var i og for seg en avsporing av debatten, men å samle alle midler på et sted kan gi uønskede utfall og mindre mangfold. Ulike støtteordninger og utdannelser, sammen med ulike produksjonsmiljøer sikrer en bransje som regulerer seg selv, og at personlig initativ kan få spillerom.

 2. Enig med deg i at norsk film aldri har vært bedre. Bredden i nyere norsk film er stor. Vi har animasjon for voksne i Sett Jimmy fri, svart humor i En ganske snill mann eller Kraftidioten og eventyr i Gåten Ragnarok. Norsk film beveger seg både bakover i tid og under vannet i Pioner. Foreløpig er det ingen som har dristet seg fremover i tid, men det kommer nok. Jeg er litt redd for at Høyre skal jekke på kravet om 20-25 norske filmer i året. Jeg tror dette antallet er best for å sysselsette skuespillere og regissører nok til at man kan ha en levende filmkultur. Et nytt fenomen er jo at enkelte norske regissører veksler mellom norske og amerikanske filmer. Det betyr mere erfaring, bedre regissører og bedre norske filmer.

 3. Veldig bra Thomas. Langt på vei enig med deg i det meste. Det eneste som bekymrer meg er tendensen til at produksjonsselskapene på nytt langt på vei lever av å produsere ikke på salg av ferdig film og det ligger nok i forskriftene og etterhåndsstøtten. Dette er på sikt en farlig utvikling fordi vi kan miste kontakten med publikum!

 4. I sannhet vil det alltid eksistere en debatt om hvordan norsk film kan bli bedre. Ganske enkelt fordi publikum vil trekke seg bort for så og komme tilbake ved et senere tidspunkt. Dessverre har vi også en tendens til å se kvalitet i forhold til hvor mange som faktisk løser billett. Med noen få unntak selvfølgelig.

  De siste årene har det vært bra besøk noen få filmer som igjen har presset de totale årstallene opp i taket. Dette har stort sett dreid seg om dyre filmer som ikke har annet mål enn å fylle kinosaler med promp, syngende bestemødre eller sjøormer. Selv om kvaliteten på filmene enkelte ganger nærmer seg kalkunen klapper bransjen seg allikevel på skulderen og hyler og skriker om hvor flinke de er.

  Samtidig har de smalere produksjonene i stor grad gått en stille død i møte. Inkludert Eskil Vogts mye diskuterte Blind. Ser man på kvalitet er det ingen tvil om at Vogts film er langt bedre enn for eksempel, Gåten Ragnarok.

  Allikevel finner ikke publikum frem til Blind. Er det markedsføringen som svikter? Eller vil folk ganske enkelt ikke ha den? Erik Poppe er en av de få som har tatt den smalere filmen opp til 100 000 publikummere de siste årene, men han og noen få andre representerer unntaket.

  Kommersielle søppelfilmer er bra for bransjen, og de bør lages for dem rettferdiggjør alle de ordninger som eksisterer. Det er ikke slik at man skal presse kunstfilmen på folk. Allikevel tror jeg det er på tide å gjøre en grundigere analyse av filmene på begge sidene av skalaen.

  Det er nemlig slik at det er større sjanse for at noen finner frem til Blind om 20 år enn Gåten Ragnarok…

 5. @ Erik Neset
  Er du sur for at folk ikke liker kunstfilmen? Det går ikke an å tvinge folk til å like noe de faktisk ikke liker. Har du tenkt på at de kanskje syntes Blind er kjedelig? Og om så få liker kunstfilmen, kan det da være at den er oppskrytt? Nå har vi fått både b-film og kunstfilm i Norge, som hver for seg av og til holder mål. Målet må nå være å få en film som begge leire vil se og syntes er bra.

 6. Jeg forstår ikke hvordan du har kommet frem til at jeg er sur fordi folk svikter kunstfilmen???

  Jeg synes «smalere film» er bedre siden «kunstfilm» kan sette skrekken og fordommer i de fleste.

  Som skrevet over mener jeg vi trenger begge deler. Både kunstfilmen og b-filmen. Samtidig mener jeg at en debatt om begge er like viktig. Publikum har de siste årene kommet til den norske filmen, og det er bra.

  Som jeg skrev til slutt at det er større sjanse for at noen plukker opp Blind om 20 år enn Gåten Ragnarok har heller ikke noe med surhet å gjøre. Populærfilmene har en tendens til å dø like fort som de kommer. De er et pust i tiden og lite annet. Ikke alltid for all del! Dette er ingen eksakt vitenskap… Star Wars er et godt eksempel på dette. For å ta et sidespor var det en film ingen av de pengesterke trodde på. Faktisk prøvde selskapet flere ganger å legge ned hele dritten.

  Orson Welles regisserte Citizen Kane i 1941. Det var ingen suksess! Mange år senere ble den kåret til verdens beste film. Nå skal det sies at det var en rekke utenforstående hendelser som bidro til filmens fall. Poenget burde være talt uansett.

  En annen film er Don’t Look Now som ikke veltet lass da den kom ut i 1973. I dag er den sett på som en moderne klassikker og nye folk finner stadig frem til den. Sexscenen mellom Julie Christie og Donald Sutherland ble for en del år tilbake kåret til en av filmhistoriens beste.

  Blade Runner var en film der publikum sov foran kinoene før premieren. De skulle se den neste Harrison Ford filmen regissert av Alien ikonet Ridley Scott. Gjett om de ble skuffet! En filosofisk science-fiction? I ettertid har filmen fått sitt publikum og selvsagt klassiker stempel.

  Om folk synes Blind er kjedelig er godt mulig. De jeg kjenner som har sett den finner den både rørende og ikke minst morsom. Om den har kvaliteter til å bli udødelig finnes det heller ikke svar på enda.

  Ragnarok derimot. Den er borte…

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY