NFI – en bremsekloss

NFI – en bremsekloss

– Støttesystemet for film har alltid fungert som en bremsekloss overfor den kunstneriske utviklingen, mener Kjetil Lismoen som her svarer på NFI-ledelsens innlegg fra forrige uke.

“Vi verner om profesjonaliteten”, bedyrer ledertroikaen Nina Refseth, Ivar Køhn og Thomas Robsahm i NFI som svar på kritikken og spørsmålene som har oppstått i kjølvannet av avslaget på Mariken Halle og Clara Bodéns søknad. Istedenfor å legge opp til en diskusjon som åpner for en problematisering av kriterier for nettopp “profesjonalitet” og “kvalitet”, slenger NFI-byråkratene om seg med disse begrepene som om det var universell enighet om hva de betyr.

Muligens har dette sin årsak i en grunnleggende selvtilfredshet. Eller kanskje er det en grunnleggende angst for å gå i åpen debatt om sine kvalitetskriterier? Hva menes med kvalitet og profesjonalitet, utover de åpenbare egenskapene som skal til for å forvalte pengene? Hva betyr egentlig gjennomføringsevne?

Det er ingen tvil om at Halle og Bodén ikke gjør ting etter boka når de forsøker seg uten en etablert norsk produsent. De bryter reglene som ganske riktig er ment å være ”likt for alle”. Som en produsent skrev på mail til meg: Hvorfor skal de få særbehanding? Før jeg svarer på det, vil jeg bare avklare noen misforståelser og utdype noen synspunkter.

La meg ta den underligste påstanden først: At undertegnede ønsker ”å redusere produsentrollen til en jobb der verken utdannelse eller erfaring har noen betydning”. Ingen har vel fulgt norsk film så nøye som Rushprint og sett hvor viktig oppgraderingen av produsentenes status og rolle har vært for norsk film. Det var en dyd av nødvendighet å gi produsentene mer makt i forbindelse med omleggingen av norsk filmpolitikk like etter årtusenskiftet. Og resultatene har kommet gjennom filmer som har nådd ut til et stort publikum. Vi behersker et bredt register av ulike sjangre, vi har vist at vi kan lage film ”med god internasjonal standard”, som det gjerne heter.

Nå gjenstår imidlertid det neste steget i den norske filmens evolusjon: Å utvikle de særegne stemmene som kan gi de internasjonale prestisjetunge prisene som også har vært et sentralt siktemål i den rødgrønne regjeringens filmløft (og bare så det er sagt: denne utviklingen er umulig uten sterke og modige produsenter).

Det stemmer at 2011 var et veldig godt år ute for norsk film. Men vi har fortsatt til gode å avle fram filmskapere som kan bli en del av det prestisjefylte internasjonale festivalkretsløpet – på lengre sikt. En lang rekke norske filmskapere har deltatt på festivaler og blitt lagt merke til – fra Erik Løchen til Anja Breien og Pål Sletaune m.fl  – men ingen av dem har blitt en del av det nevnte festivalkretsløpet. Det har som regel blitt med den ene gangen. Det er bare Bent Hamer som har bitt seg fast over tid, med Joachim Trier som en sannsynlig etterfølger, men det er på ingen måte noen trygg tilværelse de nyter som noen av den europeiske arthousefilmens 100 sentrale filmkunstnere som kjemper om de samme finansieringskildene.

Om vi ser på 2012 ser det ikke lovende ut. Det er vel symptomatisk for mangelen på prosjekter med internasjonalt potensiale at NFI ser seg nødt til å vise til Gnade som eksempel på ”en norsk film i Berlin” – en film som hovedsaklig er tyskprodusert, med norsk co-produsent og regi av den tyske auteuren Matthias Glasner.

Det er flere europeiske festivalledere, derblant Cannesveteranen Jean Roy (som satt i ledelsen av Kritikeruken da Budbringeren og Insomnia deltok der) som har lurt på hvor de norske filmskaperne er blitt av. Hva skjer med de originale talentene som har markert seg ute når de ikke lenger er i mediene og festivalenes søkelys? Hva skjer med Bård Breien og Christoffer Nielsen – som sto for våre to mest nyskapende framstøt på filmfronten ved årtusenskiftet? Hvorfor har ikke de etablerte, kvalitetssikrede produsentene maktet å bære disse fram på veien videre? Hvorfor finnes det så få vellykkede, langvarige samarbeid mellom norske produsenter og regissører?

NFI mener at “det hjelper lite at kameraet veier mindre eller at man kan legge ut filmen på egen nettside”. Det er fristende å ramme inn denne uttalelsen for all ettertid, og plassere den på veggen sammen med klassikere som ”Internett er en døgnflue”. Det er vel mer en klønete enn frekk spissformulering. For det kan ikke være noen tvil om at den digitale revolusjonen har endret spillereglene.

Det vi i voksende grad ser er at det vi i dag kjenner som filmbransjen beveger seg i to hovedretninger: På ene siden den profesjonaliserte bransjen som lager film med relativt store budsjetter; på andre en voksende skare av aktører som jobber på egen hånd med lave budsjetter. Sistnevnte gruppe ser ikke nødvendigvis på filmskapingen som en jobb, og følger ikke tariffen, for å si det sånn. Det er ikke en gang sikkert at de er interessert i filmstøtte. Men jeg er ikke i tvil om at det er der mange viktige nye stemmer norsk film vil komme, og at NFI på et tidspunkt er nødt til å tilrettelegge for denne gruppen i større grad. Det blir helt avgjørende for at filmstøtten skal kunne fange opp en ny generasjon talenter og på lengre sikt beholde sin politisk legitimitet.

Norsk films fremste utfordring blir å finne en bedre balanse mellom de industrielle målsetningene og de kunstneriske. Det er viktig å ha noen store selskaper som kan produsere med kontinuitet innenfor kommersielle sjangre og formater, og samtidig opparbeide rutine og internasjonale nettverk. Men om slike selskaper får råde grunnen alene blir filmkulturen lite dynamisk. Det skaper dårlige kår for filmkunsten – og ikke minst: det er bad for business. Små prosjekter med lavere økonomisk risiko og høyere kunstnerisk fallhøyde er en bra resept for å utvikle nye stemmer og morgendagens fortellinger. Derfor trenger vi andre og mer fleksible veier inn til filmstøtten.

Nye veier til lange filmer er et viktig steg i riktig retning. Spørsmålet er om det er nok. Den danske ordningen New Danish Screen krever av filmskaperne at de skal være djerve og risikere noe, rent kunstnerisk, mens den norske ordningen i realiteten ikke stiller slike krav. Det er en vesentlig forskjell. I den snart premiereklare dokumentaren Ambassadøren, som er laget gjennom den danske ordningen, kommer denne risikoviljen klart til uttrykk på mange måter. Det er interessant å merke seg at mange av de danske filmene i ordningen har vunnet prestisjetunge, internasjonale priser.

Mariken Halle og Clara Bodén var kanskje naive om de trodde de skulle få støtte uten en etablert, norsk  produsent. Men måten de jobber på, den intensiteten og energien de er avhengig av i opptaksfasen, fungerer utmerket til den produksjonsmåten og selskapsformen de har valgt. De trenger ikke noe stort og tungt apparat. De representerer kanskje det mest spennende vi har å by på innen den såkalte hybridfilmen – filmer som utforsker og henter mye av sin dynamikk i konflikten mellom fakta og fiksjon. Et mer fleksibelt og dynamisk støttesystem ville her ha sett talentet og tilpasset seg det. Filmskaping skal ikke være ”likt for alle”. Talentet bør alltid ha forrang.  

Jeg snakker her om det ideelle støttesystem. Samtidig vet jeg at et statlig støttesystem aldri vil kunne holde tritt med utviklingen innenfor et så dynamisk og anarkistisk felt som filmen er akkurat nå. Men det burde være pålagt å forsøke hardere. Historisk sett har støttesystemene alltid fungert som bremseklosser – enten det har vært overfor nybølgefilmens brudd med en stivnet etablert filmkultur eller dogmefilmens forfriskende forsøk på noe av det samme. Det er ikke tilfeldig at modernismen og nybølgefilmens fremste eksponenter i norsk film, Erik Løchen og Pål Løkkeberg, lenge måtte stange hodet mot et uforstående støttesystem og endte opp med å lage to filmer hver.

Jeg vil derfor avslutte med Rumle Hammerich sine ord som står under kommentarfeltet til Halle og Bodéns innlegg. Han var instrumentell i den omleggingen som dansk tv-dramatikk tok på 1990-tallet og beredte grunnen for Danmark som stormakt innen tv-drama.  Jeg synes det på en forbilledlig kortfattet måte berører hva som står på spill i denne debatten:

”Filminstitutter er bange for fejl samtidig som det ønsker fornyelse. Fornyelse kommer ud af kvalificerede fejl, ikke dumhed. Det danske filminstitut nægtede at støtte Dogmefilmene, de blev produceret udenom filminstituttet. Så stop ikke jeres bevægelse. Lav jeres film. På forhånd tak.”

KJETIL LISMOEN er redaktør i Rushprint.

4 kommentarer til NFI – en bremsekloss

 1. Meget god artikkel, som tar dagens situasjon på kornet. Vi håper vel alle at Nye veier til langfilm kan rette opp noe av skjevheten som finnes, men det krever visjon fra de som skal gi støtte til de riktige prosjektene. La oss håpe den visjonen finnes.

 2. Ingen har krevd at Halle/Boden må gå til en annen produsent eller knytte til seg et «stort og tungt apparat». Det eneste kravet som stilles er å knytte til seg manglende kompetanse i produsentleddet. Altså ansette en produsent eller line-producer når man selv mangler erfaring/utdannele. Dette er ikke noe mer kontroversielt enn å kreve at det leveres regnskap som er godkjent av kvalifisert revisor. At det på noen som helst måte står i veien for det kunstneriske er bare tøv.

  Talent bør ha forrang det er vi helt enige om, men talent alene er ikke nok. Dessuten betyr ikke talent som regissør nødvendigvis talent som produsent. Der NFI ser svakheter i en søknad må vi selvfølgelig kunne stille krav, kunstneriske eller praktiske, hvis ikke kan midlene like gjerne fordeles etter loddtrekning.

  Forøvrig er det fullt mulig å jobbe slik Halle/Boden gjør og samtidig knytte til seg andre som bidrar til å løfte prosjektet både kunstnerisk og i sin kommunikasjon med publikum. (Noe de ble rådet til, men det var ikke et krav).
  Dette ville svært mange talenter selv ha mye å vinne på, men mange innser verdien av dette først litt senere i karrieren, dessverre.

  Myten om at etablerte selskaper pr. definsjon ødelegger for nye talenter og kunstnerisk integritet er det liten grunn til å dyrke i en tid der filmer som Oslo 31. august, Trolljegeren, Få Meg På For Faen, Limbo, Sykt Lykkelig, Jørgen+ Anne=Sant, Upperdog og Keepern til Liverpool viser hvordan kombinasjonen ferske regissører og etablerte selskaper kan fungere utmerket. Og gjør det langt oftere enn mange vil ha det til.

  Det er hyggelig at det går stadig bedre med norsk film, men det er enda mye å gå på både kunstnerisk og kommersielt. Derfor er ingen tilfreds, men det gjelder å holde tunga rett i munnen når veien videre skal stakes ut.

  Å vende tilbake til en tid der alle som viser talent bare skal bli servert penger uten noe motstand eller krav om profesjonalitet er ikke veien å gå. Det har 2011 nemlig også vist oss med ganske stor tyngde og mønsteret gjentar seg også nå i 2012. Hvis NFI er den store bremseklossen, hvorfor er det da ikke flere filmer laget uten forhåndsstøtte som overbeviser?

  Jeg er enig i at balansen mellom det kunstneriske og det industrielle er en utfording for norsk film, skjønt egentlig er det mer snakk om hvordan forene dette bedre – også nå i den digitale revolusjonens tidsalder.

  De er nemlig ikke motpoler, men helt avhengig av hverandre.

 3. Dette er selvfølgeligheter som jeg absolutt er enig i, Thomas. Men som vanlig unngår du å presisere hva du mener med kompetanse og «kvalitetssikring». Måten Halle og Boden lager film på gjør at de neppe trenger en etablert produsent med lang erfaring. Snarere tvertimot: en etablert, sånn passe interessert produsent vil heller trekke prosjektet i feil retning. Her er energi og intensitet et nøkkelord.
  Men hvor skriver jeg at etablerte produsenter ødelegger for regissører? Eller at talentene ikke skal få motstand? Det sier seg selv. Jeg peker på at talentene forsvinner og får ikke kontinuitet, men gir ingen svar. Svaret er selvsagt komplisert, og talentene selv har også et stort ansvar for sin egen utvikling (noe som også sier seg selv). Men jeg opplever systemet som altfor rigid. Jeg viser til at historisk sett har støttesystemene alltid hengt etter utviklingen. Men kanskje begynner vi å få så mye kunnskap at vi i det minste kan forsøke å ligge litt i forkant og være litt visjonære?

  Forøvrig: Jeg innlemmet Anne Sewitsky i listen over talentfulle regissører som har deltatt på festivaler, men neste setningen kunne gi inntrykk av at jeg ikke har tro på hennes framtid. Jeg har stor tro på henne, men frykter også for hennes framtid med tanke på alle de talentene vi har skuslet bort.

 4. Før opprettelsen av Norsk Filmfond (nå NFI) i 2001 var det svært lite kontroll på det økonomiske og praktiske rundt norsk filmproduksjon. Dette har bedret seg etter at det ble ansatt produksjonsrådgivere og forskriftene ble skjerpet inn.

  Likevel mottas det fortsatt en rekke søknader der søkerne åpenbart ikke har erfaring eller kunnskap som produsenter. I slike tilfeller må NFI enten være «rigide» og kreve at selskapet knytter til seg nødvendig erfaring – eller man må bare ta sjansen på at alle som sier de kan produsere faktisk også er i stand til det. Forsåvidt ville dette spart oss for noen byråkrater da alle rådgiverne like gjerne kunne sluttet, men sannsynligheten for at vi igjen fikk en lang rekke produksjoner som i beste fall ble svake filmer og i verste fall ikke en gang ble fullført, er stor.

  Et flertall i filmbransjen har ønsket den «profesjonaliteten» og «kvalitetessikringen» som ligger i det å ikke undervurdere de økonomiske og praktiske aspektene ved filmproduksjon.

  Bevisst eller ei, du argumenterer for å gå et skritt tilbake og det ønsker hverken Kulturdepartementet, NFI eller bransjeorganisasjonene som har hatt dagens forskrifter ute på høring.

  Filmproduksjon er såpass komplisert at også etablerte selskaper går på smeller (senest med Into The White, som hvis den hadde fått forhåndsstøtte ville blitt årets skandaleføljetong i norsk presse). Vil vi dette ytterligere til livs, må NFI faktisk bli mye mer rigide. Men det er altså fullt mulig å ivareta nye talenter og samtidig stille noen krav. Det er på tide å snu debatten og spørre: Hva er så farlig med å knytte en smule erfaring til et nystartet selskap når dette overhode ikke går på bekostning av arbeidsmetode eller kunstneriske visjoner?

  De fleste i bransjen – inkludert deg, Kjetil, tror på den kreative motstanden som ligger i å samarbeide, gjerne nye talenter med erfarne produsenter, slik vi for tiden ser langt flere velykkende eksempler på enn det motsatte.

  Men ser vi på mye av de siste par års filmer laget uten forhåndsstøtte, må jeg spørre deg: Hvordan får man kreativ motstand når man selv står for manus, regi, foto, klipp, produksjon OG distribusjon?

  Det er forøvrig ingen grunn til bekymring for Anne Sewitsky, Bård Breien og Christopher Nielsen. De jobber for tiden med etablerte produsenter og har flere ting på gang. Det tar fortsatt lengre tid enn ønskelig mellom hver film, noe som har mange og til dels kompliserte forklaringer, men det er ingen grunn til en overdreven bekymring i en tid der mye faktisk går rette veien.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

NFI – en bremsekloss

NFI – en bremsekloss

– Støttesystemet for film har alltid fungert som en bremsekloss overfor den kunstneriske utviklingen, mener Kjetil Lismoen som her svarer på NFI-ledelsens innlegg fra forrige uke.

“Vi verner om profesjonaliteten”, bedyrer ledertroikaen Nina Refseth, Ivar Køhn og Thomas Robsahm i NFI som svar på kritikken og spørsmålene som har oppstått i kjølvannet av avslaget på Mariken Halle og Clara Bodéns søknad. Istedenfor å legge opp til en diskusjon som åpner for en problematisering av kriterier for nettopp “profesjonalitet” og “kvalitet”, slenger NFI-byråkratene om seg med disse begrepene som om det var universell enighet om hva de betyr.

Muligens har dette sin årsak i en grunnleggende selvtilfredshet. Eller kanskje er det en grunnleggende angst for å gå i åpen debatt om sine kvalitetskriterier? Hva menes med kvalitet og profesjonalitet, utover de åpenbare egenskapene som skal til for å forvalte pengene? Hva betyr egentlig gjennomføringsevne?

Det er ingen tvil om at Halle og Bodén ikke gjør ting etter boka når de forsøker seg uten en etablert norsk produsent. De bryter reglene som ganske riktig er ment å være ”likt for alle”. Som en produsent skrev på mail til meg: Hvorfor skal de få særbehanding? Før jeg svarer på det, vil jeg bare avklare noen misforståelser og utdype noen synspunkter.

La meg ta den underligste påstanden først: At undertegnede ønsker ”å redusere produsentrollen til en jobb der verken utdannelse eller erfaring har noen betydning”. Ingen har vel fulgt norsk film så nøye som Rushprint og sett hvor viktig oppgraderingen av produsentenes status og rolle har vært for norsk film. Det var en dyd av nødvendighet å gi produsentene mer makt i forbindelse med omleggingen av norsk filmpolitikk like etter årtusenskiftet. Og resultatene har kommet gjennom filmer som har nådd ut til et stort publikum. Vi behersker et bredt register av ulike sjangre, vi har vist at vi kan lage film ”med god internasjonal standard”, som det gjerne heter.

Nå gjenstår imidlertid det neste steget i den norske filmens evolusjon: Å utvikle de særegne stemmene som kan gi de internasjonale prestisjetunge prisene som også har vært et sentralt siktemål i den rødgrønne regjeringens filmløft (og bare så det er sagt: denne utviklingen er umulig uten sterke og modige produsenter).

Det stemmer at 2011 var et veldig godt år ute for norsk film. Men vi har fortsatt til gode å avle fram filmskapere som kan bli en del av det prestisjefylte internasjonale festivalkretsløpet – på lengre sikt. En lang rekke norske filmskapere har deltatt på festivaler og blitt lagt merke til – fra Erik Løchen til Anja Breien og Pål Sletaune m.fl  – men ingen av dem har blitt en del av det nevnte festivalkretsløpet. Det har som regel blitt med den ene gangen. Det er bare Bent Hamer som har bitt seg fast over tid, med Joachim Trier som en sannsynlig etterfølger, men det er på ingen måte noen trygg tilværelse de nyter som noen av den europeiske arthousefilmens 100 sentrale filmkunstnere som kjemper om de samme finansieringskildene.

Om vi ser på 2012 ser det ikke lovende ut. Det er vel symptomatisk for mangelen på prosjekter med internasjonalt potensiale at NFI ser seg nødt til å vise til Gnade som eksempel på ”en norsk film i Berlin” – en film som hovedsaklig er tyskprodusert, med norsk co-produsent og regi av den tyske auteuren Matthias Glasner.

Det er flere europeiske festivalledere, derblant Cannesveteranen Jean Roy (som satt i ledelsen av Kritikeruken da Budbringeren og Insomnia deltok der) som har lurt på hvor de norske filmskaperne er blitt av. Hva skjer med de originale talentene som har markert seg ute når de ikke lenger er i mediene og festivalenes søkelys? Hva skjer med Bård Breien og Christoffer Nielsen – som sto for våre to mest nyskapende framstøt på filmfronten ved årtusenskiftet? Hvorfor har ikke de etablerte, kvalitetssikrede produsentene maktet å bære disse fram på veien videre? Hvorfor finnes det så få vellykkede, langvarige samarbeid mellom norske produsenter og regissører?

NFI mener at “det hjelper lite at kameraet veier mindre eller at man kan legge ut filmen på egen nettside”. Det er fristende å ramme inn denne uttalelsen for all ettertid, og plassere den på veggen sammen med klassikere som ”Internett er en døgnflue”. Det er vel mer en klønete enn frekk spissformulering. For det kan ikke være noen tvil om at den digitale revolusjonen har endret spillereglene.

Det vi i voksende grad ser er at det vi i dag kjenner som filmbransjen beveger seg i to hovedretninger: På ene siden den profesjonaliserte bransjen som lager film med relativt store budsjetter; på andre en voksende skare av aktører som jobber på egen hånd med lave budsjetter. Sistnevnte gruppe ser ikke nødvendigvis på filmskapingen som en jobb, og følger ikke tariffen, for å si det sånn. Det er ikke en gang sikkert at de er interessert i filmstøtte. Men jeg er ikke i tvil om at det er der mange viktige nye stemmer norsk film vil komme, og at NFI på et tidspunkt er nødt til å tilrettelegge for denne gruppen i større grad. Det blir helt avgjørende for at filmstøtten skal kunne fange opp en ny generasjon talenter og på lengre sikt beholde sin politisk legitimitet.

Norsk films fremste utfordring blir å finne en bedre balanse mellom de industrielle målsetningene og de kunstneriske. Det er viktig å ha noen store selskaper som kan produsere med kontinuitet innenfor kommersielle sjangre og formater, og samtidig opparbeide rutine og internasjonale nettverk. Men om slike selskaper får råde grunnen alene blir filmkulturen lite dynamisk. Det skaper dårlige kår for filmkunsten – og ikke minst: det er bad for business. Små prosjekter med lavere økonomisk risiko og høyere kunstnerisk fallhøyde er en bra resept for å utvikle nye stemmer og morgendagens fortellinger. Derfor trenger vi andre og mer fleksible veier inn til filmstøtten.

Nye veier til lange filmer er et viktig steg i riktig retning. Spørsmålet er om det er nok. Den danske ordningen New Danish Screen krever av filmskaperne at de skal være djerve og risikere noe, rent kunstnerisk, mens den norske ordningen i realiteten ikke stiller slike krav. Det er en vesentlig forskjell. I den snart premiereklare dokumentaren Ambassadøren, som er laget gjennom den danske ordningen, kommer denne risikoviljen klart til uttrykk på mange måter. Det er interessant å merke seg at mange av de danske filmene i ordningen har vunnet prestisjetunge, internasjonale priser.

Mariken Halle og Clara Bodén var kanskje naive om de trodde de skulle få støtte uten en etablert, norsk  produsent. Men måten de jobber på, den intensiteten og energien de er avhengig av i opptaksfasen, fungerer utmerket til den produksjonsmåten og selskapsformen de har valgt. De trenger ikke noe stort og tungt apparat. De representerer kanskje det mest spennende vi har å by på innen den såkalte hybridfilmen – filmer som utforsker og henter mye av sin dynamikk i konflikten mellom fakta og fiksjon. Et mer fleksibelt og dynamisk støttesystem ville her ha sett talentet og tilpasset seg det. Filmskaping skal ikke være ”likt for alle”. Talentet bør alltid ha forrang.  

Jeg snakker her om det ideelle støttesystem. Samtidig vet jeg at et statlig støttesystem aldri vil kunne holde tritt med utviklingen innenfor et så dynamisk og anarkistisk felt som filmen er akkurat nå. Men det burde være pålagt å forsøke hardere. Historisk sett har støttesystemene alltid fungert som bremseklosser – enten det har vært overfor nybølgefilmens brudd med en stivnet etablert filmkultur eller dogmefilmens forfriskende forsøk på noe av det samme. Det er ikke tilfeldig at modernismen og nybølgefilmens fremste eksponenter i norsk film, Erik Løchen og Pål Løkkeberg, lenge måtte stange hodet mot et uforstående støttesystem og endte opp med å lage to filmer hver.

Jeg vil derfor avslutte med Rumle Hammerich sine ord som står under kommentarfeltet til Halle og Bodéns innlegg. Han var instrumentell i den omleggingen som dansk tv-dramatikk tok på 1990-tallet og beredte grunnen for Danmark som stormakt innen tv-drama.  Jeg synes det på en forbilledlig kortfattet måte berører hva som står på spill i denne debatten:

”Filminstitutter er bange for fejl samtidig som det ønsker fornyelse. Fornyelse kommer ud af kvalificerede fejl, ikke dumhed. Det danske filminstitut nægtede at støtte Dogmefilmene, de blev produceret udenom filminstituttet. Så stop ikke jeres bevægelse. Lav jeres film. På forhånd tak.”

KJETIL LISMOEN er redaktør i Rushprint.

4 Responses to NFI – en bremsekloss

 1. Meget god artikkel, som tar dagens situasjon på kornet. Vi håper vel alle at Nye veier til langfilm kan rette opp noe av skjevheten som finnes, men det krever visjon fra de som skal gi støtte til de riktige prosjektene. La oss håpe den visjonen finnes.

 2. Ingen har krevd at Halle/Boden må gå til en annen produsent eller knytte til seg et «stort og tungt apparat». Det eneste kravet som stilles er å knytte til seg manglende kompetanse i produsentleddet. Altså ansette en produsent eller line-producer når man selv mangler erfaring/utdannele. Dette er ikke noe mer kontroversielt enn å kreve at det leveres regnskap som er godkjent av kvalifisert revisor. At det på noen som helst måte står i veien for det kunstneriske er bare tøv.

  Talent bør ha forrang det er vi helt enige om, men talent alene er ikke nok. Dessuten betyr ikke talent som regissør nødvendigvis talent som produsent. Der NFI ser svakheter i en søknad må vi selvfølgelig kunne stille krav, kunstneriske eller praktiske, hvis ikke kan midlene like gjerne fordeles etter loddtrekning.

  Forøvrig er det fullt mulig å jobbe slik Halle/Boden gjør og samtidig knytte til seg andre som bidrar til å løfte prosjektet både kunstnerisk og i sin kommunikasjon med publikum. (Noe de ble rådet til, men det var ikke et krav).
  Dette ville svært mange talenter selv ha mye å vinne på, men mange innser verdien av dette først litt senere i karrieren, dessverre.

  Myten om at etablerte selskaper pr. definsjon ødelegger for nye talenter og kunstnerisk integritet er det liten grunn til å dyrke i en tid der filmer som Oslo 31. august, Trolljegeren, Få Meg På For Faen, Limbo, Sykt Lykkelig, Jørgen+ Anne=Sant, Upperdog og Keepern til Liverpool viser hvordan kombinasjonen ferske regissører og etablerte selskaper kan fungere utmerket. Og gjør det langt oftere enn mange vil ha det til.

  Det er hyggelig at det går stadig bedre med norsk film, men det er enda mye å gå på både kunstnerisk og kommersielt. Derfor er ingen tilfreds, men det gjelder å holde tunga rett i munnen når veien videre skal stakes ut.

  Å vende tilbake til en tid der alle som viser talent bare skal bli servert penger uten noe motstand eller krav om profesjonalitet er ikke veien å gå. Det har 2011 nemlig også vist oss med ganske stor tyngde og mønsteret gjentar seg også nå i 2012. Hvis NFI er den store bremseklossen, hvorfor er det da ikke flere filmer laget uten forhåndsstøtte som overbeviser?

  Jeg er enig i at balansen mellom det kunstneriske og det industrielle er en utfording for norsk film, skjønt egentlig er det mer snakk om hvordan forene dette bedre – også nå i den digitale revolusjonens tidsalder.

  De er nemlig ikke motpoler, men helt avhengig av hverandre.

 3. Dette er selvfølgeligheter som jeg absolutt er enig i, Thomas. Men som vanlig unngår du å presisere hva du mener med kompetanse og «kvalitetssikring». Måten Halle og Boden lager film på gjør at de neppe trenger en etablert produsent med lang erfaring. Snarere tvertimot: en etablert, sånn passe interessert produsent vil heller trekke prosjektet i feil retning. Her er energi og intensitet et nøkkelord.
  Men hvor skriver jeg at etablerte produsenter ødelegger for regissører? Eller at talentene ikke skal få motstand? Det sier seg selv. Jeg peker på at talentene forsvinner og får ikke kontinuitet, men gir ingen svar. Svaret er selvsagt komplisert, og talentene selv har også et stort ansvar for sin egen utvikling (noe som også sier seg selv). Men jeg opplever systemet som altfor rigid. Jeg viser til at historisk sett har støttesystemene alltid hengt etter utviklingen. Men kanskje begynner vi å få så mye kunnskap at vi i det minste kan forsøke å ligge litt i forkant og være litt visjonære?

  Forøvrig: Jeg innlemmet Anne Sewitsky i listen over talentfulle regissører som har deltatt på festivaler, men neste setningen kunne gi inntrykk av at jeg ikke har tro på hennes framtid. Jeg har stor tro på henne, men frykter også for hennes framtid med tanke på alle de talentene vi har skuslet bort.

 4. Før opprettelsen av Norsk Filmfond (nå NFI) i 2001 var det svært lite kontroll på det økonomiske og praktiske rundt norsk filmproduksjon. Dette har bedret seg etter at det ble ansatt produksjonsrådgivere og forskriftene ble skjerpet inn.

  Likevel mottas det fortsatt en rekke søknader der søkerne åpenbart ikke har erfaring eller kunnskap som produsenter. I slike tilfeller må NFI enten være «rigide» og kreve at selskapet knytter til seg nødvendig erfaring – eller man må bare ta sjansen på at alle som sier de kan produsere faktisk også er i stand til det. Forsåvidt ville dette spart oss for noen byråkrater da alle rådgiverne like gjerne kunne sluttet, men sannsynligheten for at vi igjen fikk en lang rekke produksjoner som i beste fall ble svake filmer og i verste fall ikke en gang ble fullført, er stor.

  Et flertall i filmbransjen har ønsket den «profesjonaliteten» og «kvalitetessikringen» som ligger i det å ikke undervurdere de økonomiske og praktiske aspektene ved filmproduksjon.

  Bevisst eller ei, du argumenterer for å gå et skritt tilbake og det ønsker hverken Kulturdepartementet, NFI eller bransjeorganisasjonene som har hatt dagens forskrifter ute på høring.

  Filmproduksjon er såpass komplisert at også etablerte selskaper går på smeller (senest med Into The White, som hvis den hadde fått forhåndsstøtte ville blitt årets skandaleføljetong i norsk presse). Vil vi dette ytterligere til livs, må NFI faktisk bli mye mer rigide. Men det er altså fullt mulig å ivareta nye talenter og samtidig stille noen krav. Det er på tide å snu debatten og spørre: Hva er så farlig med å knytte en smule erfaring til et nystartet selskap når dette overhode ikke går på bekostning av arbeidsmetode eller kunstneriske visjoner?

  De fleste i bransjen – inkludert deg, Kjetil, tror på den kreative motstanden som ligger i å samarbeide, gjerne nye talenter med erfarne produsenter, slik vi for tiden ser langt flere velykkende eksempler på enn det motsatte.

  Men ser vi på mye av de siste par års filmer laget uten forhåndsstøtte, må jeg spørre deg: Hvordan får man kreativ motstand når man selv står for manus, regi, foto, klipp, produksjon OG distribusjon?

  Det er forøvrig ingen grunn til bekymring for Anne Sewitsky, Bård Breien og Christopher Nielsen. De jobber for tiden med etablerte produsenter og har flere ting på gang. Det tar fortsatt lengre tid enn ønskelig mellom hver film, noe som har mange og til dels kompliserte forklaringer, men det er ingen grunn til en overdreven bekymring i en tid der mye faktisk går rette veien.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY