Klipper overstyrt av NRK på Helsefabrikken

– Hvem skal egentlig ha final cut i en uavhengig produsert dokumentarfilm? spør filmklipper Anders Teigen, som trekker navnet sitt fra NRKs versjon av Håvard Bustnes’ Helsefabrikken.

Filmklipperen Anders Teigen redegjør for sitt valg om ikke å krediteres på NRKs versjon av Helsefabrikken i et brev til fagorganisasjonene. Rushprint har fått lov til å publisere brevet.

 

Tre måneder etter at Faction Film AS leverte ferdig master av dokumentarfilmen Helsefabrikken til NRK, har NRK besluttet at to scener i filmen skal klippes om. Forandringene som NRK dikterer går etter mitt syn alvorlig ut over scenenes dramaturgiske funksjon. Argumentasjonsrekken som bygges opp i sluttfasen av filmen blir upresis og faller delvis sammen. For meg er dette uakseptable endringer i en uavhengig produsert dokumentar, og det er meldt fra til Faction Film AS og NRK at jeg ikke ønsker å være kreditert i denne versjonen av filmen.

BAKGRUNN
Ernst & Young har lenge øvd påtrykk for å få fjernet scener som omhandler innføring av den såkalte Toyota-modellen ved kvinneklinikken på Ullevål Sykehus. Uenigheten mellom produksjonsselskapet og Ernst & Young har vært kjent for NRK siden august – lenge før klipp ble låst og master kjørt ut i begynnelsen av november.

 

NRK og Faction Film AS har vært i dialog om synspunktene til Ernst & Young. Juridisk avdeling i NRK har vært involvert; produksjonsselskapet har begrunnet og dokumentert klippen av scenene samt den dramaturgiske bruken. Det har også vært flere andre aspekter ved klippen som har vært oppe til diskusjon gjennom en mange måneder lang godkjenningsprosess. Produksjonen har søkt å imøtekomme disse ønskene så langt som mulig. Som eksempel kan nevnes at etter juridisk usikkerhet om bruk av sitatrett i forhold til en reklamefilm for Toyota, utførte Faction Film endringer i forståelse med NRK. Faction Film hadde all grunn til å forstå NRK slik at masteren var godkjent, og ingen nye momenter i Ernst & Young-saken har kommet frem i saken siden. Få uker før sending beslutter plutselig NRK omklipp.

 

NRK har finansiert omlag en femtedel av produksjonen, men åndsverket tilhører Faction Film og regissør Håvard Bustnes. NRK benytter seg av en klausul om juridiske og personvernmessige hensyn i kontrakten for å tvinge gjennom disse endringene. Etter undertegnedes syn forandres ingen ting juridisk eller personvernmessig etter endringene som er gjort, scenene blir kun upresise og vanskeligere å forstå. Endringene bærer preg av å bli gjort symbolsk for å komme Ernst & Young i møte.

 

Undertegnede har underrettet Faction Film AS om at han ikke ønsker å være kreditert som klipper på dokumentarfilmen Helsefabrikken i den versjon som NRK vil vise 30. mars. Faction Film skal ha bragt dette videre til NRK.

 

Dette er så langt jeg kjenner saken med begrenset adgang til kommunikasjonen som har foregått mellom partene, avtaler/kontrakter og møter. Dag Hoel og Håvard Bustnes i Faction Film har bekreftet til meg beskrivelsen i denne orienteringen, og de deler mitt syn på at endringene som er gjort ikke er bra for filmen.

 

SAKENS BETYDNING
Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor NRK har gitt etter for presset fra Ernst & Young. Det er heller ikke et poeng for meg ved denne avdeling å føre noen form for argumentasjon for valg gjort i klipperommet gjeldende bilder eller dramaturgi. Men for meg som fagsjef og klipper er det avgjørende å vite hvem som reelt sett har final cut i en uavhengig produsert dokumentarfilm.

 

En film som Helsefabrikken er laget også med tanke på å selges internasjonalt. Skal den internasjonale distributøren også ha final cut? Hva med filmfondet? Andre TV-kanaler? Det kan bli veldig mange kokker, og de fleste vil ha begrenset kunnskap om hvilke ingredienser som er tilgjengelige.

Situasjonen er ikke enestående for "Helsefabrikken". NRK finansierer kanskje ikke mer enn 20% av en produksjon, men man er avhengig av denne potten for å utløse midler fra andre finansieringskilder. NRK sitter med andre ord som portvokter til annen finansiering, og jeg har gjennom 10 år som dokumentarfilmklipper sett gjentatte eksempler på at denne makten blir misbrukt i forholdet til produksjonsselskapene. En produsent har ikke råd til å sette sitt forhold med NRK i fare ved å stå for hardt på sitt.

 

Jeg vil gjerne ha en åpen klippeprosess der man inviterer finansører og interessenter til å komme med innspill og egne oppfatninger – men så må etter min mening filmen og åndsverket til slutt låses av filmens opphavspersoner. Jeg understreker at dette gjelder for uavhengig produserte filmer. Er filmen et resultat av et oppdrag for NRK – der NRK er hovedfinansiør – stiller ting seg selvfølgelig i et annet lys.

 

Å stryke kreditteringen er en symbolhandling som i praksis ikke skader andre enn undertegnede selv. Men jeg håper med dette eksemplet å spore til en debatt i filmorganisasjonene om hvilken rolle NRK skal ha i det praktiske arbeidet med uavhengig produsert dokumentarfilm. Hvor langt er det naturlig å imøtekomme deres redaksjonelle behov? Og hvordan kan man ha ryddige frister og rammer for dette slik at vi unngår konflikter? Jeg vet at diskusjonen går i flere produksjonsselskaper allerede. Kanskje er det på tide å ta dette opp på et mer prinsipielt nivå.Les også Rushprints egen artikkel om Helsefabrikken.

 

Anders Teigen (1973) ble uteksaminert som filmklipper fra Den Norske Filmskolen i år 2000 og har siden jobbet både med dokumentar og spillefilm.

5 kommentarer til Klipper overstyrt av NRK på Helsefabrikken

 1. La meg føærst uttrykke min respekt som klipper til en klipper som tar dette valget! Jeg kunne tenkt meg å gjort det selv noen ganger etter jeg har sett hva sammensyer og produsent roter sammen etter offline. Jeg har jobbet mest for tv som frilanser i Oslo.
  Jeg og en venn av meg laget nylig en dokumentarfilm som vi prøvde å få vist på de forskjellige tv kanalene. Tv2 syntes det ble for smalt, TvN Norge ville klippe om litt og legge egen voice (freakshow) mens vi venter på NRK som enda etter 7 mnd ikke har gitt klart svar ja eller nei.
  Vi får stadig høre at tv kanalene svært sjelden vil la uavhengige dokumentarister vise sitt ferdige produkt på tv, fordi de vil ha en finger med i spillet selv, selv om det bare er pirk som gjøres i klippen.
  Jeg er ikke spesiellt erfaren innen dokumentarfilmproduksjon og dette er min første film selv om jeg er klipper på 8. året, men er det en realitet at det er slik? Og er dette en faktor i din sak?

 2. Hvem representerer Ernst & Young? Lisensbetalerne? Minus meg! Få noen i Kringkastingsrådet til å ta opp saken. Og Filmforbundet må på banen. Straks! Hvorfor har Ernst & Young final cut i nrk…..
  For det er jo slik at du må utredes på et sykehus slik at de tjener mest på deg før du sendes viodere. jeg opplevde det i fjor… og gleder meg til filmen toreseverin

 3. At Ernst&Young skal ha mulighet til å påvirke NRK til å endre en uavhengig produksjon er helt på trynet. Jeg ville kanskje valgt en annen strategi enn å unnlate navnet mitt da. Jeg ville nok krevd pseud. navnet Ernst Young, Ernst Ung eller noe istedenfor 😉

 4. Har sett filmen to ganger og den skuffer stort! Filmen dokumenterer i liten grad, men framstår som en forsvarsverk for smalt syn og bruker propaganda-aktige virkemidler. Svært trist å se at en viktig tema bli behandlet slikt. Filmen er uryddig og klippingen er elendig, nesten pubertal i sitt formspråk.

 5. Stor respekt for klippers avgjørelse i dette tilfellet. Er det noen som har vurdert noen form for anmeldelse? Som det nevnes her er det tross alt statskanalen det er snakk om, og deres egen «allmenkringkastingsplakat» bruker store ord som «upartiskhet» og «kritisk». Å la seg påvirke av private aktører er ikke bare forkastelig, det er helt på tvers av deres egen ideologi. Da kan de like godt kjøre på med reklame også, så vet vi hvertfall hvor vi har dem, og slipper å betale for juks. http://www.forfatterforeningen.no/v2/content/nrks-allmennkringkastingsplakat

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Klipper overstyrt av NRK på Helsefabrikken

– Hvem skal egentlig ha final cut i en uavhengig produsert dokumentarfilm? spør filmklipper Anders Teigen, som trekker navnet sitt fra NRKs versjon av Håvard Bustnes’ Helsefabrikken.

Filmklipperen Anders Teigen redegjør for sitt valg om ikke å krediteres på NRKs versjon av Helsefabrikken i et brev til fagorganisasjonene. Rushprint har fått lov til å publisere brevet.

 

Tre måneder etter at Faction Film AS leverte ferdig master av dokumentarfilmen Helsefabrikken til NRK, har NRK besluttet at to scener i filmen skal klippes om. Forandringene som NRK dikterer går etter mitt syn alvorlig ut over scenenes dramaturgiske funksjon. Argumentasjonsrekken som bygges opp i sluttfasen av filmen blir upresis og faller delvis sammen. For meg er dette uakseptable endringer i en uavhengig produsert dokumentar, og det er meldt fra til Faction Film AS og NRK at jeg ikke ønsker å være kreditert i denne versjonen av filmen.

BAKGRUNN
Ernst & Young har lenge øvd påtrykk for å få fjernet scener som omhandler innføring av den såkalte Toyota-modellen ved kvinneklinikken på Ullevål Sykehus. Uenigheten mellom produksjonsselskapet og Ernst & Young har vært kjent for NRK siden august – lenge før klipp ble låst og master kjørt ut i begynnelsen av november.

 

NRK og Faction Film AS har vært i dialog om synspunktene til Ernst & Young. Juridisk avdeling i NRK har vært involvert; produksjonsselskapet har begrunnet og dokumentert klippen av scenene samt den dramaturgiske bruken. Det har også vært flere andre aspekter ved klippen som har vært oppe til diskusjon gjennom en mange måneder lang godkjenningsprosess. Produksjonen har søkt å imøtekomme disse ønskene så langt som mulig. Som eksempel kan nevnes at etter juridisk usikkerhet om bruk av sitatrett i forhold til en reklamefilm for Toyota, utførte Faction Film endringer i forståelse med NRK. Faction Film hadde all grunn til å forstå NRK slik at masteren var godkjent, og ingen nye momenter i Ernst & Young-saken har kommet frem i saken siden. Få uker før sending beslutter plutselig NRK omklipp.

 

NRK har finansiert omlag en femtedel av produksjonen, men åndsverket tilhører Faction Film og regissør Håvard Bustnes. NRK benytter seg av en klausul om juridiske og personvernmessige hensyn i kontrakten for å tvinge gjennom disse endringene. Etter undertegnedes syn forandres ingen ting juridisk eller personvernmessig etter endringene som er gjort, scenene blir kun upresise og vanskeligere å forstå. Endringene bærer preg av å bli gjort symbolsk for å komme Ernst & Young i møte.

 

Undertegnede har underrettet Faction Film AS om at han ikke ønsker å være kreditert som klipper på dokumentarfilmen Helsefabrikken i den versjon som NRK vil vise 30. mars. Faction Film skal ha bragt dette videre til NRK.

 

Dette er så langt jeg kjenner saken med begrenset adgang til kommunikasjonen som har foregått mellom partene, avtaler/kontrakter og møter. Dag Hoel og Håvard Bustnes i Faction Film har bekreftet til meg beskrivelsen i denne orienteringen, og de deler mitt syn på at endringene som er gjort ikke er bra for filmen.

 

SAKENS BETYDNING
Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor NRK har gitt etter for presset fra Ernst & Young. Det er heller ikke et poeng for meg ved denne avdeling å føre noen form for argumentasjon for valg gjort i klipperommet gjeldende bilder eller dramaturgi. Men for meg som fagsjef og klipper er det avgjørende å vite hvem som reelt sett har final cut i en uavhengig produsert dokumentarfilm.

 

En film som Helsefabrikken er laget også med tanke på å selges internasjonalt. Skal den internasjonale distributøren også ha final cut? Hva med filmfondet? Andre TV-kanaler? Det kan bli veldig mange kokker, og de fleste vil ha begrenset kunnskap om hvilke ingredienser som er tilgjengelige.

Situasjonen er ikke enestående for "Helsefabrikken". NRK finansierer kanskje ikke mer enn 20% av en produksjon, men man er avhengig av denne potten for å utløse midler fra andre finansieringskilder. NRK sitter med andre ord som portvokter til annen finansiering, og jeg har gjennom 10 år som dokumentarfilmklipper sett gjentatte eksempler på at denne makten blir misbrukt i forholdet til produksjonsselskapene. En produsent har ikke råd til å sette sitt forhold med NRK i fare ved å stå for hardt på sitt.

 

Jeg vil gjerne ha en åpen klippeprosess der man inviterer finansører og interessenter til å komme med innspill og egne oppfatninger – men så må etter min mening filmen og åndsverket til slutt låses av filmens opphavspersoner. Jeg understreker at dette gjelder for uavhengig produserte filmer. Er filmen et resultat av et oppdrag for NRK – der NRK er hovedfinansiør – stiller ting seg selvfølgelig i et annet lys.

 

Å stryke kreditteringen er en symbolhandling som i praksis ikke skader andre enn undertegnede selv. Men jeg håper med dette eksemplet å spore til en debatt i filmorganisasjonene om hvilken rolle NRK skal ha i det praktiske arbeidet med uavhengig produsert dokumentarfilm. Hvor langt er det naturlig å imøtekomme deres redaksjonelle behov? Og hvordan kan man ha ryddige frister og rammer for dette slik at vi unngår konflikter? Jeg vet at diskusjonen går i flere produksjonsselskaper allerede. Kanskje er det på tide å ta dette opp på et mer prinsipielt nivå.Les også Rushprints egen artikkel om Helsefabrikken.

 

Anders Teigen (1973) ble uteksaminert som filmklipper fra Den Norske Filmskolen i år 2000 og har siden jobbet både med dokumentar og spillefilm.

5 Responses to Klipper overstyrt av NRK på Helsefabrikken

 1. La meg føærst uttrykke min respekt som klipper til en klipper som tar dette valget! Jeg kunne tenkt meg å gjort det selv noen ganger etter jeg har sett hva sammensyer og produsent roter sammen etter offline. Jeg har jobbet mest for tv som frilanser i Oslo.
  Jeg og en venn av meg laget nylig en dokumentarfilm som vi prøvde å få vist på de forskjellige tv kanalene. Tv2 syntes det ble for smalt, TvN Norge ville klippe om litt og legge egen voice (freakshow) mens vi venter på NRK som enda etter 7 mnd ikke har gitt klart svar ja eller nei.
  Vi får stadig høre at tv kanalene svært sjelden vil la uavhengige dokumentarister vise sitt ferdige produkt på tv, fordi de vil ha en finger med i spillet selv, selv om det bare er pirk som gjøres i klippen.
  Jeg er ikke spesiellt erfaren innen dokumentarfilmproduksjon og dette er min første film selv om jeg er klipper på 8. året, men er det en realitet at det er slik? Og er dette en faktor i din sak?

 2. Hvem representerer Ernst & Young? Lisensbetalerne? Minus meg! Få noen i Kringkastingsrådet til å ta opp saken. Og Filmforbundet må på banen. Straks! Hvorfor har Ernst & Young final cut i nrk…..
  For det er jo slik at du må utredes på et sykehus slik at de tjener mest på deg før du sendes viodere. jeg opplevde det i fjor… og gleder meg til filmen toreseverin

 3. At Ernst&Young skal ha mulighet til å påvirke NRK til å endre en uavhengig produksjon er helt på trynet. Jeg ville kanskje valgt en annen strategi enn å unnlate navnet mitt da. Jeg ville nok krevd pseud. navnet Ernst Young, Ernst Ung eller noe istedenfor 😉

 4. Har sett filmen to ganger og den skuffer stort! Filmen dokumenterer i liten grad, men framstår som en forsvarsverk for smalt syn og bruker propaganda-aktige virkemidler. Svært trist å se at en viktig tema bli behandlet slikt. Filmen er uryddig og klippingen er elendig, nesten pubertal i sitt formspråk.

 5. Stor respekt for klippers avgjørelse i dette tilfellet. Er det noen som har vurdert noen form for anmeldelse? Som det nevnes her er det tross alt statskanalen det er snakk om, og deres egen «allmenkringkastingsplakat» bruker store ord som «upartiskhet» og «kritisk». Å la seg påvirke av private aktører er ikke bare forkastelig, det er helt på tvers av deres egen ideologi. Da kan de like godt kjøre på med reklame også, så vet vi hvertfall hvor vi har dem, og slipper å betale for juks. http://www.forfatterforeningen.no/v2/content/nrks-allmennkringkastingsplakat

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY